Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym...
Resort Finansów zdecydował o ponownym przedłużeniu terminu przekazania zapłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu i kwietniu. Zadecydował też o zastosowaniu tego korzystnego rozwiązania dla firm w zakresie majowych zaliczek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Już raz na podstawie przepisów Tarczy Antykryzysowej wprowadzono przesunięcie terminu płatności...
Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników w kolejnych latach. W myśl art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 174) rolnik (domownik) kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu...
„W ramach termomodernizacji w 2019 r. wymieniłem piec. Koszt nowego wyniósł 32.000 zł. W 2020 r. WFOŚiGW w ramach programu "Czyste Powietrze" ma mi zwrócić 18% wartości inwestycji, tj. prawdopodobnie 5.760 zł (kwotę poznam dopiero po decyzji WFOŚiGW). Mój roczny dochód to 36.000 zł. Czy istnieje możliwość, abym rozbił...
Nowe terminy wynikają z przepisów wprowadzonych przez Tarczę antykryzysową. Wyjątkowo w tym roku roczne rozliczenie PIT można składać do końca maja (z uwagi na to, że ostatni dzień maja to niedziela, ostateczny termin upływa 1 czerwca w poniedziałek). Złożenie zeznania lub oświadczenia PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1...
Komu przysługuje ulga internetowa? Korzystanie z ulgi internetowej ograniczono na mocy art. 26 ust. 6h dodanego do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm). Począwszy od 1 stycznia 2013 r. prawo do rozliczenia...
Podstawę prawną korzystania z odliczenia od dochodu z tytułu darowizny krwi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”. Zgodnie z tą regulacją odliczeniu od dochodu...
Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem obejmuje znacznie więcej starań rodziców niż tylko sporadyczne spotkania z dzieckiem czy płacenie alimentów. Wykonywanie władzy rodzicielskiej należy zatem odnieść do konkretnych okoliczności faktycznych, w oparciu o zachowania i konkretną aktywność rodziców wobec dziecka. Zatem, należy podkreślić, że rodzicom, którzy nie zajmują się dzieckiem...
Jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, ZUS może wypłacić im świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł albo 1300 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o...
W Dzienniku Ustaw pod poz. 548 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Rozporządzenie dotyczy kredytów udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. Podatek PIT nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) z tytułu: ...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły