Złożenie wniosku o APA w terminie do 31.12.2019 roku wyłączy ograniczenia z ... (...) art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - (u-CIT), dotyczące nabywanych usług niematerialnych i licencji za lata 2018-2019. Wyłączenie wynika bezpośrednio z przyjętego przez rząd projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów, dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu...
„Spółka z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego w 100% świadczy usługi na rzecz swojego zagranicznego udziałowca i wystawia mu co miesiąc faktury w oparciu o umowę współpracy. Jakie obowiązki sprawozdawcze ciążą na polskiej spółce z o.o. w związku ze współpracą z zagranicznym udziałowcem? Czy spółka musi w każdym przypadku...
"Czy przekształcając działalność gospodarczą w spółkę z o.o. będę mógł skorzystać z preferencyjnego podatku CIT wysokości 9%? Spotkałem się z informacją, że państwo traktuje to jako sposób na obniżenie podatku i w tej sytuacji mój CIT będzie 19% - jakiś youtuber o tym mówił. Chciałbym przed podjęciem takiego przedsięwzięcia...
Wg statystyk Krajowej Administracji Skarbowej rośnie zainteresowanie procedurą APA. Mimo to Ministerstwo Finansów rezygnuje z uproszczonych porozumień, a zapowiada nowość – współdziałanie z podatnikami. Jak wynika z ... (...) projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, Ministerstwo Finansów zrezygnowało z prac nad wprowadzeniem uproszczonych porozumień cenowych...
Jedną spośród wprowadzonych zmian jest zastąpienie obowiązku składania uproszczonego sprawozdania (CIT-TP), obowiązkiem składania informacji o cenach transferowych (TP-R). Choć nowe przepisy obowiązują już od stycznia, to jeszcze w tym roku podatnicy złożą formularz CIT-TP za rok 2018. Nowe formularze dotyczące roku 2019 podatnicy będą składać dopiero w 2020 roku. Formularz CIT-TP...
Zwolnienie lub obniżona stawka może być zastosowana w odniesieniu do płatności przekraczających 2 mln PLN na trzy sposoby: ... Pierwszy z nich to zapłata podatku, a następnie wnioskowanie o jego zwrot. Jest to procedura czasochłonna i wymagająca fizycznej zapłaty podatku, z drugiej jednak strony nie powoduje dodatkowego ryzyka po stronie...
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2019 r. pod pozycją 865 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.04.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036),...
Krajowe regulacje w zakresie podatku u źródła, są modyfikowane również poprzez regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę. Nie została ustalona hierarchia pomiędzy przepisami wspólnotowymi oraz regulacjami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dlatego to do płatnika należy decyzja, które przepisy zastosuje i w jaki sposób obliczy i...
Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany dotyczą przede wszystkim podmiotów dokonujących płatności transgranicznych, poza nimi objęte zostaną również przepisami płatności krajowe z tytułu dywidendy oraz udziału w zyskach osób prawnych. Podatek „u źródła” i przepisy międzynarodowe Rozliczenie podatku „u źródła” to obszar obejmujący regulacje krajowe, przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz...
Ww. rozporządzenie przedłuża do 31 października 2019 r. termin na: złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB), wpłatę podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Rozporządzenie stosuje się do podatników...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły