„Od 01.07.2019 r. pracuje u nas dziewczyna w przedszkolu jako nauczyciel wspomagający, od marca jest studentką studiów podyplomowych i nie ma 26 lat. Czy ZUS powinien być opłacany w 100%?” Tak. Na podstawie przepisów zawartych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo wszystkim...
„Jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą na PIT w sytuacji niedopłaty składek społecznych i nadpłaty składki zdrowotnej? Jak to będzie wyglądało, kiedy składka zdrowotna zostanie zaliczona na poczet zaległych składek społecznych a cała kwota niedopłaty zostanie pokryta przez płatnika? Jak rozliczyć pracownika, kiedy zwróci zaległe składki, a jak w sytuacji...
„Otrzymaliśmy pismo z ZUS dotyczące złożenia prawidłowych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych za zleceniobiorcę, z którym co miesiąc przedłużamy umowę zlecenie. Na podstawie złożonych przez niego oświadczeń nie naliczaliśmy składek społecznych, tylko składkę zdrowotną i należny podatek. ZUS po analizie konta ubezpieczonego stwierdził, że od 01.09.2018 r. do 31.10.2018 r....
Bez względu na to, czy na urlop wyruszamy z biurem podróży, czy też stawiamy na turystykę indywidualną, warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu. Oby się nie przydało! Drobny wydatek pozwala jednak spać spokojniej i cieszyć się wypoczynkiem. Sezon wakacyjny w pełni, warto mieć ubezpieczenie Choroba, zgubiony bagaż, kradzież, istotne problemy komunikacyjne –...
„Jestem osobą fizyczną wykonująca czynności agencyjne. Głównym agentem jest jedna z grup ubezpieczeniowych. Mam umowę z nią i pełnomocnictwa do poszczególnych TU. Zagadnienie dotyczy wynagrodzenia prowizyjnego z umowy agencyjnej z firmą ubezpieczeniową. Klient przychodzi do mnie po ubezpieczenie - najkorzystniejsza jest kontynuacja polisy w tej samej firmie (dokonałam analizy...
„Co grozi (lekarzowi i kobiecie), jeśli kobieta w ciąży nie ma ciągłości zwolnienia lekarskiego? A dokładnie jest przerwa 4-rech dni. Lekarz nie wystawił zwolnienia wstecz (a w ogóle, to ile teraz wstecz może?). Wystawił dalsze zwolnienie na kolejny miesiąc. Dodam, że jestem na zwolnieniu od grudnia, a umowę o...
„Pracownik jednostki samorządowej urodzony 1966-06-09, dostarczył zaświadczenie dotyczące podleganiu ubezpieczeniom społecznym rolników następującej treści: Że podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie/ach: 1997-06-01 do 2011-12-14 z mocy ustawy w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako domownik, 2011-12-19 do 2016-12-31 na wniosek w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i...
„Prowadzę firmę jednoosobową i jestem płatnikiem składek ZUS oraz rozliczam się na warunkach ogólnych. Chciałbym zatrudnić na umowę zlecenie lub dzieło osobę, która posiada ubezpieczenie w KRUS. Jakie koszty będę musiał ponieść zatrudniając tę osobę? Ile mnie będzie kosztować ta osoba jeśli chciałbym jej zapłacić już na konto 3.000,00...
„Mam rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, pracuję, a w tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim i chce złożyć wypowiedzenie. Czy po ustaniu zatrudnienia, gdy jeszcze będę na zwolnieniu, będę dostawać chorobowe z ZUS?” Nie. Czytelnik jako uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy nie otrzyma zasiłku...
„Czy pracownik, któremu wystawiono e-zwolnienie lekarskie ma obowiązek w jakikolwiek sposób (np. telefonicznie) poinformować pracodawcę o tym fakcie? Zastanawia mnie, co zrobić w sytuacji, kiedy pracownika nie ma w pracy, a pracodawca nie ma możliwości zalogowania się do konta PUE i sprawdzenia, czy nie jest przypadkiem wystawione zwolnienie lekarskie,...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły