Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

„Art. 42 ust. 2d Karty Nauczyciela wprowadzony od 1 września 2017 r. wyklucza, jeśli dobrze rozumiem, możliwość przydzielania przed dyrektora szkoły godzin pracy w świetlicy szkolnej w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy nauczycieli na podstawie art. 42 ust .2 pkt 2? Proszę o potwierdzenie, czy rzeczywiście tak jest, bo...
„Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące ubiegania się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Mianowicie, 01.09.2018 roku rozpoczęłam awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w przedszkolu niepublicznym. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania nie przedłużyłam umowy o pracę, którą miałam do dnia...
Jak czytamy na stronie MEN, podstawowym założeniem projektu „Lekcja: Enter” jest „przeszkolenie w ciągu czterech lat ponad 75 tys. nauczycieli z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z uczniami”. Celem serii szkoleń jest przygotowanie nauczycieli do lepszego wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy w szkole oraz korzystania z różnego rodzaju...
Dnia 03.08.2019 r. weszło w życie rozporządzenie MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które zastąpiło dotychczasowe regulacje wydane w 2012 r. Standard kształcenia określony w nowym rozp. będzie miał zastosowanie od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020. Nowe przepisy niezbędne Omawiane rozp. realizuje dyspozycję art....
Przepisy nie określają wprost kwalifikacji osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne uczniów z autyzmem, wymagają przy tym kwalifikacji w zakresie niepełnosprawności ucznia, o czym w treści ... (...) § 15 ust. 3 oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie przygotowania w...
„Czy neurologopeda pracujący z dziećmi w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi powinien posiadać kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki?” Przepisy ... (...) rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie regulują wprost konieczności, aby neurologopeda pracujący z dziećmi w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi posiadał kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki. Zgodnie...
W posiedzeniu, poza przedstawicielami Reprezentatywnych Związków Zawodowych (tj. ZNP, Solidarności i Forum), wzięli udział również samorządowcy, minister Dariusz Piontkowski, wiceminister Marzena Machałek i wiceminister Maciej Kopeć. Jego celem było omówienie planu dalszych prac Zespołu, a także wznowienie prac nad modyfikacją systemu wynagradzania nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponował, aby rozmowy toczyły...
Organizatorem konkursu jest ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”, a jego Patronem Honorowym Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jak czytamy w regulaminie, „celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy mogą być wzorem dobrych nauczycieli dla całej społeczności oświatowej w Polsce lub poza granicami kraju oraz przyznanie tytułu: Nauczyciel Roku 2019”. Uczestnikiem plebiscytu może być każdy nauczyciel...
„Jestem nauczycielem kontaktowym. Dnia 22.07.2019 r. skończył mi się urlop rodzicielski. W trakcie jego trwania nauczyciele dostawali podwyżki. Dziś dostałam pierwszą pensję po urlopie rodzicielskim i jest ona taka sama jak przed urlopem – nic nie podwyższona. Chciałabym się dowiedzieć dlaczego nie mam wyższej pensji i czy dostanę jakieś...
„Zawarliśmy z nauczycielem umowę o pracę na czas określony od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. W czerwcu nauczyciel został aresztowany na okres trzech miesięcy. Umowa z nauczycielem rozwiąże się z upływem okresu na jaki została zawarta czyli 31.08.2019 r. Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o zawieszeniu nauczyciela...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły