„Bardzo dziękuję Państwu za poprzednią odpowiedź, w załączeniu wspomniane dokumenty: pismo, samo pełnomocnictwo w oryginale zostawiłem na miejscu. Nawiązując do sprawy, mam pytania: Czy nie jest błędem że wydana decyzja o sprzeciwie nie powinna być przesłana samej gazowni /PSG/ wówczas problemy by nie było. Oczywiście, że miałem stosowne pełnomocnictwo...
„Proszę o wskazanie możliwości obrony, przed wskazanymi w postanowieniu wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego kar, a są bardzo duże. Sprawa dotyczy zgłoszenia robót, nie przyjętych przez urząd marszałkowski a wykonanych. Ja jestem wykonawcą PSG i ponoszę konsekwencje. Umowa z PSG jest tak sformułowana że wszystkie konsekwencje ponoszę ja jako biuro...
„Złożyłem ofertę otrzymałem 100 pkt, konkurent złożył protest, anulowali wybór, złożyłem odwołanie nie odpowiedzieli, unieważnili postępowanie. Firma budowlana X. Oferta moja otrzymała 100 pkt i była korzystniejsza od oferty konkurencji, ale konkurent odwołał się i anulowano wybór, na pismo negujące anulowanie wybór oferty nie otrzymałem odpowiedzi natomiast otrzymałem informację...
2018 rok pod wieloma względami nie był najlepszym okresem dla kryptowalut. Dla bitcoina stanowiącego nieco ponad połowę tego rynku był to czas bardzo zmienny. Chociaż jego średnia roczna cena (do 18 grudnia br.) wynosząca ok. 7,6 tys. dolarów była najwyższą w historii, to aktualna wartość tej kryptowaluty osiągająca poziom ok....
Dokładnie rok temu bitcoin kosztował 20 tys. dolarów. Z rekordowego poziomu upadł nisko i dziś jest wart sześć razy mniej. Czy najpopularniejsza kryptowaluta osiągnęła dno, od którego zdoła się odbić? W piątek na wielu giełdach notowania bitcoina spadły do poziomu ok. 3,2 tys. dolarów. Było to najmniej od połowy września...
„Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce z o.o. kapitał zakładowy musi być wniesiony w całości w momencie powołania spółki do życia, ale w spółce akcyjnej istnieje możliwość wpłaty/wniesienia części kapitału (minimum 1/4) przy powoływaniu spółki, a resztę można uzupełnić z czasem. Czy mogę powołać do życia spółkę akcyjną...
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych – nasz Ekspert, prawnik – Paweł Nowak przedstawia i ocenia najważniejsze założenia. W dniu 19.11.2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda ... (...) podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, (w skrócie PPK). W opinii Rządu RP jest to nowy pomysł oszczędzania na jesień życia. Ustawa wejdzie w...
Pod koniec roku rozpoczynają się kampanie promocyjne funduszy inwestycyjnych, by skłonić Polaków do uczestnictwa w IKZE oraz IKE. Zbyt wysokie prowizje w tych programach mogą jednak spowodować, że finalnie stracimy korzyści podatkowe naszych oszczędności i znaczną część zgromadzonego kapitału. Banksterka i cała ta finansjera musi się opamiętać w końcu Opłaty pobierane...
Cena bitcoina spada do granicy 4 tys. dolarów. To najniższy poziom od października 2017 r. Jeszcze tydzień temu najpopularniejsza kryptowaluta kosztowała o 35 proc. więcej. Przeceny nie wywołał jeden czynnik, nałożyło się ich przynajmniej kilka. Jakkolwiek spojrzeć na tegoroczny spadek kryptowalut, liczby robią wrażenie. Wartość całego rynku zmniejszyła się o...
„Jakie przesłanki winny być spełnione, aby inwestor był zobligowany do solidarnej odpowiedzialności wobec podwykonawcy wykonującego prace budowlane?” Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców wynika z ustawy, ma charakter gwarancyjny, a jej ramy ... (...) określa umowa wykonawcy z podwykonawcą. Istotnym tutaj też jest to, iż nie muszą to być prace, które dotyczą całego...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły