Notice: Undefined index: captcha_wc_lost_password in /var/www/clients/client8/web33/web/wp-content/plugins/no-captcha-recaptcha-for-woocommerce/lost-password.php on line 11
Informator gospodarczy | Ekspert
„Czy rodzic (matka) może sprzedać synowi prawo własności do 1/2 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym?” Co do zasady, jeżeli chodzi o samą sprzedaż nieruchomości bądź jej części pomiędzy rodzicem a dzieckiem, taka czynność jest prawnie dopuszczalna i brak przepisów, które by ograniczały lub zakazywały sprzedaży nieruchomości między członkami najbliższej rodziny. Istotne...
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego okres ten wynosi od 30 dni do 24 miesięcy. Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej? Jakie działania przedsiębiorca...
Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zmiana dotyczy możliwości odliczenia akcyzy od piw, dla których upłynął termin ich przydatności do spożycia. To nasze kolejne działanie skierowane do przedsiębiorców. Chcemy, aby właściciele przykładowo hoteli, barów, restauracji uniknęli straty związanej z zapasami niesprzedanych piw, które przeleżały...
Właściciele e-dowodów od dziś nie potrzebują już czytnika, by móc zalogować się do usług e-administracji lub potwierdzić profil zaufany. Do sklepu Google Play trafiła właśnie aplikacja eDO App, która skutecznie go zastępuje. Czego potrzeba, aby z niej skorzystać? E-dowodu z aktywną warstwą elektroniczną i smartfonu z modułem NFC (z ang. Near...
Jeśli kupujecie lub sprzedajecie auto, powinniście zgłosić to do urzędu. Nie ma mowy o staniu w kolejce, możecie to zrobić przez internet. Od początku roku polscy kierowcy skorzystali z tej możliwości już niemal 200 tysięcy razy. Na początek nienajlepsza wiadomość: jeśli nie dopełnicie tego obowiązku w wyznaczonym terminie, możecie zapłacić...
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił 1 czerwca nabór wniosków o premię technologiczną na korzystniejszych zasadach, wprowadzonych w ramach funduszowego pakietu antywirusowego i tarczy antykryzysowej. Premia technologiczna to dotacja, która spłaca do 70 proc. kredytu technologicznego zaciągniętego przez firmę w banku komercyjnym. Innowacyjni przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie do...
Dodatek solidarnościowy przez 3 miesiące dla osób, które straciły pracę i wyższy zasiłek dla bezrobotnych – to propozycje prezydenta Andrzeja Dudy, zawarte w projekcie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, który został skierowany do sejmu. Projektowana regulacja określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz...
„Dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną wydano decyzję o warunkach zabudowy. DWZ obejmowała kilka działek Inwestora, na których jest planowana inwestycja. DWZ nie obejmuje zakresem sąsiedniej działki (z rzeką), ale posiada zapis w punkcie dotyczącym infrastruktury technicznej:- "odprowadzenie wód opadowych do rzeki...
Amerykańska waluta traci zresztą nie tylko w relacji ze złotym, a wskaźnik siły dolara w postaci kontraktu terminowego na indeks USD spada już piąty dzień z rzędu. Słabość USD zdaje się iść w parze z wyprzedażą amerykańskich obligacji. Perspektywy zwiększenia stymulacji gospodarki ze strony rządów i ultraluźna polityka monetarna wraz...
Resort Finansów zdecydował o ponownym przedłużeniu terminu przekazania zapłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu. Zadecydował też o zastosowaniu tego korzystnego rozwiązania dla firm w zakresie majowych zaliczek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Już raz na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej wprowadzono przesunięcie terminu płatności...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły