„Proszę o podanie jaką mam zastosować stawkę ryczałtu na usługi montowania blatu z mojego materiału. PKWiU 43.32.10.0?” Zgodnie z przepisami ... (...) art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5 % w przypadku...
Wyliczając zaliczkę na PIT za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2019 roku lub za III kwartał 2019 roku należy pamiętać o zmianach, związanych z obniżeniem podatku dochodowego od osób fizycznych do 17%. Przede wszystkim, ze względu na przepisy przejściowe, w okresie przejściowym należy stosować stawkę 17,75% - natomiast stawka...
„Wraz z żoną jesteśmy posiadaczami piętra w kamienicy, które otrzymaliśmy w spadku 20 lat temu. Na piętrze są dwa mieszkania, które były pod jednym numerem w księdze wieczystej. w związku z tym, że chcemy je sprzedać, musieliśmy na każde z mieszkań nadać oddzielny numer w KW. Kwotę uzyskaną ze...
Od 1 października 2019 roku obniżeniu do 17% uległa podstawowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, do tej pory wynoszącą 18%. Obniżona składka dotyczy m.in.: przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy, przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście np. umów o dzieło, przychodów uzyskiwanych z emerytury i...
Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2018 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych. Przekazania dokonano na podstawie wniosków podatników zawartych w: 1) zeznaniach podatkowych, w których opodatkowanie następuje według: skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), 19% stawki podatku od dochodów...
„Czy jeżeli wynagrodzenie za wrzesień wypłacane jest na 10.10.2019 r., to wypłatę za wrzesień naliczyć na starych zasadach, a nowe zasady przyjąć do naliczenia wynagrodzenia za październik od 01.10.2019 r.?” Dziś - w dniu 01.10.2019 r. właśnie weszła w życie nowelizacja m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
„Jestem studentem, nie skończyłem 26 lat, więc nie muszę płacić podatku dochodowego, jednak wynajmuję komuś samochód na umowę o najem, więc muszę płacić 8,5% podatku dochodowego od zarobionej kwoty oraz rozliczyć PIT-28. Czy jest szansa, że otrzymam zwrot kwoty tego podatku?” Z treści zapytania Czytelnika wynika, iż korzysta on ze...
„To ważna ustawa, która zakłada zmniejszenie klina podatkowego zarówno przez obniżenie stawki PIT, jak również przez podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Niższa 17 proc. stawka PIT będzie obowiązywać już w ostatnim kwartale 2019 r., czyli przez 1/4 bieżącego roku. Przy tym należy przypomnieć, że do września nasze dochody w pierwszej...
Zasadniczym celem ustawy jest poszerzenie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów marynarzy (obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich. Ustawa zakłada, że wolne od podatku będą dochody uzyskiwane z tytułu pracy nie tylko na statkach...
Jak podaje resort finansów, systematycznie rośnie również udział PIT w PKB: z 4,5% w 2014 r. do 5,2% w 2018 r. Tym samym PIT staje się coraz ważniejszym źródłem dochodów zarówno budżetu państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego. „Wzrost wpływów z PIT to m.in. efekt uszczelniania systemu podatkowego w zakresie...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły