„Czy urząd (wydział architektury i budownictwa) możne wydać (skopiować cały projekt budowlany) na prośbę sąsiada, który nie był stroną w postępowaniu lub był stroną, bez zawiadomienia i zgody inwestora i autora projektu? Czy po wejściu w posiadanie takiego projektu może zaszkodzić inwestorowi, poprzez np. niezgodność w powierzchni użytkowej, wymiarów,...
„Czy jest możliwość usytuowania budynku garażowego lub gospodarczego o szerokości np. 10,0 metrów i wysokości np. 5,0 m (zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) bezpośrednio na granicy lub w odległości 1,5 m, jeśli plan miejscowy dopuszcza taką możliwość? Przepisy § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków...
"Pomijając fakt, że pracodawca nie zamierzał nawet informować organizację związkową o tego typu sprawie, to dopiero po mojej sugestii, na drugi dzień otrzymałam to pismo wraz z urządzeniem USB. Wcześniej w firmie odbyły się też spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych, w których uczestniczyła komisja powołana przez zarząd spółki, a...
„Bardzo dziękuję Państwu za poprzednią odpowiedź, w załączeniu wspomniane dokumenty: pismo, samo pełnomocnictwo w oryginale zostawiłem na miejscu. Nawiązując do sprawy, mam pytania: Czy nie jest błędem że wydana decyzja o sprzeciwie nie powinna być przesłana samej gazowni /PSG/ wówczas problemy by nie było. Oczywiście, że miałem stosowne pełnomocnictwo...
„Proszę o wskazanie możliwości obrony, przed wskazanymi w postanowieniu wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego kar, a są bardzo duże. Sprawa dotyczy zgłoszenia robót, nie przyjętych przez urząd marszałkowski a wykonanych. Ja jestem wykonawcą PSG i ponoszę konsekwencje. Umowa z PSG jest tak sformułowana że wszystkie konsekwencje ponoszę ja jako biuro...
„Złożyłem ofertę otrzymałem 100 pkt, konkurent złożył protest, anulowali wybór, złożyłem odwołanie nie odpowiedzieli, unieważnili postępowanie. Firma budowlana X. Oferta moja otrzymała 100 pkt i była korzystniejsza od oferty konkurencji, ale konkurent odwołał się i anulowano wybór, na pismo negujące anulowanie wybór oferty nie otrzymałem odpowiedzi natomiast otrzymałem informację...
2018 rok pod wieloma względami nie był najlepszym okresem dla kryptowalut. Dla bitcoina stanowiącego nieco ponad połowę tego rynku był to czas bardzo zmienny. Chociaż jego średnia roczna cena (do 18 grudnia br.) wynosząca ok. 7,6 tys. dolarów była najwyższą w historii, to aktualna wartość tej kryptowaluty osiągająca poziom ok....
Dokładnie rok temu bitcoin kosztował 20 tys. dolarów. Z rekordowego poziomu upadł nisko i dziś jest wart sześć razy mniej. Czy najpopularniejsza kryptowaluta osiągnęła dno, od którego zdoła się odbić? W piątek na wielu giełdach notowania bitcoina spadły do poziomu ok. 3,2 tys. dolarów. Było to najmniej od połowy września...
„Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce z o.o. kapitał zakładowy musi być wniesiony w całości w momencie powołania spółki do życia, ale w spółce akcyjnej istnieje możliwość wpłaty/wniesienia części kapitału (minimum 1/4) przy powoływaniu spółki, a resztę można uzupełnić z czasem. Czy mogę powołać do życia spółkę akcyjną...
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych – nasz Ekspert, prawnik – Paweł Nowak przedstawia i ocenia najważniejsze założenia. W dniu 19.11.2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda ... (...) podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, (w skrócie PPK). W opinii Rządu RP jest to nowy pomysł oszczędzania na jesień życia. Ustawa wejdzie w...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły