Zapisy w dokumencie odnoszą się wyłącznie do podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego. Według rozporządzenia podpisanego przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika w postaci papierowej wydawcy będą musieli dołączyć wydrukowany podręcznik oraz jego cyfrowe odzwierciedlenie (na...
Akcja ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o warunkach pracy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, ponieważ, jak twierdzi ZNP, „wiele rzeczy nauczyciele wykonują od lat zwyczajowo i za darmo, choć nie należą one do ich obowiązków”. Inicjatywa ZNP jest skierowana do rodziców uczniów pod hasłem „Zobaczcie, jak wiele robimy za niewielkie...
W rozmowie z Polską Agencją Prasową, Wittkowicz wyjaśnił, że część związków rozpoczęło protest na początku września i są to ich autonomiczne decyzje. W ramach akcji protestacyjnej, związkowcy nie będą realizować zadań, które nie są opłacane przez pracodawcę i organ prowadzący oraz będą domagać się przestrzegania rygorystycznie przepisów prawa w tym...
„Czy u Państwa mogłabym uzyskać informacje o posiadanych kwalifikacjach do nauczania w przedszkolu i klasach 1-3 zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 2021 roku? Ukończyłam filologię germańską z przygotowaniem pedagogicznym, następnie zrobiłam magistra z politologii, rok później ukończyłam studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od 6 lat pracuję jako...
„Proszę o wykładnię: Czy przy przekształceniu stosunku pracy przez mianowanie należy postąpić tak, jak przy zatrudnieniu nowego nauczyciela tzn. czy nauczyciel musi przynieść informację z Krajowego Rejestru Karnego, a dyrektor pozyskać informację z CROD (kara dyscyplinarna) oraz informację czy nie figuruje w rejestrze prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości?” Stosunek pracy nawiązany...
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do szkół materiał informacyjny, przygotowany we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, który ma przestrzegać przed konsekwencjami używania e-papierosów. Jak podaj MEN, problem korzystania z elektronicznych papierosów dotyczy coraz większej liczby dzieci. Od 2011 roku sześciokrotnie wzrosła liczba uczniów, którzy spróbowali e-papierosa. Według ministerstwa przyczyną...
Nauczycielem Roku 2019 została Zyta Czechowska – nauczycielka i pedagog specjalny z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku (woj. wielkopolskie). Zwyciężczyni konkursu na co dzień pracuje z dziećmi wymagającymi wyjątkowej uwagi i zaangażowania – niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z uczniami z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W swoim...
„Awans zawodowy nauczyciela stażysty. Czy od 2019 roku są zasadnicze zmiany dotyczące planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w stosunku do lat ubiegłych? Jeśli tak, to jakie?” Zgodnie z ... (...) art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela, w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o...
„Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego 01.09.2017 r. i realizował go przez ostatnie 2 lata tj. w roku szkolnym 2017/18 i 208/19. Od 01.09.2019 r. w tej samej szkole, w której realizował staż i w innej szkole nie otrzymał zatrudnienia. Czy w związku z tym od 01.09.2020 r....
„Jestem zatrudniona w dwóch szkołach, w każdej na część etatu i nie jest to uzupełnianie tylko odrębne umowy. W jednej naliczają mi 19 lat pracy, w drugiej zero (umowa od 01.09.2019 r.). Dodam, że w szkole pierwszej pracuję dopiero 10 lat, z wcześniejsze lata pracy mam świadectwa z innych...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły