„Wykonuję pracę na umowę-zlecenie u zleceniodawcy na miejscu w określonych godzinach i pod jego nadzorem. Czy jako zleceniobiorca mogę oczekiwać zwrotu środków finansowych koniecznych do wykonywania zlecenia? Jakie są tutaj możliwości? Czy np. paliwo wykorzystane na dojazdy do zleceniodawcy wchodzi w grę?” Zgodnie z ... (...) art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego...
W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z: czterech nowelizacji uchwalonych w okresie od lipca 2018 r. do listopada 2018 r. przepisów ogłoszonych przed dniem 11 czerwca 2019 r. W ust....
Wraz z powyższymi przepisami wchodzą w życie dwa rozporządzenia wykonawcze Ministra Infrastruktury, w tym rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2019 r. poz. 546) określające m.in. wzór blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz profesjonalnych tablic rejestracyjnych. Profesjonalna rejestracja umożliwi firmom...
Od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wynoszą 9,50% w stosunku rocznym.  Odsetki, o których mowa, utrzymały się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego półrocza. Transakcja handlowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach...
26 czerwca 2019 r. o godz. 13:30 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił orzeczenie w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego w przedmiocie konstytucyjności odmowy świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 138 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, w części zawierającej...
Wyłącznik tachografu w pojeździe węgierskiego przewoźnika i urządzenie, które fałszowało zapisy rejestratora czasu pracy w słowackiej ciężarówce wykryli w ostatnich dniach małopolscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Przewoźnikom grożą kary kilkunasty tysięcy złotych. Kierowca, który prowadził ciężarówkę węgierskiego przewoźnika, po rozładunku towaru w Tymbarku, wracał 8 lipca z Polski na Węgry....
Sytuacje zgłaszane do Rzecznika Finansowego dotyczą najczęściej zarysowań lub wgnieceń drzwi stojącego obok na parkingu samochodu. Zdarzają się także poważniejsze szkody, np. gdy pasażer wysiadał na ulicę i drzwi uszkodziły przejeżdżające auto. Niestety eksperci Rzecznika Finansowego obserwują, że bez względu na okoliczności zdarzenia, niektóre towarzystwa w takich przypadkach automatycznie odmawiają...
Blisko 8 ton ważył jeden z samochodów dostawczych, skontrolowany przez patrol lubelskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Przeładowane o niespełna półtorej tony kolejne auta zważyli również mazowieccy inspektorzy ITD.Niechlubnym rekordzistą wagowym był tym razem dostawczak przewożący trociny. Pojazd zatrzymany w Biłgoraju zgodnie z przepisami mógł ważyć maksymalnie 3,5 tony. W rzeczywistości...
SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Bogusław Woźniak, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T.P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia...
Minister Infrastruktury skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzający przepisy dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Celem projektu jest stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły