Ukończenie szkół wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. ...   (...) Nie. Według powszechnych przepisów prawa pracy jedynie do stażu urlopowego, a nie do stażu pracy jako takiego wlicza się tylko ukończone okresy nauki, toteż fakt ukończenia szkoły musi być odpowiednio potwierdzony. Według art. 155 Kodeksu pracy...
„Ile razy w miesiącu pracodawca może skrócić dobowy odpoczynek z 11 godzin np. na 10? Jestem pracownikiem biurowym.” Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej ... (...) 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, o czym w art. 132 § 1 Kodeksu pracy. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od...
„Chciałem się przyjąć do firmy na umowę o pracę, a pracodawca zmusza mnie do zapłacenia za badania lekarskie, czy ma do tego prawo?” Nie. Warto wiedzieć, że każdy pracownik musi poddawać się badaniom profilaktycznym zarówno przed, jak i w trakcie pracy. Badania wstępne wykonuje się przed podjęciem pracy. Na badania...
„Pracownik pojawił się w rano w pracy, przepracował 45 minut i poczuł się źle - lekarz wystawił mu zwolnienie lekarskie od tego samego dnia. Czy w związku z tym wypłacam oprócz wynagrodzenia za czas choroby wynagrodzenie za przepracowane minuty? W jaki sposób dokonać wyliczeń? Czy prawidłowe jest wyliczenie według...
„Jazdy lokalne. Zgodnie z art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej, pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości...
„Czy można podpisać z pracownikiem zatrudnionym na umowę zlecenie klauzulę, że po zwolnieniu nie może pracować w tej samej branży? Jak wygląda to od strony prawnej? Umowa lojalnościowa? Czy w takiej sytuacji można ubiegać się o odszkodowanie?” Według obowiązujących przepisów prawa cywilnego nie ma przeszkód prawnych, aby przedsiębiorcy wprowadzali do...
„Czy zakład pracy jest zobowiązany wypłacić nagrodę jubileuszową pracownicy, która nabyła do niej prawo w trakcie urlopu wychowawczego, po upływie którego zwolniła się z pracy, nie przepracowując ani jednego dnia? Jeśli tak, z jakiego okresu należy ją wyliczyć? Pracownica od 03.12.2014 r. do 01.12.2015 r. przebywała na macierzyńskim, następnie...
„Czy komornik może zabrać świadczenie socjalne tj. wczasy pod gruszą?” Zagadnienie to budzi wątpliwości wśród ekspertów, co oznacza że mamy w tym temacie zdania podzielone. Gdybyśmy odpowiadali na to pytanie w sposób czysto teoretyczny, to należałoby przyjąć, że jak najbardziej istnieje możliwość aby organ egzekucyjny tj. komornik zajął pracownikowi należności...
„Generalnie tendencja dawania "śmieciówek" nie jest zgodna z przepisami Kodeksu pracy o ile praca odbywa się pod kierownictwem, w określonych godzinach i w miejscu Zleceniodawcy, praca taka podlega chyba umowie o pracę? Czy rozstrzygnięciem tego zajmuje się Inspektorat Pracy?” Zdarzają się sytuacje, że pracownik wykonuje określoną pracę na rzecz pracodawcy...
„Czy pracodawca może skierować pracownika na szkolenie on-line, który nie ma dostępu do komputera? Czy to szkolenie musi być w godzinach pracy? Czy jest zobowiązany na udostępnienie komputera? Czy może je przeprowadzić poza zakładem pracy?” Zagadnienie dotyczące szkoleń pracowniczych nie ma jednoznacznego uregulowania w przepisach Kodeksu pracy. W tym akcie...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły