„Czy zakład pracy jest zobowiązany wypłacić nagrodę jubileuszową pracownicy, która nabyła do niej prawo w trakcie urlopu wychowawczego, po upływie którego zwolniła się z pracy, nie przepracowując ani jednego dnia? Jeśli tak, z jakiego okresu należy ją wyliczyć? Pracownica od 03.12.2014 r. do 01.12.2015 r. przebywała na macierzyńskim, następnie...
„Czy komornik może zabrać świadczenie socjalne tj. wczasy pod gruszą?” Zagadnienie to budzi wątpliwości wśród ekspertów, co oznacza że mamy w tym temacie zdania podzielone. Gdybyśmy odpowiadali na to pytanie w sposób czysto teoretyczny, to należałoby przyjąć, że jak najbardziej istnieje możliwość aby organ egzekucyjny tj. komornik zajął pracownikowi należności...
„Generalnie tendencja dawania "śmieciówek" nie jest zgodna z przepisami Kodeksu pracy o ile praca odbywa się pod kierownictwem, w określonych godzinach i w miejscu Zleceniodawcy, praca taka podlega chyba umowie o pracę? Czy rozstrzygnięciem tego zajmuje się Inspektorat Pracy?” Zdarzają się sytuacje, że pracownik wykonuje określoną pracę na rzecz pracodawcy...
„Czy pracodawca może skierować pracownika na szkolenie on-line, który nie ma dostępu do komputera? Czy to szkolenie musi być w godzinach pracy? Czy jest zobowiązany na udostępnienie komputera? Czy może je przeprowadzić poza zakładem pracy?” Zagadnienie dotyczące szkoleń pracowniczych nie ma jednoznacznego uregulowania w przepisach Kodeksu pracy. W tym akcie...
„Pracownik po 31 dniach zwolnienia lekarskiego, które skończyło się 17.06.2019 r. dostał skierowanie na badania kontrolne, dnia 18.06, jednak w tym dniu nie został przyjęty przez lekarza i orzeczenie dopuszczające dostał dnia 19.06. W jaki sposób potraktować nieobecność 18.06? Czy jest to nieobecność usprawiedliwiona płatna?” W przypadku niezdolności do pracy...
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązany udostępnić im nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje – jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 k.p.). Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określono w rozp. RM z...
„Pracodawca planuje wprowadzenie pracy w systemie dwuzmianowym po 12 godzin każda. Obowiązujący w zakładzie układ zbiorowy gwarantuje 8-godzinny czas pracy przy 40-godzinnym wymiarze tygodniowym. Przy czym praca wykonywana jest m.in. na wysokości do 8 metrów (magazyn wysokiego składowania). Do tej pory praca ponad wymiar 8 godzin była zlecana doraźnie...
„Czy pracodawca może wydać polecenie służbowe pracy w godzinach nadliczbowych lub dniu wolnym od pracy, pracownikowi pracującemu w podstawowym systemie czasu pracy od 7.00 do 15.00 z uwagi na konieczność wykonania zabezpieczeń na urządzeniach? Jeśli tak, to czy ma być to forma ustna czy pisemna? Czy należy uwzględnić ten...
„Chciałabym zwolnić pracownika z dnia na dzień. Pracownik chodzi do pracy jak chce. Miał kilka ostrzeżeń, mimo to robi to samo. Jak zwolnić najszybciej takiego pracownika? Chciałabym pominąć zwolnienie dyscyplinarne. Jest to pracownik zatrudniony na cały etat, umowa o pracę na czas nieokreślony.” Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy umowa o...
„Proszę o interpretację przepisów dotyczących emerytury pomostowej. Urodzony w 1959 r. , przed 01.01.1999 r. - przepracowałem 15 lat w szczególnych warunkach na stanowisku elektromontera. Mam to udokumentowane. Po 31.12.2008 r. pracuję na tym samym stanowisku wielokrotnie wykonując prace w pomieszczeniach o temperaturze -20 stopni Celsjusza przez około 8...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły