Biblioteka na uczelni i naliczanie kar

Wypożyczalnia książek i kary umowne za nieoddanie pomocy dydaktycznych.

1

„Jestem byłym studentem pewnej uczelni. Po zakończeniu studiów musiałem rozliczyć się w kwestii dokumentów oraz książek. Wysłałem paczkę za potwierdzeniem odbioru do dziekanatu wydziału elektrycznego. Niestety osoby tam pracujące utrudniają przekazanie książek do odpowiednich komórek wewnętrznych (książek do biblioteki). A co w sytuacji gdy posiadam potwierdzenie odbioru od tej uczelni, a naliczane mi są kary za nieoddanie książek? Czy jest to zgodne z prawem? Czy są formy nacisku na obsługę?”

Z pytania wynika, że książki …