„Działalność gospodarczą otworzyłem 15 marca br. w zgłoszeniu jako formę opodatkowania zaznaczyłem podatkową książkę przychodów i rozchodów (PKPiR). Zgłoszenie do podatku VAT od 1 kwietnia. Pierwszy dochód (wystawiona f-ra Vat na koniec kwietnia br.). Czy i na jakich warunkach mogę zmienić formę opodatkowania na ryczałt?” Co do zasady ... (...) nie...
Raportowanie schematów podatkowych (MDR – Mandatory Disclosure Rules) Z dniem 01.01.2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (tzw. Mandatory Disclosure Rules). Mają one bezpośredni wpływ na sytuację podmiotów gospodarczych jako podatników,ponieważ nakładają na nich dodatkowe obowiązki m.in. wymóg generowania dokumentów MDR i zgłaszanie ich do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe obowiązki są konsekwencją Dyrektywy...
„Jak wybrnąć z sytuacji, gdy będąc Vat-owcem na ryczałcie ewidencjonowanym i wykonując usługę np. hydrauliczną osobie fizycznej, ta nie chce faktury Vat, bo nie chce płacić dodatkowo podatku od usługi. Co powinienem zrobić, żeby urząd skarbowy miał potwierdzenie skąd mam dochody?” Należy zacząć od tego, że zgodnie z ... (...) §...
Przepisy zapewnią sprawne wdrożenie nowych środków VAT dla handlu elektronicznego uzgodnionych w grudniu 2017 r., które wejdą w życie w styczniu 2021 r. Mają one pomóc państwom członkowskim odzyskać 5 mld euro przychodów podatkowych rocznie od sprzedaży przez internet. Do 2020 r. wartość ta wzrośnie do 7 mld euro. Decyzję...
„Czy stewardessa jako osoba świadcząca usługi członka personelu pokładowego wystawia fakturę ze stawką 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy w tej sytuacji powinna wysyłać deklaracje VAT do urzędu skarbowego?” Odpowiadając na pierwsze pytanie Czytelnika, Autor ... (...) nie...
Wykaz ma zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich. Zakłada się, że rozwiązanie to przyczyni się także do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz ograniczenia szarej strefy. Wprowadzany wykaz będzie zawierał dane podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślono z rejestru jako podatników VAT....
W obecnej sytuacji pora przeanalizować i zastanowić się nad skutkami „twardego” brexitu. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia jakiejkolwiek umowy kształtującej relacje ze Wspólnotą, wiązać się może z licznymi konsekwencjami podatkowymi również w Polsce. Przestaną obowiązywać swobody przepływu osób, towarów, kapitału i usług. Należy zauważyć, że w przypadku...
„Projekt nowej matrycy VAT powstał w duchu filozofii 3P: prostych, przejrzystych i przyjaznych podatków. Naszym celem jest ujednolicenie i uproszczenie systemu, który nie będzie generował przedsiębiorcom problemów z interpretacją. Pomoże w tym Wiążąca Informacja Stawkowa” – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska. Projekt przewiduje odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów...
„Posiadam firmę usługowo-budowlaną wykonującą ocieplenia budynków jednorodzinnych. Czy ja mogę naliczyć VAT za robociznę w wysokości 8%?” Zgodnie z ... (...) art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (u-VAT), stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub...
„Otrzymałam fakturę od krajowego podmiotu w walucie euro. Data wystawienia to 31.01.2019 r., data sprzedaży 29.01.2019 r. Czy kontrahent poprawnie wystawił fakturę, jeśli zastosował kurs z dnia 28.01.2019 roku?” Zgodnie z ... (...) art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (u-VAT) w przypadku, gdy kwoty stosowane do...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły