Narodowy Bank Polski opublikował 16 września 2019 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w sierpniu 2019 r. W relacji rok do roku inflacja: po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,0 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,3 proc., tyle samo co...
Dane są zgodne z oczekiwaniami Ministerstwa formułowanymi przed miesiącem i zbliżone do szybkiego szacunku GUS opublikowanego 30 sierpnia. W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,2%), transportu (o 0,5%), restauracji i...
Z powodu wejścia w życie nowych przepisów w ostatnich dniach banki, skoki i instytucje płatnicze modyfikują zasady dostępu do serwisów bankowości elektronicznej, wprowadzając dodatkowy element potwierdzenia logowania, np. kod SMS. Zmieniają też sposoby potwierdzania transakcji internetowych czy płatności zbliżeniowych – częściej niż dotychczas będzie wymagane ich potwierdzanie PIN-em. Resort finansów...
Ponad 487 mln euro na modernizację krajowego systemu komunikacji kolejowej Finansowane przez UE prace będą polegały na zastąpieniu przestarzałej technologii i stworzeniu nowoczesnego systemu komunikacji na prawie 14 tys. km linii kolejowej w całym kraju. Projekt ten, oprócz poprawy bezpieczeństwa pasażerów i skrócenia czasu podróży, umożliwi Polsce wprowadzenie europejskiego systemu zarządzania ruchem...
Działalność Funduszu rozszerzona zostanie o dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. „wielkiej płyty” oraz poprawy stanu technicznego budynków komunalnych, zamieszkiwanych przez najuboższą część społeczeństwa. W projekcie przewidziano pomoc samorządom gminnym w działaniach służących poprawie stanu technicznego budynków wielorodzinnych, w których znajdują się lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy: wsparcie w...
Szacuje się, że ponad  2 mln Polaków nie może uporać się z przeterminowanymi długami, których wartość wynosi w sumie prawie 50 mld zł. Mechanizmem, który zapobiega takiej sytuacji – niekorzystnej zarówno dla dłużnika, jak w rezultacie również dla wierzyciela – jest upadłość konsumencka. Dzięki niej można kompleksowo rozwiązać problem zadłużenia:...
Inwestorzy zinterpretowali porażki brytyjskiego premiera Borisa Johnsona w Izbie Gmin jako zapowiedź mniejszego ryzyka twardego brexitu i sygnał do kupowania funta. Faktycznie jednak sytuacja może być odwrotna i brytyjska waluta może szybko spaść poniżej wartości euro. Przegrany, skompromitowany czy nawet upokorzony. Takie opinie można było przeczytać w brytyjskiej prasie na...
To imponujący wynik, szczególnie na tle pozostałych krajów UE - komentuje MPiT. W 2018 r. wskaźnik ten wyniósł u nas 27,8%, co oznacza poprawę o 2,9 p. p. w stosunku do 2015 r. (30,7%). Resort przedsiębiorczości zwraca uwagę na fakt, że jest to zmiana strukturalna, która wskazuje, że ograniczenie nierówności...
Ocena ratingowa dla zobowiązań w walucie krajowej pozostała na dotychczasowym poziomie A. Perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja R&I wskazuje na silną gospodarkę, malejący deficyt sektora finansów publicznych oraz dług publiczny poniżej 50% PKB. Analitycy agencji zauważają, że Polski rząd jest zdeterminowany do przestrzegania reguł fiskalnych, co ma pozytywny wpływ na...
W II kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,2%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,5% w porównaniu z II kwartałem...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły