W październiku 2020 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -20,0 i był o 5,0 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w październiku 2020 r. Wszystkie...
Według danych GUS sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) we wrześniu 2020 r. była o 2,5% wyższa niż we wrześniu ubiegłego roku. Jednocześnie wobec poziomu z sierpnia br. zmniejszyła się o 2,2%. W ujęciu narastającym, w okresie trzech pierwszych kwartałów br. spadek sprzedaży wyniósł 3,1% w ujęciu rocznym, co – w...
Grupa D9+ to państwa Unii Europejskiej, które prezentują podobne podejście do spraw cyfrowych. Wydane wspólnie oświadczenie dotyczy konieczności przyjęcia europejskiego podejścia do rozwoju innowacyjnej i godnej zaufania sztucznej inteligencji (AI). Jednym głosem Stanowisko jest wkładem Polski, Danii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Estonii, Irlandii, Łotwy, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Hiszpanii oraz Szwecji w...
Przekształcimy część szpitali powiatowych, dzięki temu będą one wypełniać tylko i wyłącznie funkcje covidowe, a pozostałe przyjmować pacjentów z innymi schorzeniami, zostanie zwiększona liczba łóżek do walki z koronawirusem oraz wprowadzone udogodnienia dla personelu medycznego – takie zmiany w tym tygodniu zapowiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia. Minister na konferencji prasowej poinformował, że dokonano "przeglądu" szpitali...
W dniu 1 października 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639), która umożliwia zwrot środków...
Na wsparcie systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią COVID-19 UE przeznaczyła dodatkowe 300 milionów złotych ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko trafi. Pieniądze te zostaną przeznaczone dla najbardziej potrzebujących podmiotów przede wszystkim na zakup ambulansów, środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej. Szpitale natomiast będą mogły kupić...
Po 8 miesiącach br. mamy ponad 6 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym – wynika ze wstępnych danych GUS z dnia 15 października 2020 r. W skali 8 miesięcy br. eksport osiągnął wartość 147,7 mld EUR i był o 5,6% niższy niż przed rokiem. Natomiast import obniżył się o 9,6%,...
Rzecznik Finansowy uruchomił na swojej stronie internetowej łatwy w obsłudze kalkulator przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Pozwala on wyliczyć kwotę, którą powinien zwrócić bank lub instytucja pożyczkowa w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Zgodnie z prawem w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich kosztów takiego kredytu (z wyjątkiem opłat notarialnych). Nie...
NBP opublikował dane dotyczące inflacji bazowej we wrześniu. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,3 proc. w stosunku rocznym. Wskaźnik CPI (inflacji konsumenckiej) w analizowanym okresie wyniósł 3,2 proc. w stosunku rocznym. Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych...
W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa od 17 października br. na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej – obowiązują nowe obostrzenia dla poszczególnych branż. Dotyczą one powiatów i miast zaliczanych do tzw. czerwonych i żółtych stref. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki. Strefa żółta: lokale gastronomiczne...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły