„Proszę o podanie jaką mam zastosować stawkę ryczałtu na usługi montowania blatu z mojego materiału. PKWiU 43.32.10.0?” Zgodnie z przepisami ... (...) art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5 % w przypadku...
„Czy w branży stolarskiej można wystawić fakturę ze stawką VAT 8%? Czy stawka VAT 8% może obowiązywać tylko przy usłudze montażu mebli na wymiar a 23% przy sprzedaży towarów?” Zgodnie z ... (...) art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, (u-VAT) stawkę podatku 8% stosuje się do dostawy,...
„Czy wystawiając fakturę przelewową osobie prywatnej na sprzedany towar, paragon powinien być wbity na kasę od razu, czy po zaksięgowaniu płatności? A czy można wystawić fakturę sprzedażową na firmę na towar, którego nie ma na kasie fiskalnej?” Odnosząc się do pierwszego pytania Czytelnika, zgodnie zaś z art. 19a ust. 1...
„Łowcy naukowych przygód i inne projekty. W 2016 roku przystąpiliśmy do projektu "Łowcy Naukowych Przygód" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej...
„Wraz z żoną jesteśmy posiadaczami piętra w kamienicy, które otrzymaliśmy w spadku 20 lat temu. Na piętrze są dwa mieszkania, które były pod jednym numerem w księdze wieczystej. w związku z tym, że chcemy je sprzedać, musieliśmy na każde z mieszkań nadać oddzielny numer w KW. Kwotę uzyskaną ze...
„Jakie dokładnie są korzyści z przejścia na podatek liniowy 19%? Jakie są ograniczenia?” Podatek liniowy 19% jest opłacalny dla przedsiębiorców uzyskujących ... (...) wysokie dochody (roczny dochód nie jest niższy niż 100 tys. zł), nie korzystających z ulgi na dzieci i ulgi na internet, nie dokonujących rozliczenia dochodu ze współmałżonkiem lub...
„Czy można sprzedać osobie prywatnej przedmiot zakupiony na firmę, np. telefon komórkowy?” Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by przedmiot należący do przedsiębiorcy został sprzedany na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jeżeli konsument życzy sobie fakturę, to istnieje konieczność jej wystawienia i ujęcia w rozliczeniach jako ... (...) przychód (a co za...
„Spółka będąc właścicielem maszyny oddała ją w najem. Co miesiąc obciążano najemcę fakturą. Najemca zaprzestał używania w/w maszyny - faktury były wystawiane nadal, bezpodstawnie. Sytuacja taka miała miejsce w roku 2018 i 2017. Czy w chwili obecnej możemy wystawić faktury korygujące (zbiorczą fakturę korygującą) za cały okres, gdy niesłusznie...
„Czy jeżeli wynagrodzenie za wrzesień wypłacane jest na 10.10.2019 r., to wypłatę za wrzesień naliczyć na starych zasadach, a nowe zasady przyjąć do naliczenia wynagrodzenia za październik od 01.10.2019 r.?” Dziś - w dniu 01.10.2019 r. właśnie weszła w życie nowelizacja m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
„Jestem studentem, nie skończyłem 26 lat, więc nie muszę płacić podatku dochodowego, jednak wynajmuję komuś samochód na umowę o najem, więc muszę płacić 8,5% podatku dochodowego od zarobionej kwoty oraz rozliczyć PIT-28. Czy jest szansa, że otrzymam zwrot kwoty tego podatku?” Z treści zapytania Czytelnika wynika, iż korzysta on ze...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły