Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

Szkoła ćwiczeń ma być miejscem, w którym przyszli nauczyciele będą w praktyce weryfikować poznaną na studiach teorię, a pracujący pedagodzy będą mogli doskonalić warsztat pracy. Konkurs, o którym mowa to POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Jego głównym celem...
„Jestem nauczycielem, który od 01.11.2019 r. będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia (urlop przyznany do dnia 31.10.2020 r.). Czy w takiej sytuacji mogę rozwiązać stosunek pracy z dyrektorem dotychczasowej szkoły i od dnia 01.11.2020 r. rozpocząć pracę w nowej szkole? Rezygnując z pozostałej części urlopu dla poratowania zdrowia?” Urlop...
„Czy na przestrzeni ostatnich lat zaszła jakaś zmiana w Karcie Nauczyciela a dokładnie w 42 paragrafie? Konkretnie chodzi mi o godziny świetlicy czy zawsze w szkołach specjalnych było 24 godziny pensum czy zmieniło się to jakoś na przestrzeni ostatnich lat? Jeśli tak to kiedy i jak dokładnie brzmiały te...
„Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego 01.09.2017 r. i realizował go przez ostatnie 2 lata tj. w roku szkolnym 2017/18 i 208/19. Od 01.09.2019 r. w tej samej szkole, w której realizował staż i w innej szkole nie otrzymał zatrudnienia. Czy w związku z tym od 01.09.2020 r....
„Jestem zatrudniona w dwóch szkołach, w każdej na część etatu i nie jest to uzupełnianie tylko odrębne umowy. W jednej naliczają mi 19 lat pracy, w drugiej zero (umowa od 01.09.2019 r.). Dodam, że w szkole pierwszej pracuję dopiero 10 lat, z wcześniejsze lata pracy mam świadectwa z innych...
„Dodatek za wysługę lat. Proszę o poradę w sprawie ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat dla pracownika, który w okresie 05.09-21.09.1990 r., 15.07-19.09.1991 r. pracował w urzędzie pocztowym, potem pobierał zasiłek dla bezrobotnych w okresie 02.12.1995 r. - 10.07.1996 r. Następnie pracował w szkole na pełen etat od 01.09.1996...
W związku z m.in. zarzutem szefa ZNP Sławomira Broniarza na temat braku środków na obiecane przez MEN podwyżki w projekcie budżetu państwa na 2020 rok, minister Piontkowski odniósł się do tej kwestii w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się 26 września br. Szef edukacji wyjaśnił, że zaplanowana w projekcie budżetu...
„Czy od września 2019 r. zmienił się plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego? Czy nadal w planie rozwoju ujmuje się: Obszar planowania działań, Zadania i sposób realizacji, Termin realizacji, Sposób dokumentacji?” Zgodnie z treścią ... (...) art. 9c ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - „w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju...
Dnia 01.09.2019 r. weszły w życie modyfikacje w rozporządzeniu MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Wprowadziła je nowelizacja z dn. 28.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1661). Ocena...
„Art. 42 ust. 2d Karty Nauczyciela wprowadzony od 1 września 2017 r. wyklucza, jeśli dobrze rozumiem, możliwość przydzielania przed dyrektora szkoły godzin pracy w świetlicy szkolnej w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy nauczycieli na podstawie art. 42 ust .2 pkt 2? Proszę o potwierdzenie, czy rzeczywiście tak jest, bo...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły