„Czy na podstawie zaświadczenia od lekarza potwierdzającego wizytę lekarską pracownicy będącej w 19-tym tygodniu ciąży; pracodawca usprawiedliwia nieobecność w pracy? Czy też pracownica musi wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu? Lekarz nie wystawił L-4 tylko wystawił zaświadczenie o odbytej wizycie lekarskiej.” Obowiązujące przepisy prawa pracy wskazują nam rodzaje nieobecności, które...
„Proszę o pomoc w wyliczeniu kwoty potrącenia komorniczego, jeżeli w listopadzie pracownik otrzymał zasiłek chorobowy za cały miesiąc w wysokości 2.161,80 zł brutto oraz nagrodę jubileuszową w wysokości 2.128,43 zł brutto. Pracownika obowiązują podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek. Proszę o przykład wyliczeń. Świadczenia będą wypłacone razem, jest to...
„Czy główna księgowa w zakładzie "X" może zasiadać we władzach Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność jako skarbnik? Wyboru dokonali członkowie związku w momencie gdy nie była jeszcze główną księgową. Główna księgowa zalicza się do kierownictwa zakładu.” Nie ma ... (...) żadnych przeszkód prawnych, aby główny księgowy podlegał szczególnej ochronie stosunku pracy z...
„Zatrudniamy pracowników w pełnych i niepełnych wymiarach czasu pracy. Mamy regulamin ZFŚS, z którego przyznawane są różne świadczenia, m.in. dopłaty do wczasów i talony na święta. Czy pracownicy zatrudnieni na niepełny etat powinni korzystać w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy danego pracownika?” Takie rozwiązanie (...) nie jest dopuszczalne. Należy...
„Pracuję jako kierowca ciężarówki od 3 miesięcy. Dostałem na początku umowę próbną na 3 miesiące, po upływie tej umowy dostałem umowę na takich samych warunkach jak umowa próbna ze słownym zapewnieniem prezesa, że w grudniu będą aneksy do umów, bo niektórzy kierowcy jak to prezes powiedział "pracują nieuczciwie", jak...
„W biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w mieście X miał miejsce wypadek przy pracy. Poszkodowany to pracownik administracyjno-biurowy (lat 58), w związku z koniecznością przygotowania pokoju do remontu, otrzymał ustną informację od pracownika innego wydziału o terminie i miejscu, do którego ma przenieść wszystkie dokumenty. W drugim dniu wykonywania...
„Branża budowlana, stanowisko technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Jakie szkolenie z zakresu BHP powinien przejść taki nowy pracownik, jak powinno ono wyglądać i jak zrobić sobie szkolenie jako właścicielowi firmy?” Zgodnie z przepisami ... (...) art. 207 – 23715 Kodeksu pracy - osoby przyjmowane do pracy zanim zostaną do niej dopuszczone przez...
„W regulaminie pracy jest zapis o godzinach pracy, np. że jest wykonywana na 3 zmiany w godz. 6.00-14.00; 14.00-22; 22.00-6.00 oraz że pracownicy działu handlowego pracują 8.00-16.00, księgowość i produkcja 7.00-15.00. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy kilku pracowników z różnych działów będzie pracować od 7.30-15.30 i 6.00-14.00? Czy...
„Mamy dylemat odnośnie pobierania podatku od wydawanych przez pracodawcę bonów na zakup towarów w celu sporządzenia posiłków profilaktycznych. Bo z jednej strony: Posiłki profilaktyczne wyjaśnienie – kwestia wydatku energetycznego PUZP (Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy) dla pracowników PGL LP – Rozdział : Bezpieczeństwo i Higiena Pracy § 13 1. W...
„Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim trwającym do października 2020 r. Kiedy należy dokonać podniesienia jej wynagrodzenia do kwoty minimalnej 2.600 zł (zakładając, że na dzień 01.01.2020 r. jest ono niższe) - gdy pracownica przebywa na urlopie, czy po powrocie z niego (w październiku)? Kiedy i w jakiej kwocie należy...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły