„Sytuacja, w której jeden koncern sprzedaje fabrykę innemu koncernowi. Koncern kupujący zapewnia utrzymanie istniejących w fabryce przywilejów i istniejącego układu zbiorowego (bez określonego w jego treści okresu wypowiedzenia) przez okres jednego roku, który mija za dwa miesiące. Załoga nie otrzymała jeszcze aneksów do umów o pracę od koncernu kupującego....
„Czy pracownikowi, którego żona od kilku miesięcy jest na zwolnieniu lekarskim z powodów zdrowotnych należy się płatna opieka? Osoba ta musi leżeć cały czas w domu z przerwami na kilkudniowe pobyty w szpitalu - takie są zalecenia lekarza. Sytuacja taka wymaga ciągłej opieki jednej osoby. Czy takiemu pracownikowi należy...
„Pracownik został zatrudniony 16.04.2019 roku. Dnia 13.04.2019 r. (przed zatrudnieniem) urodziło się dziecko. Czy w takiej sytuacji pracownikowi należy się urlop okolicznościowy i urlop ojcowski?” Jeżeli chodzi o temat dotyczący udzielenia pracownikowi urlopu ojcowskiego to należy wyraźnie zaznaczyć, że obowiązujące przepisy nie ... (...) uzależniają prawa do urlopu ojcowskiego od pozostawania...
„Pracownik ma zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego. Czy pożyczka z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych udzielona na cele mieszkaniowe może podlegać zajęciu komorniczemu?” Odpowiedź na to pytanie jest uzależnione od wskazania, na jakiej podstawie prawnej komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne. Jeśli komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne wyłącznie na podstawie ... (...)...
„Pracownik jest zatrudniony od 04.03.2019 r. (niepełny miesiąc pracy), dnia 02.04.2019 r. otrzymał zwolnienie lekarskie do 05.04.2019 r. Czy za dzień 02.04. należy się wynagrodzenie chorobowe - jest to 30 dzień ubezpieczenia? W jaki sposób i z jakiego miesiąca należy wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego? Pracownik ma wypłatę do 10-go...
„Pracownik jest zatrudniony od 7.01.2019 r. do 30.04.2019 r. na umowę na czas określony. W dniu 15.03.2019 r. miał wypadek przy pracy i otrzymał zwolnienie lekarskie do dnia 30.04.2019 r. - Czy pracodawca może z nim rozwiązać umowę z dniem 30.04.2019 r.? - Jeśli tak, to co się dzieje, jeśli pracownik...
„Z jakiego typu zwolnieniem z pracy mamy do czynienia (tzn. grupowym czy indywidualnym), jeżeli pracodawca w wystawionym świadectwie pracy napisał, iż "stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania za wypowiedzeniem przez pracodawcę - art. 30 par. 1 pkt 2 Kodeksu pracy w zw. z art. 10 ust.1 ustawy o szczególnych...
„W wytycznych dotyczących ewidencjonowania czasu pracy jest zapis, aby wymienić rodzaj i wymiar zwolnień od pracy oraz rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności od pracy. Co wchodzi w zakres zwolnień od pracy, a co do usprawiedliwionych nieobecności? Czy jeśli pracownik w dniu pracy jest na szkoleniu BHP lub badaniach...
„Pracodawca kwestionuje istnienie w zakładzie pracy dwóch związków zawodowych ze względu na sposób opłacania składek. Pracownik deklaruje przynależność do dwóch związków zawodowych na dwóch niezależnych deklaracjach. Złożył upoważnienie do działu wynagrodzeń o potrąceniu składki na jeden z dwóch związków - organizację zakładową (procent od zarobków). Złożył również deklarację o...
„Zmarł mój wspólnik, z którym prowadziłem działalność w formie spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Zmarły pełnił funkcję prokurenta w spółce z o.o. Jakie z tego wynikają konsekwencje oraz jakie obowiązki są po mojej stronie? Co stanie się z kredytami zaciąganymi wspólnie jako spółka? Czy rodzina tego wspólnika dziedziczy...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły