Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

„Czy w związku z podpisaniem porozumienia strajkowego przez związek zawodowy NSZZ Solidarność stażyści, którzy zaczęli staż 01.09.2018 r., skończą go po 9 miesiącach (czyli z końcem maja br.)?” Taka możliwość w chwili obecnej ... (...) nie istnieje. Zgodnie z treścią art. 9c ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela staż, w przypadku...
Podczas konferencji prasowej 14 maja, Sławomir Broniarz ogłosił rozpoczęcie nowej inicjatywy, jaką mają być obywatelskie narady. W czasie spotkań nauczycieli, ekspertów, rodziców, samorządowców oraz organizacji pozarządowych poruszana będzie przyszłość edukacji. Akcja ZNP jest odpowiedzią na „Okrągły stół” edukacyjny, udziału w którym odmówili przedstawiciele zarówno ZNP, jak i FZZ. Rozmowy mają...
„Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na podstawie mianowania w zespole szkół. Uczę techniki, informatyki i doradztwa zawodowego. W skład zespołu wchodzą: szkoła podstawowa do której w 2017 r. włączono klasy gimnazjalne i przedszkole. W bieżącym roku szkolnym w szkole podstawowej uczą się: uczniowie klas 1-8 i uczniowie klas III-ch gimnazjum....
„W tym roku kończę staż na dyplomowanego (rozpocząłem we wrześniu 2016 r.). Kilka tygodni temu dowiedziałem się od pewnej osoby (dość wiarygodnej), że zdawać będę wg nowych zasad z 2018 (m.in. dwa wymogi z czterech, a nie trzy z sześciu). Inni temu zaprzeczają, a ja czuję się skołowany. Ktoś...
„Czy osoba, która ukończyła studia licencjackie z zarządzania, studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz studia magisterskie z wychowania przedszkolnego posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego?” Zgodnie z ... (...) § 4 w zw. z § 3 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do zajmowania stanowiska...
Od 10 maja można składać wnioski. Jak czytamy na stronie ZNP, Komitet Społeczny poinformował, że na koncie funduszu, razem ze zbiórkami na Facebooku, jest 8 mln zł. Wsparcie dla jednej osoby będzie wynosić 500 zł. Oznacza to, że na 600 tys. strajkujących, zapomogę otrzyma ok. 16 tys. osób. Aby starać się...
Nauczyciele po trzech tygodniach protestów wczoraj wrócili przed szkolne tablice. ZNP nie rezygnuje jednak z działania, ogłaszając drugi etap „strategii”, jakim jest program „Szkoła na szóstkę”. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie związku, zapowiedział, że zawieszenie strajku oznacza wejście w „nowy, znacznie ważniejszy etap”....
W związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 174) w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem...
W ostatnim czasie, w związku ze strajkiem nauczycieli w szkołach, dniu 09.04.2019 r Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydała interpretację dotyczącą wynagrodzenia za czas strajku nauczycieli. Rząd: Ważny i obowiązujący wyrok Izby RIO przywołuje w tej  ... (...) interpretacji art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zgodnie z którym udział pracownika w...
Również te, w których w pierwszym dniu wystąpiły problemy. Pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych, którego organizacja stała pod znakiem zapytania ze względu na trwający od poniedziałku strajk nauczycieli, odbył się w większości szkół. W całej Polsce tylko w trzech placówkach doszło do „nieprzewidzianych sytuacji”. Jak informuje MEN, sytuacja dotyczyła egzaminu z historii...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły