Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

„BohaterON w Twojej szkole” to jedno z przedsięwzięć organizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię!”. Projekt ma za zadanie upamiętnić i uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego, ale także edukować społeczeństwo, promować postawy patriotyczne oraz popularyzować historię Polski XX wieku. Głównym elementem akcji jest przeprowadzanie w szkole/placówce zajęć...
„Czy szkoła zamiast lekcji religii jest zobowiązana zapewnić uczniowi zajęcia np. z etyki?” Odpowiadając na pytanie, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć z etyki, jeśli taką chęć wyrażą rodzice uczniów bądź sami uczniowie. Zaznaczyć należy, że naukę religii i etyki organizuje się w szkołach na ... (...) życzenie rodziców uczniów lub uczniów...
Konkurs został przygotowany z okazji jubileuszu 200. rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej, a jednym z jego celów jest zachęcenie uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematem dróg w Polsce. To także forma popularyzacji wiedzy o sektorze drogownictwa oraz jego roli w procesie rozwoju kraju. Konkurs „Droga Przyszłości” skierowany jest...
Drodzy Uczniowie, w tym szczególnym dniu, kiedy pełni wrażeń po wakacyjnych przygodach wracacie wreszcie do szkoły, życzę abyście jak najlepiej wykorzystali rozpoczynający się czas nauki. Korzystajcie ze wszystkich szans jakie daje Wam szkoła, aby stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi. Nie bójcie się zadawania pytań oraz poszukiwania na nie odpowiedzi....
Polscy uczniowie zdobyli wysokie miejsca podczas kolejnego międzynarodowego konkursu przedmiotowego. Tym razem popisali się wiedzą z astronomii i astrofizyki, zdobywając cztery medale. Dwa srebrne medale wywalczyli Antoni Skoczypiec z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie oraz Kamil Ciebiera z Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w...
W regionach stawili się członkowie kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak czytamy na stronie MEN, inicjatywa Okrągłego Stołu Edukacyjnego, zainaugurowana przez premiera Mateusza Morawieckiego w kwietniu br., przeniosła się na poziom regionalny. Celem rozmów jest „wypracowanie założeń do kolejnych zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy i dyskusja nad...
Zmiana wysokości wynagrodzenia została ujęta w nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010), którą rząd przyjął 13 sierpnia br. Według nowelizacji, młodociani pracownicy, czyli osoby między 15. a 18. rokiem życia, odbywający przygotowanie...
To kontynuacja sukcesów młodych Polaków w konkursach wiedzy na światową skalę. O wysokich wynikach polskich uczniów pisaliśmy już jakiś czas temu, gdy po raz pierwszy od 25 lat reprezentant Polski zdobył maksymalną liczbę punktów i wywalczył złoty medal podczas Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Do światowych osiągnięć młodzieży z Polski można dołączyć kolejne...
Według danych z 22 lipca br. na zorganizowane wyjazdy wyjedzie lub już wyjechało ponad 1,1 mln uczniów. Najwięcej zgłoszeń, które zostały wprowadzone do bazy wypoczynku, miało miejsce w woj. mazowieckim (97.693 dzieci), pomorskim (167.825 dzieci) i śląskim (80.469 dzieci). Według danych przesłanych przez organizatorów, najwięcej dzieci przebywa w Warszawie (45.083),...
Jak czytamy w regulaminie ogłoszonego przez ministra edukacji konkursu, zadaniem do realizacji jest „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły