Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

„Czy kuratorium może żądać dodatkowo suplementu lub oświadczenia dyrektora o potwierdzeniu kwalifikacji mając dyplom o kierunku technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej, twierdząc że potrzebują dodatkowego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do bycia nauczycielem chemii w szkole podstawowej?” Zgodnie z ... (...) § 3 ust. 1 w zw. z § 4 rozporządzenia MEN w...
„Mamy do czynienia z takimi sytuacjami: a. Rodzic ma podpisaną umowę na rok szkolny 18/19 do końca sierpnia 2019, ale zgłasza, iż w lipcu i sierpniu 2019 dziecko będzie nieobecne. Od września dziecko będzie dalej uczęszczać do naszej placówki; b. Rodzic ma podpisaną umowę na rok szkolny 18/19 do...
„Do dnia 31.08.2017 r. funkcjonowała samodzielna jednostka organizacyjna w postaci zespołu szkół, składająca się ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Od 01.09.2017 r. w związku z reformą oświatową nastąpiło włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej, a zespół przestał istnieć z mocy prawa. Czy organ prowadzący powinien podjąć uchwałę o wygaszeniu gimnazjum...
„Czy nauczycielka pracująca w niepublicznym przedszkolu może skorzystać/ma takie prawo z urlopu na podratowanie zdrowia - półrocznego lub rocznego na takich samych zasadach jakie mają nauczyciele w szkołach i przedszkolach publicznych?” Niestety nie. Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia wynika z art. 73 Karty Nauczyciela. O tym z kolei, które...
„W szkole zatrudniam kierownika praktycznej nauki zawodu, który część swoich zadań wykonuje przy komputerze. Czy z dotacji oświatowej mogę częściowo zrefundować koszty zakupu okularów?" Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy ... (...) o finansowaniu zadań oświatowych - dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są przeznaczone na dofinansowanie...
„Wygrałam konkurs na dyrektora szkoły, ale wójt zatrudnił mnie na czas określony. Po roku zamknął szkołę i zostałam zwolniona. Otrzymałam odprawę dwumiesięczną. Wystąpiłam z wnioskiem do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy i zostały mi policzone koszty sądowe. Nie bardzo mnie dzisiaj na nie stać i nie wiem czy...
„Jestem zatrudniona w dwóch szkołach na terenie dwóch różnych gmin. Zdarzyło się, że jedna z nich poprosiła drugą o oddelegowanie mnie na cały dzień. Przy wypłacie okazało się, że zarówno pierwsza szkoła jak i druga nie zapłaciły mi za te godziny. Ta "wypożyczająca" - bo w tym dniu nie...
„Proszę o wskazanie, które składniki wynagrodzenia nauczyciela podlegają potrąceniu za czas prowadzenia akcji strajkowej, a które nie i dlaczego?” Wbrew pozorom udzielenie odpowiedzi na pytanie tej treści nie jest proste, bowiem już sam system wynagradzania nauczycieli niewątpliwie należy do skomplikowanych, zarówno od strony składników wynagrodzeń, jak i źródeł prawa regulujących...
„Jestem byłym studentem pewnej uczelni. Po zakończeniu studiów musiałem rozliczyć się w kwestii dokumentów oraz książek. Wysłałem paczkę za potwierdzeniem odbioru do dziekanatu wydziału elektrycznego. Niestety osoby tam pracujące utrudniają przekazanie książek do odpowiednich komórek wewnętrznych (książek do biblioteki). A co w sytuacji gdy posiadam potwierdzenie odbioru od tej...
„W przydziale na przyszły rok mam wychowawstwo. Dyrektor chce, aby wszyscy wychowawcy pierwszych klas wzięli udział w wyjazdowym obozie integracyjnym z uczniami bez dodatkowego wynagrodzenia (dzień i noc praca, 2 noclegi). Pod opieką mam mieć klasę kompletnie nieznanych mi uczniów i do opieki jeszcze jednego nauczyciela. Czy mam prawo...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły