Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które nie są wynikiem regulacji rynkowych, ale są po wpływem działań władz publicznych (rządowych i samorządowych). Są to np. ceny za energię, wodę, kanalizację, czynsze mieszkaniowe. ...
W latach 2015-2018 odnotowano dynamiczny wzrost dochodów budżetu państwa – informuje resort przedsiębiorczości. W 2015 r. opiewały na kwotę 289 mld zł, by w 2018 r. wzrosnąć o niemal 100 mld zł (do 380 mld zł). To prawie 30% wzrost. Jak czytamy w komunikacie MPiT – tak duży wzrost dochodów...
Dzięki ustawie będzie możliwa budowa systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych, który obejmie m.in. takie dokumenty jak dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i legitymacje studenckie. Do najczęstszych przestępstw związanych z wykorzystaniem fałszywych dokumentów należą: wyłudzenia kredytów i towarów, przestępstwa związane z obrotem z zagranicą, a także sprzedaż kradzionych samochodów. Z informacji Związku Banków...
Obroty towarowe w Unią Europejską Nadal wolniej niż przeciętnie rósł eksport towarów do UE, tj. o 6,1 proc., do 78 mld EUR. W dużej mierze było to rezultatem relatywnie wolnego wzrostu eksportu do Niemiec (o 4,8 proc.), jakkolwiek w ujęciu bezwzględnym był to pokaźny wzrost na poziomie 1,2 mld EUR....
Komisja Europejska (KE) ogłosiła na początku czerwca oszczędny projekt budżetu, który uwzględniał obecne prognozy w zapotrzebowaniu na środki UE. Rada UE wprowadziła ograniczenia w propozycji Komisji. Nie dotyczą one jednak wydatków w obszarach najbardziej kluczowych dla Polski. Chodzi o politykę spójności oraz program rozwoju obszarów wiejskich, a także np....
SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Suleja – Klimczyk (spr.), Sędziowie WSA Wojciech Gapiński, Beata Machcińska, Protokolant Katarzyna Czabaj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2018 r. sprawy ze skargi D. S. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia r....
12 lipca wchodzi w życie ustawa z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. poz. 53). Jej przepisy wprowadzają sankcje karne za sporządzanie replik dokumentów publicznych, w tym m.in. dowodów osobistych i paszportów czy prawa jazdy. Sporządzanie repliki, w tym kserokopii lub wydruków, będzie zagrożone karą do dwóch...
Obecnie Komisja Europejska szacuje wzrost polskiego PKB: w 2019 r. o 4,4% (wcześniej prognozowała 4,2%) i jest to drugi wynik w Unii Europejskiej (po Malcie i na równi z Węgrami), w 2020 r. o 3,6% i jest to trzeci wynik we wspólnocie (po Malcie i Rumunii). - Gdyby wzrost PKB...
Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy „o cenach prądu”) koryguje funkcjonujący mechanizm stabilizacji cen energii elektrycznej, usuwając wątpliwości co do zgodności ustawy z prawem europejskim. Projekt wprowadza zróżnicowanie mechanizmu na I i II półrocze 2019 r.: w pierwszym półroczu 2019 r. wszyscy odbiorcy końcowi...
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem ochrony integralności utworów architektonicznych. Chodzi o konkurencję uprawnień twórcy-architekta oraz praw nabywcy projektu - najczęściej inwestora lub właściciela obiektu wzniesionego na bazie projektu. Z perspektywy inwestora bądź właściciela przeszkodą w korzystaniu z takiego obiektu jest każdorazowa konieczność uzyskania zgody architekta na dokonanie...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły