Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Samorządy, na terenie których działają szkoły kształcące w wybranych zawodach, otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na 2020 rok. Jak czytamy na stronie MEN, prognoza zapotrzebowania na pracowników ma na celu wspomaganie „celowego i adekwatnego kształcenia branżowego”, co z kolei ma wpłynąć na spadek bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w...
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty uchwały i rozporządzenia dotyczące programu „Wyprawka szkolna” na nowy rok szkolny, rozpoczynający się we wrześniu. W środę (8 maja) dokumenty trafiły do konsultacji publicznych. „Wyprawka szkolna” nie jest nowym programem, rząd realizuje go od 17 lat. W tym czasie zmieniały się warunki przyznawania, jak i...
Podstawowym celem pierwszego tego typu aktu prawnego dotyczącego zdrowia uczniów, jest zapewnienie im równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej. Opieka ma być świadczona na jednakowym poziomie dla wszystkich – bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, do jakiej uczęszcza. Jak czytamy na stronie MEN,...
Premier Mateusz Morawiecki przedłożył na środowej Radzie Ministrów specjalny projekt nowelizacji prawa oświatowego, który ma pozwolić wszystkim maturzystom na przystąpienie do egzaminów. Rządowy Projekt ustawy zaprezentowano 24 kwietnia br. i w trybie pilnym skierowano do prac parlamentarnych. Z jego treści wynika, że jeśli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników...
Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego przystąpiło wczoraj 377 tys. uczniów z 12.741 szkół z całego kraju. Żadna z okręgowych komisji egzaminacyjnych nie otrzymała zgłoszeń o jakichkolwiek nieprawidłowościach. We wtorek egzamin z matematyki również rozpoczął się bez przeszkód we wszystkich szkołach. W środę odbyła...
Jak tłumaczy MEN, akcja ma na celu wsparcie uczniów w przygotowaniach do egzaminów oraz w dążeniach do realizacji własnych pasji i marzeń. „Młodzi ludzie mają plany i marzenia. Zadbamy, by mogli je spełniać. Stale podnosimy wydatki na edukację. Zadbaliśmy również o nauczycieli. Uczniowie, powodzenia na egzaminach” - to fragment treści,...
„Czy w każdej szkole powinien zostać powołany Rzecznik Praw Ucznia? Co stanowią przepisy oświatowe i jak funkcjonuje taki Rzecznik?” Po pierwsze, ... (...) nie ma w przepisach oświatowych regulacji wprost stanowiącej o instytucji Rzecznika Praw Ucznia. Po drugie, jeśli określona placówka oświatowa zechce powołać do życia ww. instytucję, to ma takie...
Procedury dotyczące wglądu do prac uczniów należy zapisać w statucie szkoły Sprawdź, na jakich zasadach udostępniać prace uczniów oraz jak zapisać te zasady w statucie szkoły. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia mają być udostępniane uczniowi i jego rodzicom, a w szkole policealnej - uczniowi. Z analogicznego zapisu obowiązującego przed wejściem...
Strajk ma być prowadzony bezterminowo, aż do odwołania, przez co termin jego przeprowadzenia może pokryć się z egzaminami ósmoklasisty, czy maturalnymi. To z kolei może powodować, że z braku pedagogów przeprowadzenie tego egzaminu może stać się niemożliwe. Próbą zaradzenia temu problemowi są dwa projekty rozporządzeń, które zostały umieszczone na stronie...
„Jak prawidłowo sformułować wniosek do sądu o odrzucenie spadku po zmarłym ojcu małoletnich dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tak by nie dziedziczyły jego długów? I co należy ująć w uzasadnieniu wniosku oraz jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?” W ocenie Autora, jeżeli małoletnie dzieci przebywają w instytucjonalnej pieczy zastępczej,...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły