Nowela POŚ uzupełnia istniejący system wymagań dla kotłów na paliwo stałe, wprowadzanych do obrotu na terenie Polski. Jej celem jest też wzmocnienie uprawnień organów Inspekcji Handlowej do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzanych do obrotu urządzeń grzewczych, a także wprowadzenie narzędzi umożliwiających ograniczenie importu kotłów niespełniających wymogów, z uwagi na...
Prezydent dnia 29.08.2019 roku podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751), która wprowadza nową matrycę stawek VAT, a tym samym jest próbą uporządkowania sytuacji, w której dla nawet bardzo podobnych produktów zastosowanie znajdują różne stawki...
Solidny, zdaniem MFW, wzrost polskiej gospodarki to efekt stabilnego popytu wewnętrznego i rosnących płac. Nieznaczne podniesienie stopy bezrobocia w Polsce do 3,8% w bieżącym i przyszłym roku, nie wpływa na sytuację gospodarczą naszego kraju. MFW podniósł także prognozy średniorocznej inflacji konsumenckiej w latach 2019-2020 odpowiednio do 2,4% i 3,5% (+0,4...
Celem projektowanej nowelizacji jest optymalizacja procesów inwestycyjnych poprzez: usprawnienie wydawania decyzji o wsparciu oraz doprecyzowanie niejasności, które pojawiły się w interpretacji przepisów w pierwszym roku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji. Strefy mają czas do 25 października br. na zgłoszenie swoich uwag i opinii do przygotowanych przez MPiT propozycji. Resort zapewnia, że...
„Wraz z żoną jesteśmy posiadaczami piętra w kamienicy, które otrzymaliśmy w spadku 20 lat temu. Na piętrze są dwa mieszkania, które były pod jednym numerem w księdze wieczystej. w związku z tym, że chcemy je sprzedać, musieliśmy na każde z mieszkań nadać oddzielny numer w KW. Kwotę uzyskaną ze...
„Jakie dokładnie są korzyści z przejścia na podatek liniowy 19%? Jakie są ograniczenia?” Podatek liniowy 19% jest opłacalny dla przedsiębiorców uzyskujących ... (...) wysokie dochody (roczny dochód nie jest niższy niż 100 tys. zł), nie korzystających z ulgi na dzieci i ulgi na internet, nie dokonujących rozliczenia dochodu ze współmałżonkiem lub...
„Czy można sprzedać osobie prywatnej przedmiot zakupiony na firmę, np. telefon komórkowy?” Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by przedmiot należący do przedsiębiorcy został sprzedany na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jeżeli konsument życzy sobie fakturę, to istnieje konieczność jej wystawienia i ujęcia w rozliczeniach jako ... (...) przychód (a co za...
„Czy prowadząc kilka działalności gospodarczych odprowadzam składki ZUS tylko od jednej?” Kwestia odprowadzania składek ZUS jest odmienna w stosunku do ... (...) składki zdrowotnej i składki na ubezpieczenie społeczne. Bez względu na to ile działalności (firm) prowadzi przedsiębiorca, opłaca tylko jedną składkę na ubezpieczenie społeczne z tytułu jednej wybranej. Wówczas z pozostałych...
Od 1 października 2019 roku obniżeniu do 17% uległa podstawowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, do tej pory wynoszącą 18%. Obniżona składka dotyczy m.in.: przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy, przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście np. umów o dzieło, przychodów uzyskiwanych z emerytury i...
W 2018 r. ponownie odnotowano wzrost unijnego eksportu (o 2 proc.) i importu (o 4,6 proc.) z krajami będącymi stronami umów handlowych. Szczególnie dobre wyniki osiągnięto w zakresie eksportu z UE produktów rolno-spożywczych. Rosnąca sieć umów handlowych UE stwarza możliwości gospodarcze dla pracowników w całej Europie. Dzięki eksportowi poza...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły