Notice: Undefined index: captcha_wc_lost_password in /var/www/clients/client8/web33/web/wp-content/plugins/no-captcha-recaptcha-for-woocommerce/lost-password.php on line 11
Porady ekspertów | Ekspert
Strona główna Porady ekspertów

Porady ekspertów

      W poniższych artykułach nasi Eksperci pomagają rozwiązać problemy przedsiębiorców, udzielając rzeczowych i jasnych odpowiedzi na pytania Czytelników

„Czy rodzic (matka) może sprzedać synowi prawo własności do 1/2 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym?” Co do zasady, jeżeli chodzi o samą sprzedaż nieruchomości bądź jej części pomiędzy rodzicem a dzieckiem, taka czynność jest prawnie dopuszczalna i brak przepisów, które by ograniczały lub zakazywały sprzedaży nieruchomości między członkami najbliższej rodziny. Istotne...
„Dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną wydano decyzję o warunkach zabudowy. DWZ obejmowała kilka działek Inwestora, na których jest planowana inwestycja. DWZ nie obejmuje zakresem sąsiedniej działki (z rzeką), ale posiada zapis w punkcie dotyczącym infrastruktury technicznej:- "odprowadzenie wód opadowych do rzeki...
„Ile godzin z puli godzin do dyspozycji dyrektora powinnam zaplanować dla kasy VIII w roku szkolnym 2020/2021? Uczniowie ci w klasie VII mieli 1 godzinę z tej puli.” Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły określa ... (...) rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do...
„Pracownik zawnioskował o 2-miesięczny urlop bezpłatny. W związku z tym, iż otrzymaliśmy subwencję z PFR musimy utrzymać stan zatrudnienia na poziomie z dnia złożenia wniosku w ciągu 12 miesięcy. Nie planujemy żadnych zwolnień, ani zatrudnień. Biorąc powyższe pod uwagę, czy przy wyliczeniu średniego zatrudnienia na potrzeby umorzenia subwencji pracownik...
„Od niedawna usiłuję wrócić do Polski dlatego otworzyłem działalność gospodarczą zajmującą się instalowaniem fotowoltaiki. Jestem tzw. "VAT-owcem", odliczam sobie VAT. Znajomy polecił mi zamianę działalności na spółkę z o.o. Czy jeśli otworzę spółkę dalej będę mógł odliczać VAT? Wiem, że nie trzeba opłacać składek do ZUS-u ale nie wiem...
„Nasz zakład kupuje do pracy w biurze nowe tonery do drukarek w sklepie, jest to niewielka ilość. Czy zużyte w biurze tonery można oddać za potwierdzeniem odbioru odpadu do sklepu, w którym kupiliśmy zużyte tonery, czy musimy zarejestrować się w bazie BDO żeby to zgłosić? Sklep, który sprzedaje nam...
„Proszę o informację dotyczącą badań lekarskich dla pracowników, którzy przebywali na długim urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni. Czy wystarczą badania lekarskie okresowe?” Dla przypomnienia, na pisemny wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy udziela się pracownikowi urlopu bezpłatnego. Tak stanowi art. 174 Kodeksu pracy. Przepisy prawa pracy nie limitują długości urlopu...
„Jestem z Płocka i prowadzę działalność zarejestrowaną na mamę typu taxi osobowe. Sam jestem zarejestrowany w MUP w Płocku jako bezrobotny bez prawa do zasiłku z lekkim stopniem niepełnosprawności, oprócz tego będę starał się o dofinansowanie z MUP dla niepełnosprawnych (Nie wiem od kiedy ale w zeszłym roku było...
„Chciałam przepisać córkę z jednego przedszkola do zespołu szkolno-przedszkolnego w obrębie jednej gminy. Córka wcześniej uczęszczała do tego budynku do Klubu Malucha między innymi z rówieśnikami. Podczas rekrutacji do przedszkola jako 3-latek, poinformowano nas, że lepiej będzie, jak dziecko pójdzie do przedszkola w swoim okręgu. Tak też zrobiłam. W...
„Witam Państwa. Dziękuję bardzo za ostatnią odpowiedź. A w jaki sposób wypełnić wniosek i opisać w nim, że przychód który weryfikowany jest z VAT jest z działalności jak i również z najmu lokalu (brak możliwości załączenia oświadczenia), aby nie został odrzucony z automatu? Jak należy przygotować wniosek? Jestem przedsiębiorcą zatrudniającym...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły