Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, która obowiązuje już od 12.09.2019 r., placówki oświatowe są zobowiązane do  zawarcia umów o świadczenie usług medycznych i zabezpieczenia w ten sposób pielęgniarkę oraz stomatologa. Jeżeli w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego, to należy zawrzeć porozumienie z podmiotem wykonującym usługi medyczne,...
Jednym z ważnych elementów wdrożenia PPK jest obowiązek informacyjny wobec pracowników. Oznacza to, że należy udzielić pracownikom obszernych informacji na temat nowego sposobu oszczędzania na emeryturę. Pomocny w tym będzie przygotowany przez nas darmowy e-book "Pracownicze Plany Kapitałowe - poradnik dla pracownika". Wyjaśniamy w nim nie tylko co to...
Praktycznie do końca roku pracodawcy muszą utworzyć w zakładach pracy Pracownicze Plany Kapitałowe. Aby wdrożenie PPK przebiegło sprawnie przygotowaliśmy dla Państwa darmowy e-book "Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w 5 krokach", który podpowiada jak efektywnie przeprowadzić ten proces. Wystarczy podać swoje dane, zalogować się na stronie i już można pobrać e-book.   Pobierz...
W związku z dużą ilością zmian w przepisach dotyczących oświaty, konieczne było znowelizowanie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. poz. 425). Zmiany wprowadzone do u.s.o. od 1 września 2019 r. dotyczą głównie nazewnictwa, oceniania, promowania i egzaminowania uczniów oraz wydawania świadectw. Modyfikacje i dodane przepisy są wynikiem reformy...
1 i 12 września wchodzą w życie zmiany w ustawie Prawo oświatowe. Dotyczą one: kształcenia zawodowego doradztwa zawodowego programu profilaktyczno-wychowawczego miejsc na posiłek upoważnienie dla dyrektora dostępności opieki stomatologicznej organizacja szkół niepublicznych. Przygotowaliśmy dla Państwa e-book z przepisami ustawy oraz krótkim omówieniem zmian. Zaloguj się i pobierz nowy e-book. Pobierz e-book tutaj
1 września 2019 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela dwoma ustawami: z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.), z dn. 13.06.2019 r. o zmianie ustawy –...
Od września będą obowiązywały zmiany przepisów wprowadzone w ustawie  – Kodeks pracy, które wynikają z ustawy z: dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 6 czerwca 2019 r. poz. 1043) ustawy z dnia 22 listopada 2018 r....
Od 1 lipca 2019 roku obowiązywać będą przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), które zobowiązują praktycznie wszystkich pracodawców do wdrożenia w firmie dodatkowej możliwości oszczędzania na emeryturę. W związku z tym na pracodawcę nałożono nowe obowiązki związane z: wyborem instytucji finansowej, która będzie prowadziła PPK, informowaniem pracowników, administrowaniem PPK w firmie, wpłatami do PPK. E-book "Pracownicze plany kapitałowe" dostępny na naszym portalu, wyjaśnia: czy firma musi tworzyć PPK, jak krok po kroku wdrożyć PPK w firmie, wszystko o wpłatach do PPK, korzyści dla pracodawcy, obowiązki informacyjne pracodawcy, kogo zapisać do PPK, jak pracownik może dysponować środkami z PPK. E-book zawiera również...
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357), zwanej dalej „nowelizacją” lub „ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r.”, której celem jest...
KADRY - Niezbędnik 2019 Przygotowaliśmy 2 plakaty w formacie A4 zawierające dane najczęściej szukane w działach kadr. Dzięki zebranym w jednym miejscu informacjom zaoszczędzisz czas na szukaniu ich w internecie lub innych źródłach. Jasno i przejrzyście przedstawione dane, zawsze “pod ręką” - jako plakat w biurze albo plik w komputerze. Znajdziesz tu...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły