Notice: Undefined index: captcha_wc_lost_password in /var/www/clients/client8/web33/web/wp-content/plugins/no-captcha-recaptcha-for-woocommerce/lost-password.php on line 11
Administracja – rozporządzenia | Ekspert
Dz.U. 2020.2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 2 Na podstawie art. 153 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej...
Dz.U. 2019.2461 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2461 Na podstawie art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej...
Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.268 Rozporządzenie Rady Ministrów z maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 936, poz. 2437; z 2020 r. poz 268 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 268) — weszły w życie dnia 20.02.2020 r. — dotyczą zał. nr 3. Na podstawie art....
Dz.U. 2018.444 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 444 Na podstawie art. 189 ust. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się,...
Dz.U. 2018.462 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 462 Na podstawie art. 206 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.)...
Dz.U. 2018.115 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 115 Na podstawie art. 274 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z...
Dz.U. 2017.984 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 984 Na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji...
Dz.U. 2017.831 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 831 Na podstawie art. 207 ust. 8 ustawy z...
Dz.U. 2017.805 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 805 Na podstawie art. 177 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz....
Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2055 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2055 Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły