Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które nie są wynikiem regulacji rynkowych, ale są po wpływem działań władz publicznych (rządowych i samorządowych). Są to np. ceny za energię, wodę, kanalizację, czynsze mieszkaniowe. ...
Po zniesieniu opłat roamingowych w czerwcu 2017 r. te nowe maksymalne stawki za rozmowy międzynarodowe i SMS w obrębie UE stanowią wynik ogólnounijnego przeglądu przepisów w dziedzinie telekomunikacji, który ma wzmocnić koordynację w obszarze łączności elektronicznej i zwiększyć rolę pełnioną przez Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Nowe przepisy dotyczące rozmów...
Odnotowane 2-krotnie szybsze tempo wywozu przełożyło się na zmniejszenie deficytu obrotów o ok. 1,1 mld EUR, do niespełna 0,3 mld EUR. To bardzo pozytywny sygnał o rosnącym popycie na nasze towary. Osiągnięty wysoki wzrost naszego eksportu w okresie styczeń-marzec br. wynikał z dynamicznego zwiększenia sprzedaży m.in. do Wielkiej Brytanii (o...
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 maja 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 424) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kw. 2019 roku wyniosło 4950,94 zł. Podana kwota służy do celów określonych w ustawie z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2018...
Raport rozpoczyna się od słów „bez paniki”. Przedstawia zarówno szanse, jak i zagrożenia wynikające z obecnej rewolucji technologicznej. Zwraca uwagę na to, że sztuczna inteligencja nie jest już domeną sci-fi, ale jest już obecna w naszym codziennym życiu. Raport pokazuje, że automatyka coraz częściej przejmuje różne tradycyjne zadania wykonywane przez...
mObywatel to bezpłatna i oficjalna publiczna aplikacja mobilna, wydawana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja została właśnie wzbogacona o nową usługę – mPojazd – z której korzystać mogą wszyscy właściciele  lub współwłaściciele pojazdów. A więc ci, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów itd. Inaczej...
Silne fundamenty gospodarcze Polski W przypadku Polski KE oczekuje realnego wzrostu PKB na poziomie 4,2% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r. Głównym motorem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna przy relatywnie stabilnym, wynoszącym ponad 4% tempie wzrostu w latach 2019-2020. Utrzymująca się konkurencyjność polskich przedsiębiorstw pozwoli im w okresie prognozy...
Dane Komisji Europejskiej pokazują, że benzyna w Polsce jest najdroższa od czterech lat. Tymczasem na światowym rynku ropy popyt wspiera napięta sytuacja wokół Iranu oraz Wenezueli, a także cięcia produkcji przez kraje OPEC i Rosję. Z drugiej jednak strony amerykańskie wydobycie szaleńczo rośnie. W USA zapasy są najwyższe od...
Wzrosły także ceny żywności i napojów bezalkoholowych o 3,3 proc. (r/r), natomiast spadły ceny nośników energii (0,8 proc., r/r). Sytuacja na rynku paliw wpisuje się w trend światowy wzrostu cen ropy, gdzie ropa WTI przekroczyła cenę 60 USD/baryłkę i taki stan może się utrzymywać w kolejnym miesiącu. Mimo dalszego wzrostu...
Z wyjątkiem Komisji Europejskiej, wszystkie instytucje w rewizjach swoich prognoz poprawiały ocenę kondycji naszej gospodarki. Najwyraźniej jest to widoczne w przypadku Banku Światowego, który jeszcze w maju 2018 r. szacował, że PKB Polski wzrośnie w 2019 r. o 3,7%, a już w styczniu br. podniósł tę prognozę do 4,0%. Te...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły