1 września 2019 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela dwoma ustawami: z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.), z dn. 13.06.2019 r. o zmianie ustawy –...
Od września będą obowiązywały zmiany przepisów wprowadzone w ustawie  – Kodeks pracy, które wynikają z ustawy z: dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 6 czerwca 2019 r. poz. 1043) ustawy z dnia 22 listopada 2018 r....
Od 1 lipca 2019 roku obowiązywać będą przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), które zobowiązują praktycznie wszystkich pracodawców do wdrożenia w firmie dodatkowej możliwości oszczędzania na emeryturę. W związku z tym na pracodawcę nałożono nowe obowiązki związane z: wyborem instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK, informowaniem pracowników, administrowaniem PPK w firmie, wpłatami do PPK. E-book "Pracownicze plany kapitałowe" dostępny na naszym portalu, wyjaśnia: czy firma musi tworzyć PPK, jak krok po kroku wdrożyć PPK w firmie, wszystko o wpłatach do PPK, korzyści dla pracodawcy, obowiązki informacyjne pracodawcy, kogo zapisać do PPK, jak pracownik może dysponować środkami z PPK. E-book zawiera również...
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357), zwanej dalej „nowelizacją” lub „ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r.”, której celem jest...
KADRY - Niezbędnik 2019 Przygotowaliśmy 2 plakaty w formacie A4 zawierające dane najczęściej szukane w działach kadr. Dzięki zebranym w jednym miejscu informacjom zaoszczędzisz czas na szukaniu ich w internecie lub innych źródłach. Jasno i przejrzyście przedstawione dane, zawsze “pod ręką” - jako plakat w biurze albo plik w komputerze. Znajdziesz tu...
Kodeks Pracy 2019 E BookKodeks pracy 2019 e-book zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, uwzględniający zmiany w tym akcie prawnym wynikające z noweli obowiązującej od 1 grudnia 2018 r. oraz z ustaw zmieniających, dla których terminem wejścia w życie jest 1 stycznia 2019 r. W...
Czas pracy to, zgodnie z formułą wyrażoną w art. 128 § 1 k.p., czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Oznacza to, że w ramach czasu pracy mieści się zarówno okres faktycznego wykonywania pracy, jak i okres pozostawania...
Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników. Najniższa ustawowo gwarantowana pensja osób zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wzrośnie z 2100 zł do 2250 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie będzie zatem wyższe o 150 zł, czyli o 7,1%% od obowiązującego w 2018 r. Wiąże się to...
W ebooku znajdziesz druki przydatne w trakcie realizacji awansu zawodowego nauczyciela. Wnioski, informacje, umowa, akty nadania. Wszystko to znajdziesz w naszym najnowszym ebooku Awans zawodowy nauczyciela - Druki Pobierz nasz eBook tutaj 
Planujesz lub rozpoczynasz staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela? Oto precyzyjna instrukcja wraz z obowiązującymi od 2018 roku zasadami awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, opisana w 6 krokach z checklistą. E-book Awans zawodowy w 6 krokach  Pobierzesz tutaj 

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły