„Prowadzę firmę handlową dostarczającą do przedsiębiorstw budowlanych konstrukcje stalowe takie jak drabiny przeciwpożarowe, pomosty ewakuacyjne, schody przemysłowe i tym podobne produkty. Powyższe konstrukcje nabywam u producentów, z którymi współpracuję. Konstrukcje, które dostarczam czasami też montuję na i w budynkach na życzenie klientów. Generalni wykonawcy budów oczekują, że dostawa i...
Resort finansów opracował nowe wzory deklaracji dla podatku VAT w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) oraz ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku...
Struktura JPK_FA(3) została opublikowana w związku z nowymi regulacjami, dotyczącymi faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 września 2019 r. poz. 1751). Dodatkowo w...
„Czy w branży stolarskiej można wystawić fakturę ze stawką VAT 8%? Czy stawka VAT 8% może obowiązywać tylko przy usłudze montażu mebli na wymiar a 23% przy sprzedaży towarów?” Zgodnie z ... (...) art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, (u-VAT) stawkę podatku 8% stosuje się do dostawy,...
Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym, tj. JPK_VAT. Tym samym zostanie zniesiony obowiązek obsługi odrębnych plików (deklaracji i ewidencji VAT). Zmniejszy to koszty obsługi i pracochłonność wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez podatników VAT. Będą obowiązywać dwa warianty...
„Czy wystawiając fakturę przelewową osobie prywatnej na sprzedany towar, paragon powinien być wbity na kasę od razu, czy po zaksięgowaniu płatności? A czy można wystawić fakturę sprzedażową na firmę na towar, którego nie ma na kasie fiskalnej?” Odnosząc się do pierwszego pytania Czytelnika, zgodnie zaś z art. 19a ust. 1...
„Łowcy naukowych przygód i inne projekty. W 2016 roku przystąpiliśmy do projektu "Łowcy Naukowych Przygód" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej...
Prezydent dnia 29.08.2019 roku podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751), która wprowadza nową matrycę stawek VAT, a tym samym jest próbą uporządkowania sytuacji, w której dla nawet bardzo podobnych produktów zastosowanie znajdują różne stawki...
„Czy można sprzedać osobie prywatnej przedmiot zakupiony na firmę, np. telefon komórkowy?” Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by przedmiot należący do przedsiębiorcy został sprzedany na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jeżeli konsument życzy sobie fakturę, to istnieje konieczność jej wystawienia i ujęcia w rozliczeniach jako ... (...) przychód (a co za...
„Spółka będąc właścicielem maszyny oddała ją w najem. Co miesiąc obciążano najemcę fakturą. Najemca zaprzestał używania w/w maszyny - faktury były wystawiane nadal, bezpodstawnie. Sytuacja taka miała miejsce w roku 2018 i 2017. Czy w chwili obecnej możemy wystawić faktury korygujące (zbiorczą fakturę korygującą) za cały okres, gdy niesłusznie...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły