Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem obejmuje znacznie więcej starań rodziców niż tylko sporadyczne spotkania z dzieckiem czy płacenie alimentów. Wykonywanie władzy rodzicielskiej należy zatem odnieść do konkretnych okoliczności faktycznych, w oparciu o zachowania i konkretną aktywność rodziców wobec dziecka. Zatem, należy podkreślić, że rodzicom, którzy nie zajmują się dzieckiem...
Badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, ale nie pracodawca – takie stanowisko Prezesa UODO sprzed kilku miesięcy teraz potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na wystąpienie, jakie do tego resortu skierował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Resort pracy, podobnie jak prezes UODO, wskazał też, że stan nietrzeźwości pracownika, zalicza...
Rzecznik MŚP wystąpił w maju do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Obowiązujące od 2 maja 2018 r. wytyczne umożliwiające ZUS przeprowadzenie weryfikacji, czy dana osoba przebywa i pracuje legalnie na terytorium UE, są zgodne z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE ze stycznia 2019 r. - informuje MRPiPS odpowiadając Rzecznikowi MŚP. Rzecznik...
Pojawiają się informacje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje wstecz przepisy dotyczące umów zleceń z lat 2009-2017. Przedsiębiorcy byli zapewniani wcześniej, że działają w sposób prawidłowy, a teraz istnieje możliwość, że będą zmuszeni do zapłacenia kar i zaległych składek wraz z odsetkami. Takie działania doprowadzają do sytuacji, że wielu przedsiębiorców...
Mali i średni przedsiębiorcy, których w Polsce jest ponad 3 miliony (i około 4 mln firm) narażeni są na trudności w prowadzeniu firm, spowodowane nie tylko problemami związanymi ze zdobyciem środków na działalność, ale też nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi, skomplikowanymi przepisami prawnymi, brakiem dochodu w czasie choroby i okresami ze...
Od 2011 r. zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł. Przez ostatnie siedem lat ani razu nie był waloryzowany, mimo że wzrosły ceny pochówku. Wcześniej zasiłek ten był wyższy i wynosił ponad 6 tys. zł. Ze względu na kryzys finansowy został jednak obniżony. Drastyczne zmniejszenie wysokości tego świadczenia stanowi duży...
Osoby, które w roku podatkowym dokonywały wpłat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), mogą odliczać poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu.  INFORMACJE OGÓLNE O IKZE Osoby fizyczne, zgodnie z odrębnymi przepisami, mają możliwość gromadzenia środków pieniężnych (inwestowania ich) w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) od 1 stycznia 2012 r. KWOTA...
Zgodnie z informacjami medialnymi systematycznie zmniejsza się liczba interpretacji podatkowych, wydawanych przez organy podatkowe. W 2015 r. wydano ich 37,7 tys., w 2016 r. 33,6 tys., a w 2017 r. tylko 25,7 tys. W 2018 r., w okresie od stycznia do końca października skarbówka wydała ich 19,5 tys. Interpretacje...
Kwota kosztów uzyskania przychodów, które podatnik - osoba fizyczna pracująca w kilku przedsiębiorstwach - może odliczyć od przychodu zależy od liczby źródeł uzyskanego dochodu. Opodatkowaniu wynagrodzenia za pracę osoby fizycznej podlega suma przychodów osiągniętych z kilku zakładów pracy bez względu na rodzaj umowy (o pracę, zlecenia itp.). Natomiast wysokość...
Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła wyniki kontroli w sprawie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. W I półroczu 2018 r. inspektorzy przeprowadzili ponad 7 tys. kontroli przestrzegania art. 22 Kodeksu pracy. W 883 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych. Najczęściej umowy cywilnoprawne zamiast...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły