„Zamierzamy jako sp. z o.o. rozpocząć inwestycję, która będzie realizowana etapami. Czy konieczne jest tworzenie osobnego konta analitycznego do 080 dla każdego z etapów?” Konta syntetyczne (konta główne) i konta analityczne (konta pomocnicze) składają się razem na system ewidencji księgowej jednostki. Te drugie służą uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów konta...
„Od 12 lat prowadzę niepubliczne placówki oświatowe: szkołę podstawową i przedszkole. W obu placówkach zatrudniam ponad 25 osób (etatów). Proszę o wytyczne dotyczące wpłacania składek na PFRON. W jakiej wysokości należy odprowadzać składki na każdy etat powyżej 25? Czy niepubliczna oświata ma jakieś zniżki w wysokości składek? Czy wpłacone...
„Prowadzę 1-osobową działalność w obszarze usług remontowych. W związku z potrzebą rozwoju firmy chciałbym uzyskać informacje o możliwym dofinansowaniu na sprzęt remontowy i budowlany. Czy są jakieś programy, z których można skorzystać? W najbliższym czasie chciałbym też zatrudnić pracowników.” Należy zacząć od podkreślenia, że z pewnością łatwiej dla Czytelnika byłoby...
Przedsiębiorca, który zdecyduje się zamknąć firmę, musi także zamknąć księgowość. Jak właściwie dopełnić obowiązków w tym zakresie? Podatkową księgę przychodów i rozchodów zamyka się, zaczynając od podsumowania kwot wpisanych w ciągu roku do poszczególnych kolumn. Następnie sporządza się spis z natury i wpisuje do PKPiR jego wartość. Będzie to ostatni...
Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wznowienie działalności gospodarczej, musi wrócić do prowadzenia księgowości na zasadach sprzed jej zawieszenia. Wznowienie działalności gospodarczej, co do zasady, następuje w dniu, który został wskazany we wniosku złożonym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub do sądu rejestrowego (w przypadku spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego)....
Od 25 lipca przedsiębiorcy mogą zarejestrować się do programu Polski Bon Turystyczny w platformie PUE ZUS. Program jest formą wsparcia dla krajowej branży turystycznej oraz dla polskich rodzin. Do rejestracji mogą przystąpić przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski. Dobre...
Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy niż 30 dni. Jak ponownie rozpocząć prowadzenie zawieszonej firmy? Jeśli działalność została zawieszona na czas określony – czyli we wniosku o zawieszenie wskazano datę jej wznowienia – działalność zostanie wznowiona automatycznie w wybranym przez przedsiębiorcę dniu, bez konieczności składania...
W Dzienniku Ustaw z dnia 16 lipca 2020 r. pod pozycją 1252 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.06.2020 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na...
24 lipca wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. Prezes UOKiK będzie mógł chronić polskie przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. UOKiK opublikował dokument, w którym wyjaśnia, w jaki sposób potencjalni inwestorzy powinni zgłosić transakcję. Nowe prawo dotyczące kontroli inwestycji to część rządowej Tarczy Antykryzysowej 4.0. Przyjęcie...
Komisja Europejska przyjęła ambitny nowy pakiet podatkowy, aby zapewnić, że polityka podatkowa UE będzie wspierać ożywienie gospodarcze i długoterminowy wzrost w Europie. Pakiet ten opiera się na dwóch filarach: na sprawiedliwości i na prostocie. Jego celem jest m.in. walka z nadużyciami podatkowymi i uproszczenie przepisów i procedur. Jak czytamy w...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły