Ww. rozporządzenie przedłuża do 31 października 2019 r. termin na: złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB), wpłatę podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Rozporządzenie stosuje się do podatników...
Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Przykład: Spółka z o.o. wpłaciła kontrahentowi zaliczkę na poczet zakupu towaru. Kontrahent okazał się nieuczciwy i ani nie wywiązał się z zamówienia, ani też nie zwrócił wpłaconej mu zaliczki. Czy wartość utraconej zaliczki spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Nie. Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy...
„Czy spółka, która wydzieliła w 2017 oraz 2018 zorganizowaną część przedsiębiorstwa do innej spółki może odliczyć stratę za rok 2017 w CIT za rok 2018?” W myśl ... (...) art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u-CIT) przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia...
„Spółka z o.o. nabyła od osoby fizycznej akcje innej spółki. W roku 2018 dokonała sprzedaży tych akcji (za symboliczną złotówkę) z ogromną stratą. Czy strata ta stanowi koszt uzyskania przychodu?” Zgodnie z ... (...)  art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u-CIT) nie uważa się...
E-sprawozdania Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji e-Sprawozdania Finansowe to jedno z działań MF, które ma na celu wsparcie podmiotów w wypełnianiu ich obowiązków sprawozdawczych. Dotychczas aplikacja umożliwiała tylko sporządzanie, podpisanie i składanie sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez przedsiębiorców – podatników PIT. Od 13 marca 2019 r. aplikacja e-Sprawozdania Finansowe pozwala również na...
Zryczałtowany podatek dochodowy CIT od wypłat z przychodów między innymi z praw autorskich lub praw pokrewnych w tym również ze sprzedaży tych praw. „Klient kupił oprogramowanie na własny użytek od firmy z Irlandii, czy powinien naliczyć podatek u źródła? Czy potrzebuje certyfikat rezydencji podatkowej firmy, od której nabył oprogramowanie? Czy musi...
„Czy zgodnie z ustawą koszty różnic kursowych dotyczące wyrobów powinny być doliczane do kosztu wyrobu czy do kosztów finansowych, analogicznie przychody?” W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż możliwe jest ustalenie różnic kursowych w oparciu o przepisy podatkowe (ustaw o PIT i CIT) oraz ustawy o rachunkowości. Autor domniemywa, iż Czytelnikowi...
W ocenie Autora, to podatnik decyduje o kwalifikacji i stawce umorzenia środków trwałych. Podatnik oczywiście nie może tego zrobić sam, „na oko”. Wszystkie kwoty stawek są ... (...) zawarte w załączniku nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u-PIT) oraz w załączniku nr 1 ustawy o podatku dochodowym...
„Mamy wątpliwości, sprawa dotyczy CIT-10 zapłata w Euro klientowi, czy podatek płacę od jednej zapłaconej kwoty, czy od naliczonej?” Podatek „u źródła” winien być, co do zasady, potrącany z ... (...) należności wypłacanej nierezydentowi. Jeżeli ciężar podatku ma ponieść podmiot wypłacający należność, konieczne jest ubruttowienie kwoty należnej nierezydentowi. Kwota podatku powinna zostać...
„Czy z pomocy de minimis jako jednorazowej amortyzacji środków trwałych może skorzystać spółka z o.o. spółka komandytowa? Wniosek składa każdy ze wspólników czy jeden jako spółka?” Zgodnie z ... (...) art. 16k ust. 7 i 12 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych (u-CIT) oraz odpowiednio art. 22k ust. 7 i 12, a...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły