Strona główna Porady ekspertów

Porady ekspertów

      W poniższych artykułach nasi Eksperci pomagają rozwiązać problemy przedsiębiorców, udzielając rzeczowych i jasnych odpowiedzi na pytania Czytelników

„W jednostce jest wypłacany pracownikom raz na rok w listopadzie ekwiwalent za używanie własnej odzieży. Wysokość ekwiwalentu dla każdego pracownika ustala pracownik kadr, który przyjmuje średnią aktualną cenę rynkową poszczególnych elementów ubioru. Czy jest to ekwiwalent za odzież i w związku z tym zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie...
„Wraz z żoną jesteśmy posiadaczami piętra w kamienicy, które otrzymaliśmy w spadku 20 lat temu. Na piętrze są dwa mieszkania, które były pod jednym numerem w księdze wieczystej. w związku z tym, że chcemy je sprzedać, musieliśmy na każde z mieszkań nadać oddzielny numer w KW. Kwotę uzyskaną ze...
„Jakie dokładnie są korzyści z przejścia na podatek liniowy 19%? Jakie są ograniczenia?” Podatek liniowy 19% jest opłacalny dla przedsiębiorców uzyskujących ... (...) wysokie dochody (roczny dochód nie jest niższy niż 100 tys. zł), nie korzystających z ulgi na dzieci i ulgi na internet, nie dokonujących rozliczenia dochodu ze współmałżonkiem lub...
„Czy można sprzedać osobie prywatnej przedmiot zakupiony na firmę, np. telefon komórkowy?” Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by przedmiot należący do przedsiębiorcy został sprzedany na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jeżeli konsument życzy sobie fakturę, to istnieje konieczność jej wystawienia i ujęcia w rozliczeniach jako ... (...) przychód (a co za...
„Czy prowadząc kilka działalności gospodarczych odprowadzam składki ZUS tylko od jednej?” Kwestia odprowadzania składek ZUS jest odmienna w stosunku do ... (...) składki zdrowotnej i składki na ubezpieczenie społeczne. Bez względu na to ile działalności (firm) prowadzi przedsiębiorca, opłaca tylko jedną składkę na ubezpieczenie społeczne z tytułu jednej wybranej. Wówczas z pozostałych...
„Czy można podpisać z pracownikiem zatrudnionym na umowę zlecenie klauzulę, że po zwolnieniu nie może pracować w tej samej branży? Jak wygląda to od strony prawnej? Umowa lojalnościowa? Czy w takiej sytuacji można ubiegać się o odszkodowanie?” Według obowiązujących przepisów prawa cywilnego nie ma przeszkód prawnych, aby przedsiębiorcy wprowadzali do...
„Czy jeśli robiąc przelew przypadkowo pomylę się, podając numer konta odbiorcy przelewu (np. o jedną cyfrę), czy popełnię tzw. czeski błąd, mogę skutecznie żądać zwrotu pieniędzy przez bank?” Konsekwencje pomyłki w wykonanym przelewie bankowym mogą być różne w zależności od powagi popełnionego błędu. W razie pomyłki w nazwie czy adresie odbiorcy,...
„Proszę sprawdzić podpisaną moją umowę, wydaje mi się jednostronnie obciążona obowiązkami. Moim zdaniem brak numeru jest niedopuszczalny. Proszę o opinię.” W pierwszej kolejności zwraca uwagę i aż trochę razi, a przez to wprowadza niepotrzebny chaos, brak ... (...) konsekwencji w nazewnictwie stron. Raz jest mowa o zleceniobiorcy i zleceniodawcy, a w...
„Czy u Państwa mogłabym uzyskać informacje o posiadanych kwalifikacjach do nauczania w przedszkolu i klasach 1-3 zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 2021 roku? Ukończyłam filologię germańską z przygotowaniem pedagogicznym, następnie zrobiłam magistra z politologii, rok później ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od 6 lat pracuję jako...
„Proszę o wykładnię: Czy przy przekształceniu stosunku pracy przez mianowanie należy postąpić tak, jak przy zatrudnieniu nowego nauczyciela tzn. czy nauczyciel musi przynieść informację z Krajowego Rejestru Karnego, a dyrektor pozyskać informację z CROD (kara dyscyplinarna) oraz informację czy nie figuruje w rejestrze prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości?” Stosunek pracy nawiązany...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły