Newsy edukacyjne

Informacje dotyczące programów edukacyjnych, kampanii społecznych, inicjatyw lokalnych, badań i raportów o tematyce edukacyjnej.

Piątkowe obrady przy „Okrągłym stole” edukacyjnym toczyły się wokół takich tematów jak: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji” oraz „Rodzic w systemie edukacji”. Przed dyskusją w grupach roboczych, odbyła się sesja plenarna z udziałem szefa rządu. Mateusz Morawiecki podziękował uczestnikom obrad za dotychczasowe rozmowy, otwartość...
Informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego napływały od wczoraj. W poniedziałek zgłoszeń dokonały 122 szkoły, dziś kolejne 541. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, we wtorek w 481 szkołach egzamin rozpoczął się zgodnie z harmonogramem o godz. 9. Wcześniej jednak zostały one sprawdzone przez odpowiednie służby. W 181 placówkach, z uwagi na...
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dn. 25.04.2015 r., (sygn. akt: II GSK 463/14) stwierdził, że koszty obsługi rat leasingowych nie mogły być pokryte z dotacji. Zwrócić jednak należy uwagę na stan faktyczny, w którym zostało wydane to orzeczenie. Otóż sąd zauważył, że strona nie przedłożyła żadnych dowodów, że...
Sekretariat Zarządu Głównego ZNP wydał oświadczenie, w którym od 29 kwietnia, czyli od dnia powrotu do pracy nauczycieli, rekomenduje tzw. włoski protest. Strajk włoski skupia się na bardzo drobiazgowym wykonywaniu przez pracowników swoich zadań, co skutecznie opóźnia lub blokuje działania firmy, w której pracują. Zwykle stosują go grupy, które mają...
Sławomir Broniarz wraz z zarządem podjął decyzję, że od soboty 27 kwietnia, od godziny 6.00, Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza akcję strajkową. Jednocześnie dodał, że związkowcy dają premierowi Morawieckiemu czas do września, oczekując na konkretne rozwiązania z jego strony. Czyżby zaraz po wakacjach szykowała się kolejna akcja polityczna przed wyborami tym...
W „ofercie” rządu, którą tuż przed rozpoczęciem akcji strajkowej podpisała NSZZ „Solidarność”, a która wciąż pozostaje na stole dla ZNP i FZZ, znajdują się: - podwyżka pensji dla nauczycieli w tym roku o 15 proc., - dodatek za wychowawstwo min. 300 zł, - skrócenie ścieżki awansu zawodowego, - dodatkowe świadczenie „na start” 1.000...
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w spotkaniu wszystkich – zarówno dyrektorów, nauczycieli i uczniów, jak i przedstawicieli rad czy stowarzyszeń rodziców. Temat dyskusji w ramach „Okrągłego stołu” został podzielony na cztery obszary: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i nowoczesna szkoła. Obrady mają koncertować się nie tylko na kwestiach związanych z wynagrodzeniem...
Jak poinformował na swojej stronie Związek Nauczycielstwa Polskiego, nauczyciele chcą rozmawiać wcześniej niż było to zaplanowane przez rząd. Premier Morawiecki mówił bowiem o rozpoczęciu inicjatywy nauczycielskiego okrągłego stołu dopiero po świętach. Kolejne już posiedzenie Rady Dialogu Społecznego zwołano na 18 kwietnia o godzinie 10. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk potwierdził...
Wicepremier Beata Szydło zaproponowała porozumienie, które zostało już wcześniej podpisane z NSZZ „Solidarność”. ZNP i FZZ nie zmieniły zdania i kontynuują strajk. Przedwczoraj w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli strony rządowej i central związkowych poświęcone sytuacji w oświacie, które jednak nie przyniosło żadnych efektów...
W trakcie rozmów wicepremier Beata Szydło przedstawiła "nowy pakt społeczny dla oświaty", zakładający zmiany systemowe i wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Przedstawiciele związków uważają, że rządowe propozycje są niekorzystne dla nauczycieli i jedynie zaostrzają konflikt. Nowa umowa społeczna zakłada „znaczący wzrost wynagrodzeń, uwzględniający także systemowy skok efektywnościowy – zwiększenie wymiaru pensum w...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły