„Czy pracodawca może odmówić pracownikowi wydawania jego listy wynagrodzenia, szczegółowej ze wszystkimi potrąceniami i naliczeniami? Jeśli jednak pracownik upiera się przy otrzymaniu listy, to dział kadr uzależnia wydanie tej listy płac wypełnieniem dwóch druków - RODO i dyspozycji wydania listy wynagrodzeń. Dla mnie jest to raczej oczywiste i nie...
„Czy pracownikowi na dwa lata przed uzyskaniem wieku emerytalnego można za zgodą stron zmienić umowę z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony? Pracownik zgadzając się na taką zamianę umowy pozostaje na tym samym stanowisku. Decyduje się dodatkowo przyjmować zwiększone miesięczne wynagrodzenie i po wygaśnięciu określonego umową...
„Czy pracownikom, którzy pracują na trzy zmiany i zostali skierowany na szkolenie z pierwszej pomocy przedlekarskiej (szkolenie trwa od 9.00-14.00) a według grafiku pracują na II (14.00-22.00) i III (22.00-6.00) zmianie przysługuje dzień wolny w dniu szkolenia, a czas szkolenia zaliczany jest do czasu pracy? Czy przychodzą do pracy...
„Na jakiej podstawie powinno się wypłacić ryczałt za zaległe diety, aby dokument mógł być zaksięgowany i nie mógł być zakwestionowany przez urząd skarbowy? Czy kierowcy, który stale świadczy pracę poza miejscem siedziby firmy należy się dieta?” Pytanie Czytelnika - ... (...) - „Na jakiej podstawie powinno się wypłacić ryczałt za zaległe...
Czy Kamper może służyć jako biuro? A jak z kosztami podatkowymi? „Firma prowadzi działalność w zakresie przeprowadzania szkoleń na terenie całego kraju. Aby zaoszczędzić na kosztach transportu oraz noclegów został zakupiony samochód typu kamper, który będzie wykorzystywany przez pracownika. Czy koszty eksploatacji kampera podlegają ograniczeniu do 75%?” W odpowiedzi na pytanie...
„Jeśli jestem pracownikiem firmy i zostałam przeniesiona na inne stanowisko art. 42 § 4 K.p., to jeśli miałam planowany urlop wypoczynkowy na miesiąc sierpień, który był ustalony w miesiącu lutym, to czy mogę w dalszym ciągu pójść na ten urlop?” Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że udzielenie odpowiedzi na tak postawione...
„Proszę o informację dot. zatrudnienia osób pochodzących z Ukrainy. Na jakich zasadach, jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania w ZUS, jakie oświadczenia do urzędu skarbowego? Jakie potrzebne są pozwolenia i formalności z tym związane?” Na wstępie należy zaznaczyć, że obywatele Ukrainy, którzy chcą pracować w Polsce, muszą posiadać m.in. zezwolenie...
„W jaki sposób należy zaznaczyć w ewidencji czasu pracy, czas wykonywania badań lekarskich i szkolenia z BHP? Czy jest to zwolnienie od pracy? Czy nieobecność usprawiedliwiona? Czy pozostawić jako czas pracy? W jaki sposób należy rozliczyć wynagrodzenie za ten czas przy składnikach zmiennych?” Podkreślenia wymaga, że czas wykonywania badań lekarskich...
Obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, ani żadne inne przepisy ustaw ... (...) nie regulują kwestii zwrotu pracodawcy kosztów, które ten poniósł w związku z wypełnieniem nałożonych na niego przez określoną ustawę obowiązków m.in. kosztów przelewów bankowych na konto komornika lub wierzyciela oraz kosztów korespondencji z komornikiem swojego pracownika, który jednocześnie...
„Szanowni Państwo, uzyskałam informację od naszego Klienta, iż będąc spółka państwową, która uzyskuje środki z budżetu państwa na szkolenia swoich pracowników, powinna uzyskać od nas fakturę ze zwolnieniem od podatku VAT. Chciałam zapytać czy jest to zgodne z zapisami ustawy u podatku VAT oraz czy musimy mieć jakieś potwierdzenie...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły