Druki

W tej zakładce udostępniamy najczęściej stosowane wzory formularzy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, edukacji oraz prawa cywilnego. Wzory druków zostały podzielone na 8 grup tematycznych. Są to: druki niezbędne przy zawieraniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, umowy cywilnoprawne, druki wypadkowe, druki urlopowe, druki dla rodziców, druki związane z ZFŚS, druki wykorzystywane w procedurze awansu zawodowego nauczycieli oraz inne druki szkolne. Druki udostępniane są w trzech formatach: .doc   Wzory zapisane w formacie .doc mogą być wydrukowane bądź zapisane na dysku. Format ten umożliwia wprowadzenie zmian wynikających z indywidualnych potrzeb.     .doc aktywny   Wzory zapisane w formacie .doc, dodatkowo oznaczone jako aktywne, umożliwiają wypełnienie pól w edytorze tekstu i wydrukowanie gotowego formularza z wprowadzonymi danymi.     .pdf   Wzory zapisane w formacie .pdf mogą być wydrukowane bądź zapisane na dysku.

Sposób wypełniania świadectwa pracy 1. Nr REGON-PKD ― stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny. 2. Data — w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy, zgodnie z § 7 ust. 1, 2, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie...
Wniosek O Ulgi W Opłatach Wniosek O Ulgi W Opłatach
Wniosek O Objęcie Opieką Psychologiczno Pedagogiczną Wniosek O Objęcie Opieką Psychologiczno Pedagogiczną
UPOWAŻNIENIE DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ UPOWAŻNIENIE DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ
ZGODA NAUCZYCIELA Na Podawanie Leku ZGODA NAUCZYCIELA Na Podawanie Leku
Procedura Zdrowe Dzieci Procedura Zdrowe Dziecko
Procedura W Razie Wypadku Procedura W Razie Wypadku
Procedura W Razie Podejrzenia, że Opiekun Jest Pod Wpływem Procedura W Razie Podejrzenia, że Opiekun Jest Pod Wpływem
Procedura Przyprowadzania I Odbierania Dziecka Procedura Przyprowadzania I Odbierania Dziecka
Procedura Podawania Leków Procedura Podawania Leków

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły