„W jaki sposób należy zaznaczyć w ewidencji czasu pracy, czas wykonywania badań lekarskich i szkolenia z BHP? Czy jest to zwolnienie od pracy? Czy nieobecność usprawiedliwiona? Czy pozostawić jako czas pracy? W jaki sposób należy rozliczyć wynagrodzenie za ten czas przy składnikach zmiennych?” Podkreślenia wymaga, że czas wykonywania badań lekarskich...
Obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, ani żadne inne przepisy ustaw ... (...) nie regulują kwestii zwrotu pracodawcy kosztów, które ten poniósł w związku z wypełnieniem nałożonych na niego przez określoną ustawę obowiązków m.in. kosztów przelewów bankowych na konto komornika lub wierzyciela oraz kosztów korespondencji z komornikiem swojego pracownika, który jednocześnie...
„Szanowni Państwo, uzyskałam informację od naszego Klienta, iż będąc spółka państwową, która uzyskuje środki z budżetu państwa na szkolenia swoich pracowników, powinna uzyskać od nas fakturę ze zwolnieniem od podatku VAT. Chciałam zapytać czy jest to zgodne z zapisami ustawy u podatku VAT oraz czy musimy mieć jakieś potwierdzenie...
„Pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu od 2017 roku, przysługujący urlop 26 dni. Został zwolniony 31.05.2019 r. Jak należy sporządzać prawidłowo listę obecności dla takiego pracownika (pracuje od poniedziałku do piątku po 2 godziny)? No i jak należy wpisać w świadectwie pracy ilość wykorzystanego urlopu (wykorzystał 11 dni urlopu...
„Pracownik wynagradzany stawką miesięczną, pracujący od poniedziałku do piątku, ma zwolnienie lekarskie od 01.05.2019 r. do 24.05.2019 r., a następne zwolnienie jest od 27.05 do 31.05.2019 roku. Czy za dwa dni przerwy w zwolnieniu (sobota-niedziela 25-26.05.) pracodawca ma naliczyć wynagrodzenie? Czy okres 30 dni, po których należy wysłać pracownika...
„Sytuacja, w której jeden koncern sprzedaje fabrykę innemu koncernowi. Koncern kupujący zapewnia utrzymanie istniejących w fabryce przywilejów i istniejącego układu zbiorowego (bez określonego w jego treści okresu wypowiedzenia) przez okres jednego roku, który mija za dwa miesiące. Załoga nie otrzymała jeszcze aneksów do umów o pracę od koncernu kupującego....
„Czy pracownikowi, którego żona od kilku miesięcy jest na zwolnieniu lekarskim z powodów zdrowotnych należy się płatna opieka? Osoba ta musi leżeć cały czas w domu z przerwami na kilkudniowe pobyty w szpitalu - takie są zalecenia lekarza. Sytuacja taka wymaga ciągłej opieki jednej osoby. Czy takiemu pracownikowi należy...
„Pracownik został zatrudniony 16.04.2019 roku. Dnia 13.04.2019 r. (przed zatrudnieniem) urodziło się dziecko. Czy w takiej sytuacji pracownikowi należy się urlop okolicznościowy i urlop ojcowski?” Jeżeli chodzi o temat dotyczący udzielenia pracownikowi urlopu ojcowskiego to należy wyraźnie zaznaczyć, że obowiązujące przepisy nie ... (...) uzależniają prawa do urlopu ojcowskiego od pozostawania...
„Pracownik ma zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego. Czy pożyczka z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych udzielona na cele mieszkaniowe może podlegać zajęciu komorniczemu?” Odpowiedź na to pytanie jest uzależnione od wskazania, na jakiej podstawie prawnej komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne. Jeśli komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne wyłącznie na podstawie ... (...)...
„Pracownik jest zatrudniony od 04.03.2019 r. (niepełny miesiąc pracy), dnia 02.04.2019 r. otrzymał zwolnienie lekarskie do 05.04.2019 r. Czy za dzień 02.04. należy się wynagrodzenie chorobowe - jest to 30 dzień ubezpieczenia? W jaki sposób i z jakiego miesiąca należy wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego? Pracownik ma wypłatę do 10-go...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły