Jeżeli podatnik nie skorzystał z usługi Twój e-PIT ani nie rozliczył się w żaden inny sposób, to przygotowane dla niego zeznanie zostało automatycznie uznane za złożone. Znajdzie je po zalogowaniu się do usługi na stronie podatki.gov.pl w sekcji „Złożone dokumenty”. Jeśli z automatycznie zaakceptowanego PIT-37 lub PIT-38 będzie wynikać niedopłata podatku –...
„Założyłem działalność ok. 23 miesiące temu, płacę w związku z tym połowiczny ZUS, ale za miesiąc powinienem zacząć płacić już pełen. W roku 2018 dochód miałem ok. 100.000 zł, opłacając podatek ryczałtowy 5,5%. W tym roku dochód mam na ten moment bardzo mały i jestem ciekawy, czy mam szansę...
Według wstępnych danych w 2019 r. padł nowy rekord złożonych elektronicznych deklaracji – około 16 mln. Rok wcześniej było to prawie 11,4 mln. Tak dobry wynik to zasługa nowej usługi – Twój e-PIT. Ostateczne dane będą znane za około 2 tygodnie, gdyż deklaracje złożone w ostatnich dniach kwietnia w...
Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Przykład: Spółka z o.o. wpłaciła kontrahentowi zaliczkę na poczet zakupu towaru. Kontrahent okazał się nieuczciwy i ani nie wywiązał się z zamówienia, ani też nie zwrócił wpłaconej mu zaliczki. Czy wartość utraconej zaliczki spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Nie. Zaliczka utracona w związku z niewykonaniem umowy...
Jeśli do 30 kwietnia podatnik nie skorzysta z usługi Twój e-PIT, tzn. nie zaakceptuje ani nie odrzuci przygotowanego przez urząd skarbowy PIT-37 lub PIT-38 oraz nie złoży deklaracji w żaden inny sposób (np. przez e-Deklaracje lub w wersji papierowej w urzędzie skarbowym), to fiskus uzna przygotowany dla podatnika e-PIT...
„Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i używam samochodu prywatnego do działalności (szkolenia, rozliczenia), auto jest na męża (nie mamy rozdzielności). Czy mogę wydatki związane z wykorzystywaniem auta wrzucać w koszty w wysokości 20%? Jeżeli tak, to czy muszę zbierać faktury z nazwą firmy, czy może wystarczą paragony?” Zgodnie ze znowelizowanym od...
Podstawę prawną korzystania z odliczenia od dochodu z tytułu darowizny krwi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”. Zgodnie z tą regulacją odliczeniu od dochodu...
Twój e-PIT to przygotowane zeznanie podatkowe PIT 37 i/lub PIT 38. Poprzez system Ministerstwa Finansów możliwe jest także przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). W przypadku przekazania 1% podatku na rzecz OPP w poprzednim roku, Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację oraz wybrany cel szczegółowy. Co ważne...
Twój e-PIT to usługa udostępniona przez Ministerstwo Finansów, zawierająca przygotowane zeznanie podatkowe PIT 37 i/lub PIT 38. Podatnik może zatwierdzić przygotowaną deklarację, wprowadzić zmiany m.in. zmienić sposób rozliczenia, odrzucić przygotowaną deklarację lub nie podejmować żadnych działań.   Logowanie do systemu Do systemu można zalogować się na dwa sposoby – podając...
MF przypomina, że jedynym sposobem składania elektronicznych formularzy PIT za 2018 r. udostępnianym przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową jest usługa Twój e-PIT lub e-Deklaracje na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl Korzystanie z innych stron www lub aplikacji do przesyłania e-PIT-ów nie jest autoryzowane przez resort finansów i może być niebezpieczne, np. spowodować...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły