Zasadniczym celem ustawy jest poszerzenie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów marynarzy (obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich. Ustawa zakłada, że wolne od podatku będą dochody uzyskiwane z tytułu pracy nie tylko na statkach...
Jak podaje resort finansów, systematycznie rośnie również udział PIT w PKB: z 4,5% w 2014 r. do 5,2% w 2018 r. Tym samym PIT staje się coraz ważniejszym źródłem dochodów zarówno budżetu państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego. „Wzrost wpływów z PIT to m.in. efekt uszczelniania systemu podatkowego w zakresie...
Zmiany mają obowiązywać już od 1 października 2019 r. Jak podkreśla resort finansów, z nowych rozwiązań skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów. Zgodnie z projektem ustawy obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17 proc....
Od początku 2019 roku nie wprowadzono żadnych rewolucyjnych zmian w zakresie prawa spadkowego uregulowanego w księdze czwartej Kodeksu cywilnego, niemniej jednak wprowadzone zostały nowości, które z prawem spadkowym są ściśle związane. Jedna ze zmian dotyczy przepisów podatkowych, a polega na wprowadzeniu możliwości szybszego zbycia nieruchomości przez spadkobierców niż po upływie...
Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – wprowadza nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Weszła ona w życie 1 sierpnia...
W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509), w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z: 21 nowelizacji uchwalonych w okresie od lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1669) do kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz....
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018...
Z nowych rozwiązań skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów. Zmiany mają obowiązywać od 1 października 2019 r. Dzięki nowym propozycjom, przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia (netto). Osoba zarabiająca np. 2 250...
Podatnik, który jest rezydentem w innym kraju nie musi płacić podatku w Polsce, a wystawione zeznanie podatkowe PIT-37 będzie unieważnione. Jeśli już podatek zapłacił, to wpłata zostanie zwrócona. Podatnicy mogą korzystać z kontaktu telefonicznego oraz mailowego z urzędem skarbowym. W razie potrzeby mogą dostarczyć elektronicznie wszelkie dokumenty świadczące o rezydencji...
Zgodnie z założeniami przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty. Zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. „Dzięki wprowadzeniu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia (czyli...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły