Jak informuje resort finansów, nadal trwają prace legislacyjne dotyczące kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kas wirtualnych), do zainstalowania na różnych urządzeniach, w tym np. na smartfonach. Obecnie żadne oprogramowanie nie może samoistnie pełnić roli kasy rejestrującej, nie istnieje póki co legalna kasa na smartfony. Pojawiające się ogłoszenia mogą zatem...
To wymierny dowód na to, że polska gospodarka przeistacza się w coraz bardziej innowacyjną, a  przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potrzebę inwestowania w B+R - podkreśla resort przedsiębiorczości. Ten proinnowacyjnym trend to efekt m.in. dwóch ustaw o innowacyjności oraz szeregu instrumentów (np. Start in Poland) służących budowaniu i umacnianiu kultury innowacyjności...
W Unii Europejskiej istnieje tzw. czteropoziomowy system rejestracji znaków towarowych – krajowy, regionalny, unijny oraz międzynarodowy. To przedsiębiorca decyduje o tym, gdzie chce chronić swoją markę. W niektórych przypadkach wystarczy rejestracja znaku towarowego w jednym kraju, a w innych konieczne jest rozszerzenie ochrony na wiązkę krajów. Uzyskując świadectwo ochronne na...
„Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat podatków PIT, CIT i VAT” – powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Numer...
„Nasza firma zakończyła negocjacje umowy na roboty budowlane dla firmy: Prywatna firma X z Poznania, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy wydziału gospodarczego KRS, pod numerem abcdefxyz. W dniu dzisiejszym dostaliśmy umowę podpisaną przez Zamawiającego (j.w.) lecz osoby ją podpisujące, figurujące w umowie jako "Prezes" i "Wiceprezes"...
Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024 to dokument, który określa strategiczne cele rządu polskiego w zakresie cyberbezpieczeństwa. Kluczowe jest, by systemy informacyjne, operatorzy usług kluczowych, operatorzy infrastruktury krytycznej, dostawcy usług cyfrowych oraz administracja publiczna były odporne na incydenty w cyberprzestrzeni. Dokument zastępuje Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na...
„Podpisałem umowę jako podwykonawca z głównym wykonawcą firmą X wraz z aneksem, że płatność ma być w ciągu 5 dni. Firma X nie zapłaciła trzech faktur ostatnich - więc rozwiązałem tę umowę o roboty budowlane i resztę prac ta firma wykonała sama. Wcześniej wystawiałem faktury częściowe, które z opóźnieniem...
„Dzisiaj komornik zajął mi konto firmowe w kwocie – 42 tys. zł. Na ten moment udało mi się ustalić o co w ogóle chodzi? Okazuje się, że sprawa została rozstrzygnięta bez mojej wiedzy adres firmy znajduje się w miejscu gdzie od dłuższego czasu nie zaglądam. Na adres zameldowania nie...
PIT i VAT Spółka partnerska nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Zysk wypracowany przez spółkę podlega podziałowi pomiędzy tworzących ją wspólników. Zasady, na których przedsiębiorcy rozdysponują pomiędzy sobą pieniądze, są zależne od zapisów zawartych w umowie spółki. Następnie każdy wspólnik płaci za siebie podatek dochodowy od osób fizycznych: według skali podatkowej, ...
„Czy klient indywidualny może domagać się zwrotu zaliczki, jeśli zamówił towar pod zamówienie i został on już wyprodukowany? A czy klient indywidualny może domagać się zwrotu towaru, jeśli zamówił towar pod zamówienie i został on mu już dostarczony?” Po zapoznaniu się z treścią zapytania Czytelnika Autor domniemywa, iż używając zwrotu...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły