„Generalnie tendencja dawania "śmieciówek" nie jest zgodna z przepisami Kodeksu pracy o ile praca odbywa się pod kierownictwem, w określonych godzinach i w miejscu Zleceniodawcy, praca taka podlega chyba umowie o pracę? Czy rozstrzygnięciem tego zajmuje się Inspektorat Pracy?” Zdarzają się sytuacje, że pracownik wykonuje określoną pracę na rzecz pracodawcy...
„Jak należy postępować z klientem, który otrzymał, ale nie zapłacił za usługę - projekt ogrodu? Całość usługi została podzielona na 3 raty i opiewała na kwotę 1.950 zł. Dwie pierwsze raty zostały opłacone (klientka nie zapłaciła ostatniej – 650 zł). W dniu 10.02.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie...
„Czy odpoczynek dobowy kierowcy ADR w kabinie cysterny jest wliczany do jego czasu pracy?” Zgodnie z ... (...) rozporządzeniem (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (…), kierowca w każdej dobie (każdym 24-godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku) uprawniony jest...
Obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, ani żadne inne przepisy ustaw ... (...) nie regulują kwestii zwrotu pracodawcy kosztów, które ten poniósł w związku z wypełnieniem nałożonych na niego przez określoną ustawę obowiązków m.in. kosztów przelewów bankowych na konto komornika lub wierzyciela oraz kosztów korespondencji z komornikiem swojego pracownika, który jednocześnie...
„Pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu od 2017 roku, przysługujący urlop 26 dni. Został zwolniony 31.05.2019 r. Jak należy sporządzać prawidłowo listę obecności dla takiego pracownika (pracuje od poniedziałku do piątku po 2 godziny)? No i jak należy wpisać w świadectwie pracy ilość wykorzystanego urlopu (wykorzystał 11 dni urlopu...
Opublikowane dane obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego, czy wykazana została niezdolność do pracy. Dane dotyczą osób, które uległy wypadkom indywidualnym i zbiorowym. Opracowanie GUS ma charakter wstępny. Dane ostateczne, obejmujące okres całego 2019 roku, dostępne będą...
„Pracownik wynagradzany stawką miesięczną, pracujący od poniedziałku do piątku, ma zwolnienie lekarskie od 01.05.2019 r. do 24.05.2019 r., a następne zwolnienie jest od 27.05 do 31.05.2019 roku. Czy za dwa dni przerwy w zwolnieniu (sobota-niedziela 25-26.05.) pracodawca ma naliczyć wynagrodzenie? Czy okres 30 dni, po których należy wysłać pracownika...
Podwyżka wpłaty na PFRON wynika z wyższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, której wysokość ogłosił Prezes GUS w komunikacie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r. Zgodnie z komunikatem przeciętna pensja wyniosła w tym okresie 4950,94 zł i jest wyższa w stosunku do poprzedniego kwartału...
„Mam dłużnika dopisanego do KRD, który chce (dla potrzeb uzyskania jakiegoś kredytowania), aby zawiesić jego dług w KRD a on niezwłocznie po zakończeniu inwestycji zwróci mi kwotę zadłużenia. Ja nie za bardzo wierzę w jego zapewnienia ustne i chciałbym zabezpieczenie w postaci weksla, jak zrobić to w prawidłowy sposób?...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły