Będą zmiany w emeryturach służb mundurowych

Pracownicy mundurowi otrzymają prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100 proc. płatnych nadgodzin – zmianę przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

23

Nowe przepisy przyjęte przez Radę Ministrów przewidują zniesienie warunku ukończenia 55 roku życia, który dotychczas był konieczny do nabycia prawa do emerytury przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych. Do tej pory funkcjonariuszom przysługiwała emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Te warunki musiały…