„Sytuacja, w której jeden koncern sprzedaje fabrykę innemu koncernowi. Koncern kupujący zapewnia utrzymanie istniejących w fabryce przywilejów i istniejącego układu zbiorowego (bez określonego w jego treści okresu wypowiedzenia) przez okres jednego roku, który mija za dwa miesiące. Załoga nie otrzymała jeszcze aneksów do umów o pracę od koncernu kupującego....
„Czy odpoczynek dobowy kierowcy ADR w kabinie cysterny jest wliczany do jego czasu pracy?” Zgodnie z ... (...) rozporządzeniem (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (…), kierowca w każdej dobie (każdym 24-godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku) uprawniony jest...
Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w nowelizacji: rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych (w rozumieniu ustawy o PPK) o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (dzięki tej zmianie podmioty zatrudniające nie będą musiały zawierać umów o prowadzenie PPK w różnych terminach w związku z powrotem poszczególnych...
„Czy kierowcy samochodu ciężarowego pracującemu w równoważnym czasie pracy przysługują diety i ryczałt, jeśli ma możliwość spania w kabinie samochodowej? Jeśli kierowca wyjeżdża o godz. 7:00 i wraca o 7:00 w następnym dniu, czy czas pauzy jest wliczany do czasu pracy kierowcy?” Udzielając odpowiedzi na pytanie warto wskazać, że skład...
„Chciałabym zwolnić pracownika z dnia na dzień. Pracownik chodzi do pracy jak chce. Miał kilka ostrzeżeń, mimo to robi to samo. Jak zwolnić najszybciej takiego pracownika? Chciałabym pominąć zwolnienie dyscyplinarne. Jest to pracownik zatrudniony na cały etat, umowa o pracę na czas nieokreślony.” Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy umowa o...
„Pracownik został zatrudniony 16.04.2019 roku. Dnia 13.04.2019 r. (przed zatrudnieniem) urodziło się dziecko. Czy w takiej sytuacji pracownikowi należy się urlop okolicznościowy i urlop ojcowski?” Jeżeli chodzi o temat dotyczący udzielenia pracownikowi urlopu ojcowskiego to należy wyraźnie zaznaczyć, że obowiązujące przepisy nie ... (...) uzależniają prawa do urlopu ojcowskiego od pozostawania...
„Pracownik ma zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego. Czy pożyczka z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych udzielona na cele mieszkaniowe może podlegać zajęciu komorniczemu?” Odpowiedź na to pytanie jest uzależnione od wskazania, na jakiej podstawie prawnej komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne. Jeśli komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne wyłącznie na podstawie ... (...)...
„Proszę o interpretację przepisów dotyczących emerytury pomostowej. Urodzony w 1959 r. , przed 01.01.1999 r. - przepracowałem 15 lat w szczególnych warunkach na stanowisku elektromontera. Mam to udokumentowane. Po 31.12.2008 r. pracuję na tym samym stanowisku wielokrotnie wykonując prace w pomieszczeniach o temperaturze -20 stopni Celsjusza przez około 8...
„Pracownik jest zatrudniony od 7.01.2019 r. do 30.04.2019 r. na umowę na czas określony. W dniu 15.03.2019 r. miał wypadek przy pracy i otrzymał zwolnienie lekarskie do dnia 30.04.2019 r. - Czy pracodawca może z nim rozwiązać umowę z dniem 30.04.2019 r.? - Jeśli tak, to co się dzieje, jeśli pracownik...
W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: ośmiu nowelizacji uchwalonych w okresie od maja 2018 r. w (Dz.U. poz. 1076) do stycznia 2019 r. ogłoszonych przed dniem 7 marca 2019 r. W ust. 2 obwieszczenia wymienione zostały przepisy, które pominięto w jednolitym tekście ustawy – są to głównie regulacje...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły