„Czy pracodawca może odmówić pracownikowi wydawania jego listy wynagrodzenia, szczegółowej ze wszystkimi potrąceniami i naliczeniami? Jeśli jednak pracownik upiera się przy otrzymaniu listy, to dział kadr uzależnia wydanie tej listy płac wypełnieniem dwóch druków - RODO i dyspozycji wydania listy wynagrodzeń. Dla mnie jest to raczej oczywiste i nie...
„Czy pracownikowi na dwa lata przed uzyskaniem wieku emerytalnego można za zgodą stron zmienić umowę z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony? Pracownik zgadzając się na taką zamianę umowy pozostaje na tym samym stanowisku. Decyduje się dodatkowo przyjmować zwiększone miesięczne wynagrodzenie i po wygaśnięciu określonego umową...
„Czy zakład pracy jest zobowiązany wypłacić nagrodę jubileuszową pracownicy, która nabyła do niej prawo w trakcie urlopu wychowawczego, po upływie którego zwolniła się z pracy, nie przepracowując ani jednego dnia? Jeśli tak, z jakiego okresu należy ją wyliczyć? Pracownica od 03.12.2014 r. do 01.12.2015 r. przebywała na macierzyńskim, następnie...
Obniżenie wpłaty na PFRON wynika z niższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, której wysokość ogłosił Prezes GUS w komunikacie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 424). Zgodnie z komunikatem przeciętna pensja wyniosła w tym okresie 4839,24 zł i...
Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi: 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 1. roku nauki, 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 2. roku nauki, 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia –...
„Na jakiej podstawie powinno się wypłacić ryczałt za zaległe diety, aby dokument mógł być zaksięgowany i nie mógł być zakwestionowany przez urząd skarbowy? Czy kierowcy, który stale świadczy pracę poza miejscem siedziby firmy należy się dieta?” Pytanie Czytelnika - ... (...) - „Na jakiej podstawie powinno się wypłacić ryczałt za zaległe...
„Czy komornik może zabrać świadczenie socjalne tj. wczasy pod gruszą?” Zagadnienie to budzi wątpliwości wśród ekspertów, co oznacza że mamy w tym temacie zdania podzielone. Gdybyśmy odpowiadali na to pytanie w sposób czysto teoretyczny, to należałoby przyjąć, że jak najbardziej istnieje możliwość aby organ egzekucyjny tj. komornik zajął pracownikowi należności...
„Jeśli jestem pracownikiem firmy i zostałam przeniesiona na inne stanowisko art. 42 § 4 K.p., to jeśli miałam planowany urlop wypoczynkowy na miesiąc sierpień, który był ustalony w miesiącu lutym, to czy mogę w dalszym ciągu pójść na ten urlop?” Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że udzielenie odpowiedzi na tak postawione...
„Generalnie tendencja dawania "śmieciówek" nie jest zgodna z przepisami Kodeksu pracy o ile praca odbywa się pod kierownictwem, w określonych godzinach i w miejscu Zleceniodawcy, praca taka podlega chyba umowie o pracę? Czy rozstrzygnięciem tego zajmuje się Inspektorat Pracy?” Zdarzają się sytuacje, że pracownik wykonuje określoną pracę na rzecz pracodawcy...
„Jak należy postępować z klientem, który otrzymał, ale nie zapłacił za usługę - projekt ogrodu? Całość usługi została podzielona na 3 raty i opiewała na kwotę 1.950 zł. Dwie pierwsze raty zostały opłacone (klientka nie zapłaciła ostatniej – 650 zł). W dniu 10.02.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły