„Jestem osobą fizyczną wykonująca czynności agencyjne. Głównym agentem jest jedna z grup ubezpieczeniowych. Mam umowę z nią i pełnomocnictwa do poszczególnych TU. Zagadnienie dotyczy wynagrodzenia prowizyjnego z umowy agencyjnej z firmą ubezpieczeniową. Klient przychodzi do mnie po ubezpieczenie - najkorzystniejsza jest kontynuacja polisy w tej samej firmie (dokonałam analizy...
„Co grozi (lekarzowi i kobiecie), jeśli kobieta w ciąży nie ma ciągłości zwolnienia lekarskiego? A dokładnie jest przerwa 4-rech dni. Lekarz nie wystawił zwolnienia wstecz (a w ogóle, to ile teraz wstecz może?). Wystawił dalsze zwolnienie na kolejny miesiąc. Dodam, że jestem na zwolnieniu od grudnia, a umowę o...
„Pracownik jednostki samorządowej urodzony 1966-06-09, dostarczył zaświadczenie dotyczące podleganiu ubezpieczeniom społecznym rolników następującej treści: Że podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie/ach: 1997-06-01 do 2011-12-14 z mocy ustawy w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako domownik, 2011-12-19 do 2016-12-31 na wniosek w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i...
„Prowadzę firmę jednoosobową i jestem płatnikiem składek ZUS oraz rozliczam się na warunkach ogólnych. Chciałbym zatrudnić na umowę zlecenie lub dzieło osobę, która posiada ubezpieczenie w KRUS. Jakie koszty będę musiał ponieść zatrudniając tę osobę? Ile mnie będzie kosztować ta osoba jeśli chciałbym jej zapłacić już na konto 3.000,00...
„Mam rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, pracuję, a w tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim i chce złożyć wypowiedzenie. Czy po ustaniu zatrudnienia, gdy jeszcze będę na zwolnieniu, będę dostawać chorobowe z ZUS?” Nie. Czytelnik jako uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie otrzyma zasiłku...
„Czy pracownik, któremu wystawiono e-zwolnienie lekarskie ma obowiązek w jakikolwiek sposób (np. telefonicznie) poinformować pracodawcę o tym fakcie? Zastanawia mnie, co zrobić w sytuacji, kiedy pracownika nie ma w pracy, a pracodawca nie ma możliwości zalogowania się do konta PUE i sprawdzenia, czy nie jest przypadkiem wystawione zwolnienie lekarskie,...
„Czy pracownik z orzeczeniem o umiarkowanej niepełnosprawności może w ramach turnusu rehabilitacyjnego z ZUS-u (prewencja rentowa) skorzystać z dodatkowego 21 dniowego urlopu przeznaczonego na turnusy rehabilitacyjne? Jeśli nie, to jakie turnusy spełniać będą warunki, aby taki urlop wykorzystać?” Tak. Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o...
„U nas w punkcie przedszkolnym doszło do nieszczęśliwego wypadku, gdzie chłopczyk rozciął sobie nos i wargę i mama chce nas teraz posądzić i oczekuje wynagrodzenia 2.700 zł. Sprawa jest pilna, ponieważ mama oczekuje wypłaty w ciągu 7 dni od dnia 25.07.2018 r. Muszę jak najszybciej coś odpisać ponieważ uważam,...
„Pomoc społeczna - ochrona danych osobowych. Na jaki artykuł z ustawy o ochronie danych osobowych i RODO możemy się powoływać we wniosku o udostępnienie danych osobowych oprócz art. 105 ustawy o pomocy społecznej?” Odpowiadając na tak postawione pytanie stwierdzić należy, że ... (...) w przypadku konieczności posługiwania się konkretnymi danymi osobowymi...
„Kto płaci za zwolnienie lekarskie w przypadku zatrudnienia poniżej 21 pracowników, od pierwszego dnia zwolnienia? ZUS czy pracodawca? Czy pracodawca musi dosłać druk ZUS Z-3 w przypadku zwolnienia elektronicznego?” Zgodnie z ...(...) art. 61 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, prawo do zasiłków określonych w...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły