A czy zmiana funkcji budynku usługowego na budynek mieszkalny lub częściowo mieszkalny także jest dozwolona? A np. nieużytkowane poddasze, czy można zmienić jego funkcję na mieszkalną? „Proszę o potwierdzenie, czy decyzje o warunkach zabudowy wydane przed 16.07.2019 r., będące w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych można bez problemu zmieniać w zakresie...
„Mam dwie działki, automatycznie jest między nimi granica, proszę o stwierdzenie gdzie mogę się budować? Pani inspektor stwierdziła, że mogę się budować tylko na jednej działce lub przekroczyć granicę. Czy mogę się budować np. 2 m od wspólnej granicy moich działek? Chodzi o uwarunkowania dotyczące wspólnej granicy działek. Inwestor...
Już od dłuższego czasu odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymują się na niezmienionym poziomie – 1,50% w skali roku. Jak wskazano w art. 47 ust. 10c i 10e ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.), odsetki, o których mowa,...
Choć w komunikacie nie pada nazwa Facebook ani jego stablecoinowe dziecko – libra, to oświadczenie zostało wywołane właśnie tym produktem – pisze Bartosz Grejner, analityk rynkowy Cinkciarz.pl. W opublikowanym w czwartek komunikacie czytamy m.in., że „...globalne projekty oparte o ustalenia dotyczące stablecoinów nie powinny się rozpocząć, dopóki wszystkie ryzyka i...
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. z dnia 21 listopada 2019 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 r. kształtowało się następująco: Województwo Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) dolnośląskie 4685,86 kujawsko-pomorskie 3961,76 lubelskie 4061,28 lubuskie 4029,14 łódzkie 4216,62 małopolskie 4418,06 mazowieckie 5601,44 opolskie 4157,68 podkarpackie 3933,60 podlaskie 4066,29 pomorskie 4506,18 śląskie 4586,55 świętokrzyskie 3954,13 warmińsko-mazurskie 3855,79 wielkopolskie 4201,16 zachodniopomorskie 4155,94   Jak wynika z danych zawartych w tabeli, na pierwszym miejscu pod względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uplasowało się woj. mazowieckie...
Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Polsce w związku z umożliwieniem przedsiębiorstwom energochłonnym korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego od węglu i gazu. W świetle polskiego ustawodawstwa, sprzecznego w tej kwestii z prawem UE, niektóre produkty energetyczne, takie jak węgiel i gaz, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa...
Nowe przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów. Nowelizacja ustawy doprecyzowuje obowiązujące przepisy przez dokładne określenie zasad tworzenia przez...
W Dzienniku Ustaw pod poz. 2189 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia. Rozporządzenie określa zasady i warunki udzielania wsparcia na zakup nowych...
W 2018 roku wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wyniosła 302 675 mln zł, w tym wartość nakładów na budynki i budowle – 161 930 mln zł (53,5%); maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 100 241 mln zł (33,1%) oraz na środki transportu – 38 120 mln zł (12,6%). Wzrost dynamiki...
Czujność zawsze w cenie Polacy kochają zakupy, a te internetowe coraz bardziej. Wiedzą o tym nie tylko uczciwi sprzedawcy, ale i internetowi oszuści, którzy szukają różnych sposobów, by na tym skorzystać. Oto kilka rad, co zrobić, żeby się nie naciąć. Pierwsza rada: bądźcie czujni! Zawsze sprawdzajmy wiarygodność sprzedawcy. Pomogą nam w...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły