Notice: Undefined index: captcha_wc_lost_password in /var/www/clients/client8/web33/web/wp-content/plugins/no-captcha-recaptcha-for-woocommerce/lost-password.php on line 11
Rozporządzenia | Ekspert

Rozporządzenia

  Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.985 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2525; z 2019 r. poz. 2002; z 2020 r. poz. 985 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 985), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w...
Dz.U. 2020.965 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 965 Na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r....
Dz.U. 2020.957 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 957 Na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz....
Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 964, poz. 966, poz. 991, poz. 1006 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 1006), zaznaczone w tekście na...
Dz.U. 2020.949 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii...
Dz.U. 2020.911 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 911 Na podstawie art. 51a i art. 198a ustawy z dnia 20...
Dz.U. 2020.856 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 856 Na podstawie art. 4a ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...
Dz.U. 2020.855 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 855 Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...
Dz.U. 2020.813 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 813 Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U....
Dz.U. 2020.783 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 783 Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 3...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły