„Spółka z o.o. w 2018 i 2019 roku wykazała straty podatkowe (bilansowe także). Natomiast za I półrocze br. osiągamy wynik dodatni. Czy poniesione straty powinniśmy odliczyć dopiero w zeznaniu rocznym CIT-8, czy możemy je odliczać przy obliczaniu miesięcznej zaliczki CIT za 2020 rok? Jeżeli tak, to wg jakich zasad?”...
„Jaka stawka VAT od 01.07.2020 r. obowiązuje na półprzewodnikowe nośniki pamięci trwałej, ujętej w oznaczeniu CN 8523 51 10?” Autor pragnie zauważyć, że od 01.07.2020 r. w przypadku półprzewodnikowych nośników pamięci trwałej o oznaczeniu ... (...) CN 8523 w dwóch różnych załącznikach podane są dwie różne stawki podatku VAT. Żaden...
„Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w trakcie roku przekształca się w spółkę akcyjną. Jak powinien się rozliczyć z urzędem skarbowym? Złożyć PIT za jednoosobową działalność gospodarczą za 3 miesiące, a za pozostałe miesiące CIT za S.A.? Czy CIT za cały rok?” Rozważania należy rozpocząć od tego, że zgodnie z...
„Jakie są koszty prowadzenia spółki z o.o., a jakie spółki z o.o. spółki komandytowej?” Do kosztów prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy ... (...) zaliczyć: Podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, a taką jest sp. z o.o. Stawka podatku CIT wynosi co do zasady 19%, jednak możliwe jest stosowanie...
„Na jakich zasadach można delegować zarząd polskiej spółki z o.o. do Niemiec? Jakie tutaj obowiązują prawa podatkowe w Niemczech?” Zarząd jako organ spółki powołany jest do jej reprezentacji na zewnątrz oraz prowadzenia jej spraw. Członkowie zarządu mogą sprawować swoją funkcję na podstawie: umowy o pracę, aktu powołania lub umowy...
„Moja mama dostała spadek po rodzicach w formie testamentu sporządzonego notarialnie a dokładnie nieruchomość zabudowaną. Dziadek zmarł ok. 15 lat temu, babcia zmarła 2 lata temu. Mama planuje sprzedać nieruchomość i kupić mieszkanie, żeby nie płacić podatku, z tym, że sprzedaż domu ma nastąpić 20.03.2020 r a kupno mieszkania...
„Pracownik złożył oświadczenie o zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, ponieważ miejsce jego zamieszkania znajduje się w innej miejscowości niż zakład pracy. Od następnego miesiąca zostaje przeniesione na stałe do oddziału, który znajduje się w tej samej miejscowości co miejsce jego zamieszkania. Czy w związku z tym należy odstąpić od...
„Moje pytanie dotyczy procedury marży towary używane. Podatnik-vatowiec nabywa towar pod nazwą części samochodowe/osobowe/ od podmiotu gospodarczego /osoba fizyczna - vatowiec/ na podstawie faktury VAT marża. W/w części odsprzedaje dla osób prowadzących działalność gospodarczą jak również dla osób prywatnych. W związku z tym, czy ma prawo zastosować procedurę marży...
„W 2019 roku do maja pracowałem na etacie. Od czerwca założyłem działalność. Jestem na podatku liniowym. Rozliczając roczny PIT pojawił się problem: jak rozliczyć kwotę wolną od podatku? Muszę to zrobić w PIT-37, gdzie rozliczę pracę na etacie. Czy mam tam wykazać roczną kwotę wolną od podatku czy proporcjonalnie?...
„Zajmujemy się handlem nieruchomościami - sprzedaż zwolniona art. 43 ustawy o VAT. Czy od zakupów na odświeżenie nieruchomości drobne art. budowlane traktowane w firmie jako zakup handlowy w celu dalszej odsprzedaży mogę odliczyć VAT naliczony?” Co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły