Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski spotkał się z samorządowcami z powiatu białostockiego, stalowowolskiego oraz miasta Chełm. Rozmowy toczyły się przede wszystkim wokół zapewnienia miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych, czyli tzw. podwójnego rocznika. W trakcie konferencji szef edukacji zapewnił, że każdy uczeń w...
Młodzież, która nie zdała jednego obowiązkowego przedmiotu (12,9 proc.), ma prawo do poprawki w sierpniu. Według danych CKE, spośród absolwentów liceów maturę zdało 86,4 proc. Absolwenci techników osiągnęli średni wynik na poziomie 70,5 proc. W przypadku tych pierwszych, którzy nie zdali jednego obowiązkowego przedmiotu, prawo do poprawki egzaminu ma 8,9...
500 plus Wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko można składać już od 1 lipca 2019 r. Czas na złożenie wniosku rodzice bądź opiekunowie mają do 30 września 2019 r. Jeśli w tym terminie złożą wniosek, to 500 plus na pierwsze dziecko otrzymają z wyrównaniem od lipca. Oznacza to, że...
Jak czytamy na stronie resortu edukacji, wszyscy - 376 185 absolwentów szkół podstawowych i 350 566 absolwentów gimnazjów - znajdą miejsca w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży. W sumie to 828 977 miejsc. W dodatkowej puli 102 tys. mieści się 40 tys. więcej miejsc niż przygotowanych przez...
Do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przystąpiła największa w historii liczba uczniów, spowodowana podwójnym rocznikiem. To 727 tys. uczniów z całego kraju – ponad 350 tys. gimnazjalistów i ponad 377 tys. ósmoklasistów. Egzamin gimnazjalny odbył się w ponad 7 300 szkołach, a egzamin po ósmej klasie w ponad 12...
Rządowy program zakłada zarówno finansowanie, jak i organizowanie pomocy w formie zasiłku na cele edukacyjne, ale i w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, a także zajęć opiekuńczych oraz terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019-2021 dla dzieci i uczniów, których rodziny ucierpiały w konsekwencji wystąpienia klęski żywiołowej. Program przyjęty przez Radę Ministrów 6 czerwca br....
MEN wyjaśnia jednak, że zawieszenie zajęć jest możliwe, jeśli upały zagrażają zdrowiu uczniów. Jak czytamy w uzasadnieniu resortu edukacji, organ prowadzący szkołę oraz dyrektor odpowiadają za warunki funkcjonowania szkoły lub placówki. Do ich zadań należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki poprzez wyposażenie sal i budynku szkoły np. w rolety,...
„Jestem byłym studentem pewnej uczelni. Po zakończeniu studiów musiałem rozliczyć się w kwestii dokumentów oraz książek. Wysłałem paczkę za potwierdzeniem odbioru do dziekanatu wydziału elektrycznego. Niestety osoby tam pracujące utrudniają przekazanie książek do odpowiednich komórek wewnętrznych (książek do biblioteki). A co w sytuacji gdy posiadam potwierdzenie odbioru od tej...
Rada Dzieci i Młodzieży RP to organ pomocniczy ministra edukacji, który działa od 2016 roku. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, w zakresie spraw objętych działem oświata i wychowanie. Jej kadencja trwa rok. W skład Rady wchodzi 16 członków (po...
mlegitymacja to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji, będąca częścią aplikacji mObywatel. Tak jak papierowa legitymacja, poświadcza uprawnienia uczniów do ulg i zniżek. Sprawdzi się podczas kontroli biletów, jak i przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do teatru, kina, muzeum, etc. Jak zapewnia MEN, to...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły