Ze wstępnych danych resortu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu września 2019 roku wyniosła 852,4 tys. osób. Spadek liczby bezrobotnych we wrześniu odnotowano aż w 14 województwach, przy czym największy odnotowany został w czterech województwach: wielkopolskim – o 2,3% (spadek o 1 tys. osób), łódzkim – o 2,1% (1,2 tys.), opolskim – o...
W 2018 r. w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 9 osób pracowało 4173,2 tys. osób, tj. o 83,4 tys. (2,0%) więcej niż rok wcześniej. Dla 85,6% osób było to główne miejsce pracy (wzrost o 1,8 p. proc. r/r). Podobnie jak w roku poprzednim najwięcej osób pracowało w jednostkach z...
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 27 września 2019 r. zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 30 września 2019 r. pod pozycją 898. Dane dotyczące bezrobocia na...
Masowe zwolnienia osób zatrudnionych w handlu, protesty zarówno pracowników, jak i pracodawców, a także próby omijania wymogów zbyt szybko rosnącego wynagrodzenia minimalnego. Tak się kończy eksperyment południowokoreańskiego prezydenta z drastycznym podniesieniem najniższej płacy. Na świecie trudno znaleźć lepszy przykład sukcesu gospodarczego niż Korea Południowa. Nieprzerwany od 20 lat wzrost PKB...
Jak donoszą serwisy 22 września przypadał Światowy Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy. Czy zatem dzisiaj któryś z pracowników skorzysta z wczorajszych ćwiczeń i będzie prosił o podwyżkę? Jeśli tak, to musi liczyć się z tym, że jego starania mogą okazać się nieskuteczne. Jak wskazują analitycy Narodowego Banku Polskiego,...
Godzinowe koszty pracy w drugim kwartale 2019 r. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku wzrosły o 2,7% w strefie euro (EA19), zaś w całej Unii o 3,1%. Dwoma głównymi składnikami kosztów pracy są wynagrodzenia i koszty pozapłacowe. W strefie euro koszt płacy i wynagrodzenia za przepracowaną godzinę wzrosły...
Ze wstępnych danych ministerstwa wynika, że liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2019 roku wyniosła 866,7 tys. osób i w porównaniu do końca lipca 2019 roku spadła o 1,7 tys. osób tj. o 0,2%. Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia była więc o prawie 92 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek...
29,2 mln zł – taka kwota dodatkowych środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia trafiła do 69 urzędów pracy z 12 województw. Chociaż sytuacja na rynku pracy w Polsce jest wyjątkowo dobra, wciąż są rejony, w których bezrobocie jest znacznie powyżej średniej. Konieczne było...
Wstępne dane pokazują, że liczba bezrobotnych w końcu lipca br. wyniosła 869,3 tys. osób i w porównaniu do końca czerwca br. spadła o 7,8 tys. osób. Oznacza to spadek o 0,9%. Dla porównania, w tym samym okresie ubiegłego roku (lipiec 2018 – czerwiec 2018) spadek ten wynosił odpowiednio 6,1...
„Proszę o informację dot. zatrudnienia osób pochodzących z Ukrainy. Na jakich zasadach, jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania w ZUS, jakie oświadczenia do urzędu skarbowego? Jakie potrzebne są pozwolenia i formalności z tym związane?” Na wstępie należy zaznaczyć, że obywatele Ukrainy, którzy chcą pracować w Polsce, muszą posiadać m.in. zezwolenie...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły