„Jak można zaskarżyć rozporządzenie ministra? Na jakiej podstawie? Kto może to zrobić, czy każdy obywatel?” Zgodnie z ... (...) art. 188 Konstytucji RP - to Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: 1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, 2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, 3) zgodności...
„Wczoraj kupiłam strój kąpielowy w sklepie stacjonarnym marki X (sklep z bielizną, rajstopami i strojami kąpielowymi). Dziś chciałam od umowy odstąpić - poprosiłam o zwrot pieniędzy, towar (strój kąpielowy) jest w stanie nienaruszonym - z metką i nie uszkodzony. Czy sklep może mi odmówić przyjęcia zwrotu? Pani zasugerowała wymianę...
Sejm uchwalił zmianę przepisu, iż przestępstwo zniesławienia ma być teraz ścigane z urzędu, a nie jak dotąd, tylko na wniosek. Projekt przewiduje zwiększenie ochrony małoletnich przed przestępczością seksualną. Zaproponowano także surowsze kary za najcięższe przestępstwa. Prace nad tymi rozwiązaniami trwały od wielu miesięcy. W dniu 16.05.2019 r. Sejm uchwalił nowelizację...
„Czy Zarząd Zasobu Komunalnego w miejscowości X (jednostka gminy X) może domagać się zapłaty zaległości na lokalu komunalnym - należność przeterminowana? W roku 2016 była sprawa w sądzie - do sprawy nie doszło - prawnik gminy ZZK odstąpił od pozwu o roszczenie uznając uzasadnienie w sprzeciwie o przeterminowaniu długu....
„Mam dłużnika dopisanego do KRD, który chce (dla potrzeb uzyskania jakiegoś kredytowania), aby zawiesić jego dług w KRD a on niezwłocznie po zakończeniu inwestycji zwróci mi kwotę zadłużenia. Ja nie za bardzo wierzę w jego zapewnienia ustne i chciałbym zabezpieczenie w postaci weksla, jak zrobić to w prawidłowy sposób?...
„Świadczę usługi budowlane - murarskie, tynkarskie. Czy jest możliwość odzyskania pieniędzy za niezapłacone faktury w Belgii? Firma windykacyjna? Kilka faktur, na 5.500 euro, które sam wystawiłem, mi nie zapłacono.” Polskiemu przedsiębiorcy chcącemu ściągnąć należności od zagranicznego (unijnego) kontrahenta można polecić dwie drogi – albo próbę odzyskania długu za pomocą...
„Czy odpoczynek dobowy kierowcy ADR w kabinie cysterny jest wliczany do jego czasu pracy?” Zgodnie z ... (...) rozporządzeniem (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (…), kierowca w każdej dobie (każdym 24-godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku) uprawniony jest...
„Czy kierowcy samochodu ciężarowego pracującemu w równoważnym czasie pracy przysługują diety i ryczałt, jeśli ma możliwość spania w kabinie samochodowej? Jeśli kierowca wyjeżdża o godz. 7:00 i wraca o 7:00 w następnym dniu, czy czas pauzy jest wliczany do czasu pracy kierowcy?” Udzielając odpowiedzi na pytanie warto wskazać, że skład...
„Nadanie numeru porządkowego domkowi letniskowemu. Czy można nadać nr domkowi letniskowemu? Na co zwracać uwagę? Jeśli tak, to czy można zameldować tam osobę?” W ocenie Autora, w aktualnym stanem prawnym zupełnie odrębne kwestie stanowi nadanie numeru porządkowego domkowi letniskowemu a możliwość zameldowania kogoś w takim domku. Numer w domku letniskowym Jeżeli chodzi...
Trzyprocentowa recesja, drastyczny spadek przychodów z turystyki i olbrzymi wzrost bezrobocia. Czy taki scenariusz czeka Islandię po tym, jak WOW Air nagle zakończył działalność w ubiegłym tygodniu? Bankructwo linii lotniczej nie jest szczególnie zaskakującą informacją w obecnych czasach. Rynek lotniczych przewozów pasażerskich jest niezwykle konkurencyjny, a gwałtownie zmieniające się koszty...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły