Newsy edukacyjne

Informacje dotyczące programów edukacyjnych, kampanii społecznych, inicjatyw lokalnych, badań i raportów o tematyce edukacyjnej.

Każdego roku na podstawie art. 60 ustawy Prawo oświatowe minister edukacji ustala kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny. Oprócz tego, określa on także zadania dot. zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty. Tegoroczne kierunki polityki oświatowej będą realizowane w ramach kilku podstawowych zagadnień: Profilaktyka uzależnień w szkołach i...
O spotkanie wystąpił Rafał Trzaskowski. Rozmowy odbyły się w siedzibie MEN. Prezydent zwrócił uwagę na „astronomiczne” tempo wydatków samorządów na edukację - przypadku Warszawy dochodzą one już prawie do 4,5 mld zł. Zgodził się ze słowami ministra Piontkowskiego, co do tego, że subwencja oświatowa rośnie. Według niego jednak, tempo...
Zgodnie z rozporządzeniem Pełnomocnik jest jednocześnie Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jak wyjaśnił w trakcie ceremonii wręczania nominacji minister Dariusz Piontkowski, stworzenie nowego stanowiska było podyktowane potrzebą uwypuklenia ważnej, wychowawczej funkcji szkoły. Uwidoczniła się ona w trakcie rozmów „Okrągłego stołu” edukacyjnego i w czasie prac ministerialnych. Dlatego rozporządzeniem Rady...
Rozmowy odbyły się z każdym ze związków oddzielnie. Pierwsze spotkanie w terminarzu ministra wypadło w czwartek 27 czerwca br. Szef MEN zaprosił na nie przedstawicieli Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Dzień później spotkał się kolejno z reprezentantami Związku Nauczycielstwa Polskiego, a następnie z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych. Jak tłumaczył,...
W dniu 13 czerwca Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w uzasadnieniu do tego aktu, zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela wymaga stworzenia mechanizmów zachęcających do podejmowania pracy w tym zawodzie oraz ułatwiających start zawodowy osobom, dla których jest to najczęściej...
Jak czytamy na stronie ministerstwa edukacji, spotkanie miało charakter roboczy, a dyskusja toczyła się wokół nauczyciela, ucznia i rodzica i ich roli w systemie edukacji, a także wokół jakości edukacji i kwestii nowoczesnej szkoły. Szef rządu na wstępie zapewnił, że pomysły, które zostały zgłoszone i uzgodnione w trakcie dotychczasowych spotkań,...
W odpowiedzi na liczne pytania, które skierowano do resortu edukacji, MEN opublikowało informację ze wskazówkami dotyczącymi wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty. Zapis w rozdziale 3a ww. ustawy określa m.in. jaki jest cel oceniania osiągnięć edukacyjnych...
Narada Obywatelska o Edukacji to spotkania lokalne, odbywające się w przestrzeni publicznej, ale możliwie blisko miejsca zamieszkania ich uczestników, które mają na celu dyskusję na temat: - aktualnej sytuacji w oświacie, - wspólnego zastanowienia się nad kondycją szkoły i potrzebnymi kierunkami zmian w ramach 5 kluczowych pytań, - wstępnego sporządzenia listy kluczowych...
Prezydent RP Andrzej Duda dnia 4 czerwca br. na wniosek Prezesa Rady Ministrów powołał w skład Rady Ministrów Dariusza Piontkowskiego na urząd Ministra Edukacji Narodowej. Zastąpi on pełniącą dotychczas urząd ministra Annę Zalewską. Dariusz Piątkowski urodził się 17 grudnia 1964 roku w Sielcu (woj. podlaskie), z wykształcenia jest historykiem. W...
Projekt OECD Edukacja 2030 ma rozwijać współpracę z krajami, liderami, sieciami szkół, nauczycielami, uczniami oraz partnerami społecznymi. Jego celem jest lepsze zobrazowanie i określenie długoterminowych wyzwań, z którymi musi się zmierzyć edukacja w rozwijaniu koncepcyjnej Ramy Nauczania 2030 (Learning Framework 2030). Dzięki organizowanym cyklicznie spotkaniom, kraje mogą wymieniać się między...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły