Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodne i niektórych innych ustaw z dn. 05.10.2018 r., jednakże projekt ten jest na tyle kontrowersyjny, iż spotkał się z negatywną opinią wielu samorządów. Niektóre gminy biją już na alarm. Samorządy przestrzegają, że nieuchronnym skutkiem nowelizacji prawa wodnego będzie...
„Jeśli ktoś mam wyrok eksmisji z prawem do lokalu socjalnego z zasobów gminy i wstrzymaną eksmisję dopóki nie otrzyma tego lokalu, czy właściciel ma prawo wyrzucić go z mieszkania? Tzn. wejść do niego i tak zrobić żebym się tam nie dostał? I czy może mu wynająć pomieszczenie jak mówi:...
„Prowadzę od kilku lat niepubliczną szkołę podstawową - organ prowadzący osoba fizyczna. Zgodnie z ustawą złożyłam do 30 września wniosek do budżetu gminy o przyznanie środków na kolejny rok kalendarzowy. Oczywiście złożyłam również sprawozdanie SIO na koniec września. Chcę przenieść szkołę do innego miasta/innej gminy. Co należy zrobić, aby...
„Pytanie dotyczy terminu wypłaty nagrody jubileuszowej. Pracownik dnia 15.02.1999 r. podjął pierwszą pracę, ma wymagany staż pracy (20 lat) uprawniający do nagrody jubileuszowej. Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową: 14 czy 15.02.2019 r.?” Pytanie nie precyzuje, do jakiej grupy zawodowej należy pracownik, którego ten problem dotyczy, co ma istotne znaczenie dla...
„Jeżeli mam upoważnienie do podpisywania dokumentów z upoważnienia wójta na podstawie art. 39 ust. 2 o samorządzie gminnym i jest napisane: - prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych; - informacji adresowych z ewidencji ludności oraz zaświadczeń o prawie do głosowania. Upoważnienie wydane w styczniu 2018 r. Nie mam wpisane...
„Pracownik miał przyznany dodatek specjalny z tytułu zwiększonego zakresu zadań na podstawie pisma (angażu) na okres jednego roku. Po tym okresie pracownik wykonywał te zadania a pracodawca wypłacał mu dodatek, bez pisemnego przyznania (angażu) dodatku specjalnego. Pracownik otrzymał wynagrodzenie w nadmiernej wysokości, ale należące się z uwagi na wykonaną...
Czy istnieje podstawa prawna dla urzędnika do kierowania pytań dotyczących adresów zamieszkania/zameldowania dziecka? Chodzi o dotacje celowe dla przedszkola. „Nasze przedszkole jest placówką niepubliczną. Z naszych usług korzystają również dzieci spoza naszej gminy X. W dniu dzisiejszym, telefonicznie zgłosiła się do nas przedstawicielka gminy ościennej Y, która w związku z...
„Jak w stosunku do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wyglądają nowe przepisy RODO?” Od 25 maja zacznie obowiązywać rozporządzenie ... (...) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...
Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego o charakterze upoważniającym i umocowanie do czynności zwykłego zarządu. „Jestem osobą prowadzącą i jednocześnie dyrektorem niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W związku z problemami zdrowotnymi, planuję dłuższe zwolnienie lekarskie. W jaki sposób osoba mnie zastępująca powinna być upoważniona w czasie mojej nieobecności? Czy w tej sytuacji powinien być zapis...
„Inspektor danych osobowych w urzędzie gminy. Kto może takim być inspektorem? Czy np. inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, który zajmuje się m.in. całą akcją kurierską może nim być? Czy inspektor ochrony danych osobowych może być również administratorem systemów informatycznych? Czy w ogóle we wszystkich podmiotach publicznych...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły