2018 rok pod wieloma względami nie był najlepszym okresem dla kryptowalut. Dla bitcoina stanowiącego nieco ponad połowę tego rynku był to czas bardzo zmienny. Chociaż jego średnia roczna cena (do 18 grudnia br.) wynosząca ok. 7,6 tys. dolarów była najwyższą w historii, to aktualna wartość tej kryptowaluty osiągająca poziom ok....
Dokładnie rok temu bitcoin kosztował 20 tys. dolarów. Z rekordowego poziomu upadł nisko i dziś jest wart sześć razy mniej. Czy najpopularniejsza kryptowaluta osiągnęła dno, od którego zdoła się odbić? W piątek na wielu giełdach notowania bitcoina spadły do poziomu ok. 3,2 tys. dolarów. Było to najmniej od połowy września...
„Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce z o.o. kapitał zakładowy musi być wniesiony w całości w momencie powołania spółki do życia, ale w spółce akcyjnej istnieje możliwość wpłaty/wniesienia części kapitału (minimum 1/4) przy powoływaniu spółki, a resztę można uzupełnić z czasem. Czy mogę powołać do życia spółkę akcyjną...
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych – nasz Ekspert, prawnik – Paweł Nowak przedstawia i ocenia najważniejsze założenia. W dniu 19.11.2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda ... (...) podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, (w skrócie PPK). W opinii Rządu RP jest to nowy pomysł oszczędzania na jesień życia. Ustawa wejdzie w...
Pod koniec roku rozpoczynają się kampanie promocyjne funduszy inwestycyjnych, by skłonić Polaków do uczestnictwa w IKZE oraz IKE. Zbyt wysokie prowizje w tych programach mogą jednak spowodować, że finalnie stracimy korzyści podatkowe naszych oszczędności i znaczną część zgromadzonego kapitału. Banksterka i cała ta finansjera musi się opamiętać w końcu Opłaty pobierane...
Cena bitcoina spada do granicy 4 tys. dolarów. To najniższy poziom od października 2017 r. Jeszcze tydzień temu najpopularniejsza kryptowaluta kosztowała o 35 proc. więcej. Przeceny nie wywołał jeden czynnik, nałożyło się ich przynajmniej kilka. Jakkolwiek spojrzeć na tegoroczny spadek kryptowalut, liczby robią wrażenie. Wartość całego rynku zmniejszyła się o...
„Jakie przesłanki winny być spełnione, aby inwestor był zobligowany do solidarnej odpowiedzialności wobec podwykonawcy wykonującego prace budowlane?” Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców wynika z ustawy, ma charakter gwarancyjny, a jej ramy ... (...) określa umowa wykonawcy z podwykonawcą. Istotnym tutaj też jest to, iż nie muszą to być prace, które dotyczą całego...
„Czy koszt remontu i koszt modernizacji budynku jednorodzinnego mają różny wpływ na jego wartość tzn. czy koszt modernizacji podnosi wartość obiektu a remontu nie? Czy w ogóle nie wpływają na jego wartość?” Odpowiadając na pytanie Czytelnika, w pierwszej kolejności należy rozróżnić ... (...) pojęcie remontu od pojęcia modernizacji. Zgodnie z art. 3...
„Czy jest potrzebna lub w jakim wypadku wymagana jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zakup przez istniejącą spółkę z o.o. innej spółki z tej samej branży?” Dla udzielenia odpowiedzi Czytelnikowi istotne są ... (...) dwa akty prawne - ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz rozporządzenie Rady Ministrów w...
„W ramach działalności gospodarczej (forma opodatkowania - zasady ogólne - PKPiR), podatnik buduje budynek wielorodzinny ze sprzedażą lokali mieszkaniowych. Budowę rozpoczął w 2016 roku. Gdzie powinien ujmować w zapisach księgowych zakup materiałów budowlanych, usługi podwykonawców, odsetki od kredytu zaciągniętego pod tą budowę, zakup projektu budowlanego, zużycie wody, energii i...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły