Zobowiązanie podatkowe może powstać na dwa sposoby tj. z mocy prawa lub w wyniku doręczenia decyzji organu podatkowego. Związane z tym są dwa rodzaje decyzji wydawanych przez organy podatkowe: decyzja określająca i ustalająca. Decyzja określająca jest ... (...) zobowiązaniem podatkowym mającym charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że przekształcenie obowiązku podatkowego w zobowiązanie...
Dokument ten jest wynikiem prac OECD oraz grupy państw G20 w ramach projektu Base Erosin Profit Sharing, który ma za zadanie stworzenie wspólnych rozwiązań w obszarach opodatkowania narażonych  na negatywne konsekwencje międzynarodowego transferu zysków. Polska podpisała z innymi  Konwencję w dniu 7 czerwca 2017 r. wraz 68 sygnatariuszami. Obecnie dobiegają...
SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA del. Zbigniew Romała (sprawozdawca), Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. S.A. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego...
Jak przekonuje projektodawca, używanie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich – nieopodatkowanych akcyzą – odbywa się kosztem konsumpcji opodatkowanych akcyzą tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Dlatego produkty te już od 1 stycznia 2018 r. będą traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe – zostaną objęte obowiązkiem banderolowania, potwierdzającym ich legalne...
Tego typu niespodziewana rewelacja mocno poruszyła producentów żywności, którzy protestują przeciwko takim rozwiązaniom. Ich wprowadzenie doprowadziłoby do wyeliminowania z rynku wielu firm, zwłaszcza mniejszych przedsiębiorców. Już teraz słodycze obciążone są jedną z najwyższych w Europie stawek VAT na poziomie 23%, a po wprowadzeniu nowego podatku wpływy do budżetu mogłyby znacząco...
Więcej poszkodowanych skorzysta z możliwości zaniechania poboru podatku od darowizn. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk podpisał nowe przepisy, które pomogą poszkodowanym w nawałnicach w sierpniu 2017 r. Rozszerzają one obszar dotknięty żywiołem, na którym poszkodowani mogą korzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku od darowizn, a także do 6. miesięcy wydłużają czas na...
Ustawa o rynku mocy. Rząd chce nałożyć na 14,5 mln gospodarstw domowych nową daninę na węgiel? Ministerstwo Energii opracowało projekt ustawy o rynku mocy, nad którym aktualnie nadal trwają prace legislacyjne. Celem ustawy jest zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i do wszystkich gospodarstw domowych na terenie...
Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego W ustawie określono, jakie sposoby skażenia, powiązane z konkretnymi czynnościami, powodują zwolnienie od podatku: przy produkcji na terytorium kraju, nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz imporcie zwolniony od akcyzy będzie alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE (tzw. euroskażalnik), przy nabyciu...
Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U z 2017 r., poz. 833), ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z...
Jak działa karuzela podatkowa i jej mechanizmy? Jak firmy wyłudzają VAT i nie płacą akcyzy? Ile pieniędzy rocznie może tracić budżet państwa, co tracą konsumenci i uczciwie działająca konkurencja? Z jakich branż najczęściej firmy występują o zwrot podatku VAT, który wcześniej na żadnym z etapów fikcyjnych transakcji nie został...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły