„Mam problem jak sprzedać samochód. Klient kupił wraz z małżonką samochód osobowy przed rozpoczęciem działalności. Kupili na fakturę VAT-marża. Mieli wspólność majątkową. Po rozpoczęciu działalności małżonek wprowadził do środków trwałych samochód z połową wartości, który zamortyzował w tej części. Nie był VAT-owcem, teraz już jest podatnikiem VAT. W trakcie...
„Spółka z o.o., w której jest dwóch udziałowców - każdy z nich ma po 50% udziałów. Oboje udziałowców jest jednocześnie członkami zarządu. Jeden z udziałowców chce zbyć swoje udziały. W umowie Spółki jest obostrzenie, że musi dostać zgodę na zgromadzeniu wspólników na zbycie swoich udziałów. Zgoda będzie podejmowana w...
"Czy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na umowę zlecenie może podpisać lekarz rodzinny, czy bezwzględnie musi być ono podpisane przez lekarza medycyny pracy?" Obowiązujące przepisy prawa ... (...) nie regulują tego zagadnienia wprost tj. czy zleceniobiorców obowiązują badania lekarskie dopuszczające do wykonywania obowiązków, a tym bardziej który lekarz (medycyny...
„Nasza firma zakończyła negocjacje umowy na roboty budowlane dla firmy: Prywatna firma X z Poznania, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy wydziału gospodarczego KRS, pod numerem abcdefxyz. W dniu dzisiejszym dostaliśmy umowę podpisaną przez Zamawiającego (j.w.) lecz osoby ją podpisujące, figurujące w umowie jako "Prezes" i "Wiceprezes"...
„Podpisałem umowę jako podwykonawca z głównym wykonawcą firmą X wraz z aneksem, że płatność ma być w ciągu 5 dni. Firma X nie zapłaciła trzech faktur ostatnich - więc rozwiązałem tę umowę o roboty budowlane i resztę prac ta firma wykonała sama. Wcześniej wystawiałem faktury częściowe, które z opóźnieniem...
„Dzisiaj komornik zajął mi konto firmowe w kwocie – 42 tys. zł. Na ten moment udało mi się ustalić o co w ogóle chodzi? Okazuje się, że sprawa została rozstrzygnięta bez mojej wiedzy adres firmy znajduje się w miejscu gdzie od dłuższego czasu nie zaglądam. Na adres zameldowania nie...
„Czy jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą jestem zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego dla mojego zleceniodawcy? Chodzi o okresowe badania i zaświadczenie lekarskie, że jestem zdolny do pracy na wysokości powyżej 3m.” Odpowiedzi na pytanie Czytelnika dostarcza treść ... (...) art. 3041 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim - „obowiązki, o których...
„Jakie formalności muszą zostać spełnione, żeby prowadzący działalność w oparciu o PKPiR mógł wybudować dom na cele działalności gospodarczej na gruncie stanowiącym majątek prywatny? Czy grunt musi zostać przekazany na działalność czy dom może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych jako odrębny środek i jak wyglądałaby sytuacja w przypadku...
„Sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby fizycznej nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Jak ująć dostawę nieruchomości opodatkowaną w pliku JPK? Wraz z podaniem podstawy prawnej.” W świetle ... (...) art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług (u-VAT) nieruchomość klasyfikowana jest jako towar. W rezultacie czynność polegająca na...
„Kupiliśmy jako spółka cywilna towary od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie otrzymaliśmy dokumentów potwierdzających zakup towaru. Czy można zatem wprowadzić zakupiony od osoby fizycznej towar za pomocą dowodu wewnętrznego? Zakup nie przekracza 1.000 zł.” Wprawdzie zgodnie z ... (...) rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły