„Czy pracodawca może skierować pracownika na szkolenie on-line, który nie ma dostępu do komputera? Czy to szkolenie musi być w godzinach pracy? Czy jest zobowiązany na udostępnienie komputera? Czy może je przeprowadzić poza zakładem pracy?” Zagadnienie dotyczące szkoleń pracowniczych nie ma jednoznacznego uregulowania w przepisach Kodeksu pracy. W tym akcie...
„Pracownik po 31 dniach zwolnienia lekarskiego, które skończyło się 17.06.2019 r. dostał skierowanie na badania kontrolne, dnia 18.06, jednak w tym dniu nie został przyjęty przez lekarza i orzeczenie dopuszczające dostał dnia 19.06. W jaki sposób potraktować nieobecność 18.06? Czy jest to nieobecność usprawiedliwiona płatna?” W przypadku niezdolności do pracy...
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązany udostępnić im nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje – jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 k.p.). Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określono w rozp. RM z...
„Pracodawca planuje wprowadzenie pracy w systemie dwuzmianowym po 12 godzin każda. Obowiązujący w zakładzie układ zbiorowy gwarantuje 8-godzinny czas pracy przy 40-godzinnym wymiarze tygodniowym. Przy czym praca wykonywana jest m.in. na wysokości do 8 metrów (magazyn wysokiego składowania). Do tej pory praca ponad wymiar 8 godzin była zlecana doraźnie...
„Czy pracodawca może wydać polecenie służbowe pracy w godzinach nadliczbowych lub dniu wolnym od pracy, pracownikowi pracującemu w podstawowym systemie czasu pracy od 7.00 do 15.00 z uwagi na konieczność wykonania zabezpieczeń na urządzeniach? Jeśli tak, to czy ma być to forma ustna czy pisemna? Czy należy uwzględnić ten...
„Chciałabym zwolnić pracownika z dnia na dzień. Pracownik chodzi do pracy jak chce. Miał kilka ostrzeżeń, mimo to robi to samo. Jak zwolnić najszybciej takiego pracownika? Chciałabym pominąć zwolnienie dyscyplinarne. Jest to pracownik zatrudniony na cały etat, umowa o pracę na czas nieokreślony.” Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy umowa o...
„Proszę o interpretację przepisów dotyczących emerytury pomostowej. Urodzony w 1959 r. , przed 01.01.1999 r. - przepracowałem 15 lat w szczególnych warunkach na stanowisku elektromontera. Mam to udokumentowane. Po 31.12.2008 r. pracuję na tym samym stanowisku wielokrotnie wykonując prace w pomieszczeniach o temperaturze -20 stopni Celsjusza przez około 8...
„Nauczycielka pracuje w przedszkolu od 01.08.1980 r. W dniach 10-15.12.1984 r. (6 dni) przebywała na urlopie bezpłatnym . Z dniem 31.08.2019 r. nauczycielka chce przejąć na emeryturę. Czy możemy wcześniej wypłacić nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy? Mam wątpliwości co do nagrody jubileuszowej w związku z udzielonym urlopem bezpłatnym.” Na...
„W firmie jest zatrudniony pracownik na stanowisku magazynier-kierowca, gdzie od czasu do czasu jeździ samochodem ciężarowym, pracuje w równoważnym systemie pracy. Czy dodatek dyżurowy 50% należy się pracownikowi, gdy prowadzi pojazd, czy również wtedy gdy pracuje w magazynie?” Zatrudnienie na łączonym stanowisku pracy, obejmującym elementy pracy kierowcy oraz zadania przypisane...
"W nawiązaniu do ostatniej odpowiedzi na zadane przez nas pytanie dotyczące dodatku stażowego naszego pracownika proszę o ustosunkowanie się również do czasookresu odnoszącego się do umowy dzierżawy tj. 2011-12-19 do 2016-12-31 na wniosek w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako rolnik; 2017-02-23 do 2017-05-07 na wniosek w zakresie...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły