Newsy edukacyjne

Informacje dotyczące programów edukacyjnych, kampanii społecznych, inicjatyw lokalnych, badań i raportów o tematyce edukacyjnej.

„Pozytywna uwaga” to inicjatywa rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 52 na warszawskim Targówku, która ma na celu motywację uczniów i poprawę ich niskiej samooceny. Jak twierdzą organizatorzy, pomysł narodził się tuż po tym, gdy jedna z wychowawczyń podstawówki nr 52 poprosiła uczniów, aby opisali swoje pozytywne cechy na kartkach. Okazało...
Dnia 25 października odbyło się oficjalne zakończenie III kadencji Rady i rozdanie zaświadczeń nowo powołanym członkom i ich zastępcom. Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, działająca przy Ministrze Edukacji Narodowej, składa się z 32 osób – 16 członków i ich zastępców. Jej zadaniem jest wyrażanie opinii oraz przedstawianie propozycji w...
Według informacji dostarczanych przez media, dzieci z klas 1-3 są pytane w ankietach, czy mieszkają z biologicznymi rodzicami, chodzą do kościoła i należą do oazy. Jak twierdzi rzecznik, ujawnianie tego typu danych narusza prywatność dzieci. Ankieta miała być przeprowadzona w ramach corocznej diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów (w tym czynników chroniących...
Inicjatywa „Szkoła do hymnu”, mająca na celu uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości, jest kontynuacją zeszłorocznego „Rekordu dla Niepodległej”. W 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj zainaugurowano inicjatywę wspólnego śpiewania hymnu przez szkoły i placówki oświatowe. Wzięło w niej udział ponad 5 mln nauczycieli i uczniów z prawie 24 tys....
Jak tłumaczy Sławomir Broniarz, decyzja o kontynuacji akcji protestacyjnej w formie protestu włoskiego, jest podyktowana wynikami ankiety przeprowadzonej w placówkach w całej Polsce. Respondenci (55% badanych) opowiedzieli się w niej „za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce”. - Jest to protest w obronie godności i prestiżu zawodu nauczyciela. Protest w...
Akcja ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o warunkach pracy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, ponieważ, jak twierdzi ZNP, „wiele rzeczy nauczyciele wykonują od lat zwyczajowo i za darmo, choć nie należą one do ich obowiązków”. Inicjatywa ZNP jest skierowana do rodziców uczniów pod hasłem „Zobaczcie, jak wiele robimy za niewielkie...
W rozmowie z Polską Agencją Prasową, Wittkowicz wyjaśnił, że część związków rozpoczęło protest na początku września i są to ich autonomiczne decyzje. W ramach akcji protestacyjnej, związkowcy nie będą realizować zadań, które nie są opłacane przez pracodawcę i organ prowadzący oraz będą domagać się przestrzegania rygorystycznie przepisów prawa w tym...
Nauczycielem Roku 2019 została Zyta Czechowska – nauczycielka i pedagog specjalny z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku (woj. wielkopolskie). Zwyciężczyni konkursu na co dzień pracuje z dziećmi wymagającymi wyjątkowej uwagi i zaangażowania – niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z uczniami z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W swoim...
Związek Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu tego roku przeprowadził ankietę wśród wszystkich pracowników szkół, placówek oświatowych i przedszkoli (zarówno należących do związku, jak i niebędących jego członkami). „Kwestionariusz badawczy ZNP”, bo tak brzmiała jej nazwa, zawierał pytania odnoszące się do oceny kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału w preferowanej formie...
Dnia 26 września br. Komisja Europejska, z komisarzem ds. edukacji Tiborem Navracsicsem na czele, zaprezentowała w czasie konferencji w Brukseli raport na temat edukacji w krajach Unii Europejskiej „Education and Training Monitor 2019”. Raport porusza wiele kwestii, w tym sytuację nauczycieli w Polsce. Jak podaje Komisja Europejska, polscy nauczyciele mogą...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły