"Czy przekształcając działalność gospodarczą w spółkę z o.o. będę mógł skorzystać z preferencyjnego podatku CIT wysokości 9%? Spotkałem się z informacją, że państwo traktuje to jako sposób na obniżenie podatku i w tej sytuacji mój CIT będzie 19% - jakiś youtuber o tym mówił. Chciałbym przed podjęciem takiego przedsięwzięcia...
Wg statystyk Krajowej Administracji Skarbowej rośnie zainteresowanie procedurą APA. Mimo to Ministerstwo Finansów rezygnuje z uproszczonych porozumień, a zapowiada nowość – współdziałanie z podatnikami. Jak wynika z ... (...) projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, Ministerstwo Finansów zrezygnowało z prac nad wprowadzeniem uproszczonych porozumień cenowych...
Jedną spośród wprowadzonych zmian jest zastąpienie obowiązku składania uproszczonego sprawozdania (CIT-TP), obowiązkiem składania informacji o cenach transferowych (TP-R). Choć nowe przepisy obowiązują już od stycznia, to jeszcze w tym roku podatnicy złożą formularz CIT-TP za rok 2018. Nowe formularze dotyczące roku 2019 podatnicy będą składać dopiero w 2020 roku. Formularz CIT-TP...
Zwolnienie lub obniżona stawka może być zastosowana w odniesieniu do płatności przekraczających 2 mln PLN na trzy sposoby: ... Pierwszy z nich to zapłata podatku, a następnie wnioskowanie o jego zwrot. Jest to procedura czasochłonna i wymagająca fizycznej zapłaty podatku, z drugiej jednak strony nie powoduje dodatkowego ryzyka po stronie...
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2019 r. pod pozycją 865 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.04.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036),...
Krajowe regulacje w zakresie podatku u źródła, są modyfikowane również poprzez regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę. Nie została ustalona hierarchia pomiędzy przepisami wspólnotowymi oraz regulacjami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dlatego to do płatnika należy decyzja, które przepisy zastosuje i w jaki sposób obliczy i...
Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany dotyczą przede wszystkim podmiotów dokonujących płatności transgranicznych, poza nimi objęte zostaną również przepisami płatności krajowe z tytułu dywidendy oraz udziału w zyskach osób prawnych. Podatek „u źródła” i przepisy międzynarodowe Rozliczenie podatku „u źródła” to obszar obejmujący regulacje krajowe, przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz...
Ww. rozporządzenie przedłuża do 31 października 2019 r. termin na: złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB), wpłatę podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Rozporządzenie stosuje się do podatników...
Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Przykład: Spółka z o.o. wpłaciła kontrahentowi zaliczkę na poczet zakupu towaru. Kontrahent okazał się nieuczciwy i ani nie wywiązał się z zamówienia, ani też nie zwrócił wpłaconej mu zaliczki. Czy wartość utraconej zaliczki spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Nie. Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy...
„Czy spółka, która wydzieliła w 2017 oraz 2018 zorganizowaną część przedsiębiorstwa do innej spółki może odliczyć stratę za rok 2017 w CIT za rok 2018?” W myśl ... (...) art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u-CIT) przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły