„Sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby fizycznej nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Jak ująć dostawę nieruchomości opodatkowaną w pliku JPK? Wraz z podaniem podstawy prawnej.” W świetle ... (...) art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług (u-VAT) nieruchomość klasyfikowana jest jako towar. W rezultacie czynność polegająca na...
„Kupiliśmy jako spółka cywilna towary od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie otrzymaliśmy dokumentów potwierdzających zakup towaru. Czy można zatem wprowadzić zakupiony od osoby fizycznej towar za pomocą dowodu wewnętrznego? Zakup nie przekracza 1.000 zł.” Wprawdzie zgodnie z ... (...) rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,...
Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie obligatoryjnej cyfryzacji (tzw. dematerializacji) akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Obecna konstrukcja akcji w spółkach, które nie są spółkami publicznymi, nie pozwala na  zagwarantowanie wymiany informacji podatkowych o osobach, którym przysługują  akcje na okaziciela. Brakuje bowiem możliwości ich identyfikacji. To...
„Czy urząd (wydział architektury i budownictwa) możne wydać (skopiować cały projekt budowlany) na prośbę sąsiada, który nie był stroną w postępowaniu lub był stroną, bez zawiadomienia i zgody inwestora i autora projektu? Czy po wejściu w posiadanie takiego projektu może zaszkodzić inwestorowi, poprzez np. niezgodność w powierzchni użytkowej, wymiarów,...
Jak podkreśla minister Emilewicz - to ewolucja funkcjonujących obecnie przepisów prawnych w zakresie tzw. małego ZUS. Z małego ZUS korzysta dziś 178 tysięcy najmniejszych przedsiębiorców, czyli prawie 70 procent wszystkich uprawnionych. Niższe, proporcjonalne do przychodów składki ZUS to dziś rozwiązanie dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczne przychody nie...
„Od 12 lat prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Świadczę usługi oświatowe, prowadzę niepubliczne przedszkola i szkołę podstawową. Chciałabym rozpocząć sprzedaż produktów edukacyjnych jak np. gry edukacyjne, książki, produktów VOD, warsztaty edukacyjne, itp. Myślę, o otwarciu sklepu internetowego. Nie mogę poszerzyć prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż nie jestem płatnikiem VAT...
„Planuję rozszerzenie działalności o pośrednictwo finansowe. Moja firma będzie pośredniczyła w udzielaniu pożyczek między osobami fizycznymi. Jakie przepisy prawne obowiązują osoby fizyczne zawierające między sobą umowę pożyczki? Jaki wpływ na taką umowę ma ustawa antylichwiarska? Jakim przepisom prawnym będzie podlegać moja firma z racji pośredniczenia w transakcji?” W stosunku do...
„Prowadzę agencję reklamową, wykonujemy projekty graficzne przygotowując pliki do druku, mamy możliwość drukowania u siebie lub oddać klientowi projekt, aby drukował to w innej drukarni. Klient z przyczyn ekonomicznych zdecydował się drukować w innej drukarni, ale chce, abyśmy brali odpowiedzialność za ten druk, bo przygotowujemy pliki, a drukarnia nie...
Od 1 września 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej (MF-KAS) dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT. To połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz to zbiór danych, które są istotne do weryfikacji kontrahentów, bezpieczeństwa transakcji i...
Kto może otrzymać premię? O pomoc może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły