„Prowadzę jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą. Jestem Vatowcem. Rozliczam się w formie karty podatkowej. Używam samochodu prywatnego do w działalności. Czy mogę odliczać VAT od wydatków na samochód?” Podstawowym prawem czynnego podatnika VAT, jest prawo do odliczenia VAT-u od wydatków związanych z działalnością gospodarczą. Od 01.01.2019 zmieniły się zasady rozliczania wydatków...
„Spółka z o.o. nabyła od osoby fizycznej akcje innej spółki. W roku 2018 dokonała sprzedaży tych akcji (za symboliczną złotówkę) z ogromną stratą. Czy strata ta stanowi koszt uzyskania przychodu?” Zgodnie z ... (...)  art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u-CIT) nie uważa się...
„Czy spółka (jednostka mikro, zarejestrowana w Polsce na potrzeby VAT-u) ma obowiązek sporządzenia sprawozdania w formie elektronicznej? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinno ono zawierać i do kiedy najpóźniej może być złożone?” W ocenie Autora, jednostka mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości również ma obowiązek składania e-sprawozdań finansowych, tyle że...
„Jak wybrnąć z sytuacji, gdy będąc Vat-owcem na ryczałcie ewidencjonowanym i wykonując usługę np. hydrauliczną osobie fizycznej, ta nie chce faktury Vat, bo nie chce płacić dodatkowo podatku od usługi. Co powinienem zrobić, żeby urząd skarbowy miał potwierdzenie skąd mam dochody?” Należy zacząć od tego, że zgodnie z ... (...) §...
„Czy stewardessa jako osoba świadcząca usługi członka personelu pokładowego wystawia fakturę ze stawką 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy w tej sytuacji powinna wysyłać deklaracje VAT do urzędu skarbowego?” Odpowiadając na pierwsze pytanie Czytelnika, Autor ... (...) nie...
„Czy pit-11 wystawiony na niepełnoletnie dziecko za nagrodę sportową (wartość 400 zł) należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym rodzica, czy osobno czyli na nazwisko dziecka?” Zgodnie z ... (...) art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u-PIT), dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów...
„Posiadam firmę usługowo-budowlaną wykonującą ocieplenia budynków jednorodzinnych. Czy ja mogę naliczyć VAT za robociznę w wysokości 8%?” Zgodnie z ... (...) art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (u-VAT), stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub...
„Otrzymałam fakturę od krajowego podmiotu w walucie euro. Data wystawienia to 31.01.2019 r., data sprzedaży 29.01.2019 r. Czy kontrahent poprawnie wystawił fakturę, jeśli zastosował kurs z dnia 28.01.2019 roku?” Zgodnie z ... (...) art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (u-VAT) w przypadku, gdy kwoty stosowane do...
„Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (portal internetowy), dodatkowo pracując na etacie. Rozliczam się na zasadach ogólnych - PIT, prowadzę PKPiR. Do tej pory po stronie kosztów wpisywałem użytkowanie samochodu prywatnego, na zasadzie prowadzonej odrębnie kilometrówki. Wychodziło zwykle po kilkadziesiąt kilometrów miesięcznie. Będę wdzięczny za informację, w jaki sposób rozliczać koszty...
Zryczałtowany podatek dochodowy CIT od wypłat z przychodów między innymi z praw autorskich lub praw pokrewnych w tym również ze sprzedaży tych praw. „Klient kupił oprogramowanie na własny użytek od firmy z Irlandii, czy powinien naliczyć podatek u źródła? Czy potrzebuje certyfikat rezydencji podatkowej firmy, od której nabył oprogramowanie? Czy musi...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły