„Proszę o pomoc w wyliczeniu kwoty potrącenia komorniczego, jeżeli w listopadzie pracownik otrzymał zasiłek chorobowy za cały miesiąc w wysokości 2.161,80 zł brutto oraz nagrodę jubileuszową w wysokości 2.128,43 zł brutto. Pracownika obowiązują podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek. Proszę o przykład wyliczeń. Świadczenia będą wypłacone razem, jest to...
„Zatrudniamy pracowników w pełnych i niepełnych wymiarach czasu pracy. Mamy regulamin ZFŚS, z którego przyznawane są różne świadczenia, m.in. dopłaty do wczasów i talony na święta. Czy pracownicy zatrudnieni na niepełny etat powinni korzystać w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy danego pracownika?” Takie rozwiązanie (...) nie jest dopuszczalne. Należy...
„Pracuję jako kierowca ciężarówki od 3 miesięcy. Dostałem na początku umowę próbną na 3 miesiące, po upływie tej umowy dostałem umowę na takich samych warunkach jak umowa próbna ze słownym zapewnieniem prezesa, że w grudniu będą aneksy do umów, bo niektórzy kierowcy jak to prezes powiedział "pracują nieuczciwie", jak...
„Mężowi kończy się zwolnienie chorobowe dziś, a firma jest teraz w restrukturyzacji. Ich szef nie wypłaca pieniędzy od maja, dopiero mąż dostał teraz z ZUS-u w tym miesiącu za ten miesiąc. Czy może położyć papiery z punktu 55 K.p.? Czy co ma zrobić aby odzyskać jakieś zaległe pieniądze? Czy...
„W biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w mieście X miał miejsce wypadek przy pracy. Poszkodowany to pracownik administracyjno-biurowy (lat 58), w związku z koniecznością przygotowania pokoju do remontu, otrzymał ustną informację od pracownika innego wydziału o terminie i miejscu, do którego ma przenieść wszystkie dokumenty. W drugim dniu wykonywania...
Może to ograniczać inwestycje w Polsce czy skłaniać do innych niż etat form zatrudnienia, co w rezultacie spowoduje spadek dochodów sektora finansów publicznych – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl. Już od dwóch lat toczy się dyskusja dotycząca zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS. Przyjęta przez parlament w grudniu 2017...
Wzrost wpłaty na PFRON wynika z wyższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, której wysokość ogłosił Prezes GUS w komunikacie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r. Zgodnie z komunikatem przeciętna pensja wyniosła w tym okresie 4931,59 zł i jest wyższa w stosunku do...
"Czy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na umowę zlecenie może podpisać lekarz rodzinny, czy bezwzględnie musi być ono podpisane przez lekarza medycyny pracy?" Obowiązujące przepisy prawa ... (...) nie regulują tego zagadnienia wprost tj. czy zleceniobiorców obowiązują badania lekarskie dopuszczające do wykonywania obowiązków, a tym bardziej który lekarz (medycyny...
Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010, ze zm.), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi: 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 1. roku nauki, 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 2. roku nauki, 7% przeciętnego miesięcznego...
„Mam pytanie generalnie o działalność nierejestrową. Zajmuję się rękodziełem, dnia 06.11.2019 r. rozwiązałam umowę z obecnym pracodawcą za porozumieniem stron. Chciałabym uczestniczyć w targach świątecznych 7 grudnia. W związku z tym, czy mogę spokojnie w nich uczestniczyć przyjmując, że będę na działalności nierejestrowej? Chcę się również upewnić, że moimi...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły