„Zamierzamy jako sp. z o.o. rozpocząć inwestycję, która będzie realizowana etapami. Czy konieczne jest tworzenie osobnego konta analitycznego do 080 dla każdego z etapów?” Konta syntetyczne (konta główne) i konta analityczne (konta pomocnicze) składają się razem na system ewidencji księgowej jednostki. Te drugie służą uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów konta...
„Firma, której jestem prezesem, jest podwykonawcą na budowie, na której wykonujemy usługi izolacyjne. Inwestor nałożył na nas wymóg pracy na materiale, który według producenta, nie nadaje się do takiego typu izolacji. Po ostatnich ulewach, izolacje, które montowaliśmy zaczęły przeciekać, powodując czasem dość poważne zalania. Inwestor wymaga od nas naprawy...
„Dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną wydano decyzję o warunkach zabudowy. DWZ obejmowała kilka działek Inwestora, na których jest planowana inwestycja. DWZ nie obejmuje zakresem sąsiedniej działki (z rzeką), ale posiada zapis w punkcie dotyczącym infrastruktury technicznej:- "odprowadzenie wód opadowych do rzeki...
„W ramach termomodernizacji w 2019 r. wymieniłem piec. Koszt nowego wyniósł 32.000 zł. W 2020 r. WFOŚiGW w ramach programu "Czyste Powietrze" ma mi zwrócić 18% wartości inwestycji, tj. prawdopodobnie 5.760 zł (kwotę poznam dopiero po decyzji WFOŚiGW). Mój roczny dochód to 36.000 zł. Czy istnieje możliwość, abym rozbił...
„Moja firma posiada koncesję na wydobywanie piasku, lecz niestety nie jest właścicielem gruntu, na którym ma się odbyć wydobycie – grunt do koncesji jest dzierżawiony od rolników. Niestety, jedno z pól, na które jest koncesja, jest zajęte przez komornika, licytacja już się odbyła, jednak nie ma jeszcze tak zwanego...
„Wygraliśmy zamówienie publiczne na roboty budowlane. Zamawiający wybrał na inspektora brata rodzonego naszego kierownika robót (pracownika). Czy ze względu na koligacje rodzinne możemy wnioskować o zmianę inspektora nadzoru? Jeśli tak to w jaki sposób i w jakich sytuacjach?” W myśl ... (...) art. 17 ustawy Prawo budowlane, jednym z uczestników procesu...
„Zwracam się z pytaniem dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku związanym z panującą epidemią oraz faktem, iż inflacja stale rośnie co idzie za tym, że pieniądz traci na wartości. Mamy podpisaną umowę na roboty budowlane na daną kwotę, czy będziemy mogli starać się o podwyższenie wynagrodzenia, jeżeli inflacja będzie stale...
„Chciałbym kupić działkę rolną o powierzchni 9.997 m2. Nie jestem rolnikiem i nie mam wykształcenia rolniczego, czy mogę kupić tą działkę? Na działce fizycznie stoi budynek lecz jest nie dokończony i nie ma odbioru, jest pozwolenie na budowę i dziennik budowy, jest to chlewnia. Czy można byłoby z tego...
Tuż po rozpoczęciu nowego roku do I czytania w Komisji Infrastruktury został skierowany poselski projekt ustawy (druk nr 141) o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Przytoczona ustawa w art. 4 ust. 1 określa odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe od budynku mieszkalnego...
A czy zmiana funkcji budynku usługowego na budynek mieszkalny lub częściowo mieszkalny także jest dozwolona? A np. nieużytkowane poddasze, czy można zmienić jego funkcję na mieszkalną? „Proszę o potwierdzenie, czy decyzje o warunkach zabudowy wydane przed 16.07.2019 r., będące w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowych można bez problemu zmieniać w zakresie...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły