„Przy prowadzeniu działalności gospodarczej korzystam z prywatnego samochodu. W PKPiR mogę ująć 20% wydatków bez prowadzenia kilometrówki. Jak wygląda rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług - 50% wartości od całej kwoty VAT, bez prowadzenia kilometrówki?” Od 01.01.2019 roku właśnie zmieniły się zasady rozliczania wydatków związanych z samochodem...
„Jakie kroki prawne powinienem poczynić w przypadku braku zapłaty za fakturę VAT? Termin płatności minął, kontrahent unika kontaktu ze mną (nie odbiera telefonu, nie odpowiada, mimo nagrania się na pocztę głosową). W dniu 14.05.2019 r., pofatygowałem się do kontrahenta na miejsce świadczenia jego działalności i zastałem na miejscu prezesa...
„Dotacje do firmy. Firma zaproponowała mi, że załatwi mi dotację unijną na firmę czy to jest możliwe? Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą.” Na rynku działają zarówno firmy doradcze różnego kalibru, jak i osoby prywatne, które specjalizują się w udzieleniu pomocy w uzyskaniu dotacji unijnych. Z pewnością nie jest jednak tak, że...
„Działalność gospodarczą otworzyłem 15 marca br. w zgłoszeniu jako formę opodatkowania zaznaczyłem podatkową książkę przychodów i rozchodów (PKPiR). Zgłoszenie do podatku VAT od 1 kwietnia. Pierwszy dochód (wystawiona f-ra Vat na koniec kwietnia br.). Czy i na jakich warunkach mogę zmienić formę opodatkowania na ryczałt?” Co do zasady ... (...) nie...
„Założyłem działalność ok. 23 miesiące temu, płacę w związku z tym połowiczny ZUS, ale za miesiąc powinienem zacząć płacić już pełen. W roku 2018 dochód miałem ok. 100.000 zł, opłacając podatek ryczałtowy 5,5%. W tym roku dochód mam na ten moment bardzo mały i jestem ciekawy, czy mam szansę...
„Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną na moją mamę, chcielibyśmy założyć spółkę, w której ja jednoosobowo mógłbym podejmować decyzję i zaciągać zobowiązania np. w bankach - obecnie moje notarialne pełnomocnictwo nie wystarcza i za każdym razem muszę ściągać mamę i tatę aby podpisali dokumenty. Rozliczamy się na zasadzie PKPiR i...
„Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i używam samochodu prywatnego do działalności (szkolenia, rozliczenia), auto jest na męża (nie mamy rozdzielności). Czy mogę wydatki związane z wykorzystywaniem auta wrzucać w koszty w wysokości 20%? Jeżeli tak, to czy muszę zbierać faktury z nazwą firmy, czy może wystarczą paragony?” Zgodnie ze znowelizowanym od...
„Czy spółka, która wydzieliła w 2017 oraz 2018 zorganizowaną część przedsiębiorstwa do innej spółki może odliczyć stratę za rok 2017 w CIT za rok 2018?” W myśl ... (...) art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u-CIT) przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia...
„Czy w umowie o dostawę oprogramowania powinny znaleźć się zapisy tego typu, cyt.: - „3. Jeżeli w trakcie opracowywania Systemu okaże się, iż późniejsze jego zamieszczenie na serwerze naruszy prawa własności intelektualnej osób trzecich, Zamawiający zmodyfikuje Projekt oraz obowiązany będzie zapłacić Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za prace wykonane nad zaniechaną wersją...
„Spółka A miała podpisaną z gminą D umowę na wykonawstwo - budowę przedszkola. Na skutek wad w projekcie, który sporządziła inna jednostka C, spółka A odstąpiła od umowy, jako powód podając, że projekt budowlany nie spełnia warunków pasywności, a taki miał być postawiony i w konsekwencji naraża spółkę A...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły