„Dotacje do firmy. Firma zaproponowała mi, że załatwi mi dotację unijną na firmę czy to jest możliwe? Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą.” Na rynku działają zarówno firmy doradcze różnego kalibru, jak i osoby prywatne, które specjalizują się w udzieleniu pomocy w uzyskaniu dotacji unijnych. Z pewnością nie jest jednak tak, że...
W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 19 nowelizacji uchwalonych w okresie od marca 2018 r. (Dz.U. poz. 723) do kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz. 694), ogłoszonych przed dniem 23 kwietnia 2019 r. W ust. 2 obwieszczenia wymienione zostały przepisy, które pominięto w jednolitym tekście ustawy – są to głównie...
Zrewidowane dane GUS o dynamice PKB oraz jego składowych w latach 2017-2018 potwierdzają rosnący potencjał inwestycyjny polskiej gospodarki. Po 4-proc. wzroście w 2017 r., w ubiegłym roku tempo przyrostu inwestycji przyspieszyło do 8,7% r/r. Przyczyniły się do tego głównie właśnie dynamicznie rosnące wydatki sektora przedsiębiorstw, a także samorządów. W ujęciu...
MPiT w ostatnich miesiącach dwukrotnie wysłało pocztą pisma w tej sprawie do przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis. Prosiło ich o skorygowanie tej sytuacji. Ministerstwo uprzedziło zarazem, że, w razie braku reakcji, z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy, które nie zawierają danych...
„Pracodawca planuje wprowadzenie pracy w systemie dwuzmianowym po 12 godzin każda. Obowiązujący w zakładzie układ zbiorowy gwarantuje 8-godzinny czas pracy przy 40-godzinnym wymiarze tygodniowym. Przy czym praca wykonywana jest m.in. na wysokości do 8 metrów (magazyn wysokiego składowania). Do tej pory praca ponad wymiar 8 godzin była zlecana doraźnie...
„Czy pracodawca może wydać polecenie służbowe pracy w godzinach nadliczbowych lub dniu wolnym od pracy, pracownikowi pracującemu w podstawowym systemie czasu pracy od 7.00 do 15.00 z uwagi na konieczność wykonania zabezpieczeń na urządzeniach? Jeśli tak, to czy ma być to forma ustna czy pisemna? Czy należy uwzględnić ten...
Kasy on-line to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas on-line pozwoli na monitorowanie bieżącej sprzedaży podatnika, będzie sprzyjać uczciwej konkurencji...
Pakiet zmian uchwalony 21 lutego tego roku zmienia aż 162 polskie akty prawne. To efekt dwuletniego procesu legislacyjnego, intensywnej pracy Ministerstwa Cyfryzacji, uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Z punktu widzenia obywatela ustawa zawiera pakiet uprawnień wzmacniających ochronę prywatności i gwarantujących dostęp do interesujących go danych. Obywatel będzie miał np. możliwość...
Krajowy Program Reform (KPR) określa polityki i działania, które są konieczne dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” i realizacji zaleceń Rady Unii Europejskiej dla Polski z lipca 2018 r. (CSR). Odnoszą się one też do wyzwań wskazanych przez Komisję Europejską w „Sprawozdaniu krajowym – Polska 2019”. Pierwszy KPR rząd przyjął...
W roku 2018 r. do ZUS wpływało średnio 5,9 tys. wniosków miesięcznie od dłużników o zawarcie układu ratalnego, czyli więcej niż w roku 2015 r. (4,3 tys. wniosków miesięcznie), i więcej niż w latach 2016-2017 (średnio 5,6 tys. wniosków miesięcznie). Rozłożenie zaległych płatności na raty ma wiele korzyści dla...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły