Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

„Czy uczeń, który rozpoczął naukę realizując podstawę programową z 2017 r. może w trakcie klasy II zmienić profil kształcenia i przenieść się do innego technikum w innym zawodzie? Czy nowe zasady przechodzenia uczniów z jednego do innego typu szkoły publicznej, które obowiązują od stycznia 2015 r. nie pozwalają na...
„Czy w związku z podpisaniem porozumienia strajkowego przez związek zawodowy NSZZ Solidarność stażyści, którzy zaczęli staż 01.09.2018 r., skończą go po 9 miesiącach (czyli z końcem maja br.)?” Taka możliwość w chwili obecnej ... (...) nie istnieje. Zgodnie z treścią art. 9c ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela staż, w przypadku...
„Prowadzimy jako spółka przedszkole niepubliczne. Na terenie gminy nie ma przedszkola publicznego, na podstawie którego można ustalić wysokość dotacji na jedno dziecko w naszym przedszkolu. Ustawa każe wziąć pod uwagę w pierwszym rzędzie gminę graniczącą o podobnych dochodach na jednego mieszkańca. Wg nas jest to gmina X, a nasze...
„Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na podstawie mianowania w zespole szkół. Uczę techniki, informatyki i doradztwa zawodowego. W skład zespołu wchodzą: szkoła podstawowa do której w 2017 r. włączono klasy gimnazjalne i przedszkole. W bieżącym roku szkolnym w szkole podstawowej uczą się: uczniowie klas 1-8 i uczniowie klas III-ch gimnazjum....
„W tym roku kończę staż na dyplomowanego (rozpocząłem we wrześniu 2016 r.). Kilka tygodni temu dowiedziałem się od pewnej osoby (dość wiarygodnej), że zdawać będę wg nowych zasad z 2018 (m.in. dwa wymogi z czterech, a nie trzy z sześciu). Inni temu zaprzeczają, a ja czuję się skołowany. Ktoś...
„W jaki sposób prawidłowo zaplanować pracę przedszkola, które ma cztery oddziały? Zatrudnionych jest czterech nauczycieli i dyrektor. Dodatkowo na język angielski zatrudniony jest dodatkowy nauczyciel oraz religię w klasie "0" prowadzi ksiądz. Czy na języku angielskim i na religii musi być obecny nauczyciel danej grupy przedszkolnej? Czy nauczyciel dzieci...
„Czy osoba, która ukończyła studia licencjackie z zarządzania, studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz studia magisterskie z wychowania przedszkolnego posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego?” Zgodnie z ... (...) § 4 w zw. z § 3 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do zajmowania stanowiska...
„Od 02.06.2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące wycieczek szkolnych, ale wciąż pojawiają się wątpliwości, jak je prawidłowo interpretować. Kto może być opiekunem wycieczki? Jak powinien wyglądać regulamin wycieczki?” Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i...
Sejm nie powołał Rzecznika Praw Dziecka
„Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację z urzędu gminy na jeden oddział, który liczy 25 dzieci. Do przedszkola zapisało się dodatkowo jeszcze troje dzieci i gmina odmawia dofinansowania tych dodatkowych dzieci tłumacząc, że nie może finansować oddziału powyżej 25 dzieci i niepubliczne przedszkole musi utworzyć drugi oddział w przedszkolu, aby można...
„Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem na podstawie art. 20 KN. W szkole z dniem 1 września 2019 roku zmniejszy się liczba oddziałów – o jeden oddział mniej. W związku z powyższym dyrektor nie jest w stanie zapewnić dwóm nauczycielom zatrudnionym przez mianowanie czasu pracy w wymiarze pełnego etatu....

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły