Proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe – to cztery obszary, w których resort finansów zamierza wprowadzić zmiany. SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern i jak tłumaczy wiceminister finansów Jan Sarnowski – „oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do...
„Jaka stawka VAT od 01.07.2020 r. obowiązuje na półprzewodnikowe nośniki pamięci trwałej, ujętej w oznaczeniu CN 8523 51 10?” Autor pragnie zauważyć, że od 01.07.2020 r. w przypadku półprzewodnikowych nośników pamięci trwałej o oznaczeniu ... (...) CN 8523 w dwóch różnych załącznikach podane są dwie różne stawki podatku VAT. Żaden...
Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje nowa matryca stawek VAT. Przepisy w tym zakresie miały obowiązywać już od kwietnia br., ale na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...
„Od niedawna usiłuję wrócić do Polski dlatego otworzyłem działalność gospodarczą zajmującą się instalowaniem fotowoltaiki. Jestem tzw. "VAT-owcem", odliczam sobie VAT. Znajomy polecił mi zamianę działalności na spółkę z o.o. Czy jeśli otworzę spółkę dalej będę mógł odliczać VAT? Wiem, że nie trzeba opłacać składek do ZUS-u ale nie wiem...
Nie można wywieść istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spółki z siedzibą w państwie trzecim z samego faktu, że spółka ta posiada w tym państwie członkowskim spółkę zależną – to stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dn. 07.05.2020 r., sygn. akt: C-547/18 Czy i co zmienia on w perspektywie...
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) w zw. z art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych...
Warunkiem zastosowania 0% stawki VAT jest udokumentowanie przekazań sprzętu umowami darowizny, z których wynikać będzie, że laptopy i tablety finalnie trafią do miejsc, w których odbywa się nauczanie. Stawką 0% objęte są darowizny laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych (np. szkoły i przedszkola), organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz...
Towary objęte "zerową" stawką VAT wymieniono w rozp. MF z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. poz. 527). W Rozdziale 5 rozporządzenia wskazano towary, dla których obowiązuje czasowe obniżenie stawki podatku do...
„Moje pytanie dotyczy procedury marży towary używane. Podatnik-vatowiec nabywa towar pod nazwą części samochodowe/osobowe/ od podmiotu gospodarczego /osoba fizyczna - vatowiec/ na podstawie faktury VAT marża. W/w części odsprzedaje dla osób prowadzących działalność gospodarczą jak również dla osób prywatnych. W związku z tym, czy ma prawo zastosować procedurę marży...
Wychodząc naprzeciw podatnikom, oprócz Nowej Matrycy VAT, w 2019 roku wprowadzono instytucję Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). WIS jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, mającą zapewnić podatnikom ochronę prawną w zakresie stosowanych przez nich stawek podatku VAT. Ochrona ta polega na tym, że w przypadku zastosowania stawki ... (...)...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły