„Pracownica została zatrudniona 01.09.2018 r. Pracowała do marca 2019 r., a następnie poszła na zwolnienie lekarskie z powodu ciąży, na którym przebywała do dnia porodu, tj. 14.10.2019 r. Następnie korzystała z urlopu macierzyńskiego, a potem rodzicielskiego. Urlop rodzicielski kończy się 03.10.2020 r. Natomiast wcześniej kończy się umowa o pracę,...
„Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy za pracę z przyczyn likwidacji stanowiska pracy (1 osoba). Czy prawidłowy będzie zapis w świadectwie pracy o przyczynę rozwiązania umowy o pracę następującej treści: Stosunek pracy ustał w wyniku: rozwiązania umowy za wypowiedzeniem art. 30 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu pracy zgodnie z art. 10...
„Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Wiem, że w mojej firmie były podwyżki pensji. Planuję kolejne dziecko i zastanawiam się, czy bardziej opłaca mi się wrócić np. na kilka tygodni czy miesięcy do pracy, by otrzymać podwyżkę i dopiero planować kolejne...
„Pracownik zatrudniony od marca 2019 r., często korzysta ze zwolnień lekarskich. Ostatnio jest na ciągłym zwolnieniu od lutego 2020 r. Czy w takiej sytuacji pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na długim zwolnieniu? Jeśli tak, to jaki tryb i podstawa rozwiązania umowy o pracę?” Tak. Trzeba podkreślić, że do sytuacji wskazanej...
Szkolenia okresowe kierowców są obowiązkowymi szkoleniami dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i/lub D oraz świadectwo kwalifikacji, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy. Szkolenia okresowe mają charakter cykliczny i należy je powtarzać regularnie co 5 lat. Wynika to z ... (...) przepisów ustawy o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w...
„Proszę o informację dotyczącą badań lekarskich dla pracowników, którzy przebywali na długim urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni. Czy wystarczą badania lekarskie okresowe?” Dla przypomnienia, na pisemny wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy udziela się pracownikowi urlopu bezpłatnego. Tak stanowi art. 174 Kodeksu pracy. Przepisy prawa pracy nie limitują długości urlopu...
„Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie, który opłaca składki chorobowe przebywał na zwolnieniu powyżej 30 dni, czy jest obowiązek kierowania go na badania kontrolne? Przy przyjęciu do pracy miał ważne badania okresowe.” Z pytania wynika pewna niekonsekwencja zawartego w nim sformułowania, bowiem w sferze prawa pracy nie funkcjonuje pojęcie - „pracownik...
„Może ktoś wie, co robić kiedy w czasie "narodowej kwarantanny" kończą się pracownikowi badania lub szkolenie okresowe BHP? Firmy szkoleniowe podlegają pod kuratoria więc zawiesiły szkolenia, a w przychodni raczej też nikt na badania nie przyjmie pracownika. Wiele przychodni odwołuje badania okresowe pracowników z powodu epidemii. Co robić w...
„Dziękuję za poprzednią odpowiedź. Muszę jednak dopytać o szczegóły, gdyż nie jest ona dla mnie jasna. Nie jestem prawnikiem, nie chcę polemizować, lecz zrozumieć. A sytuacja jest dla mnie bardzo trudna, a mianowicie. 1) W odpowiedzi widnieje sformułowanie, że w zaistniałej sytuacji winien jest pracodawca, że pracownik jest gotów świadczyć...
„Firma ma siedzibę w mieście X, zatrudnia pracowników, którzy świadczą usługi remontowe w różnych miejscach u Klientów. Czy w umowie o pracę można wpisać, miejsce pracy: każda miejscowość, w której pracodawca prowadzi lub będzie prowadził działalność?” Na wstępie warto zaznaczyć, że obowiązek wskazania w umowie o pracę miejsca pracy wynika...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły