Uczniowie

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia uczniów. W tej zakładce piszemy m.in. o kształceniu i egzaminach, pomocy materialnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie organizowanym przez IWS, skierowanym do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza techników i szkół branżowych o profilu informatycznym. Inicjatywa ma za zadanie rozwijać zainteresowania tematyką cyberbezpieczeństwa w atrakcyjny i przystępny dla młodych osób sposób. Konkurs odwołuje się do popularnej formuły Capture...
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek list, w którym zaprasza do udziału w akcji „Szkoła pamięta”. Inicjatywa opiera się na organizacji działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia historyczne. Minister Piontkowski w liście nawiązuje do najważniejszych tegorocznych rocznic – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej...
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do szkół materiał informacyjny, przygotowany we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, który ma przestrzegać przed konsekwencjami używania e-papierosów. Jak podaj MEN, problem korzystania z elektronicznych papierosów dotyczy coraz większej liczby dzieci. Od 2011 roku sześciokrotnie wzrosła liczba uczniów, którzy spróbowali e-papierosa. Według ministerstwa przyczyną...
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów jubileuszu 200. rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do czynnego zainteresowania tematem bezpieczeństwa na drodze, ale i rozwój kreatywności oraz twórczych poszukiwań w różnych dziedzinach sztuki. To wszystko w ramach obchodów 200-lecia powstania Centralnej Administracji Drogowej. Zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy...
Konkurs ma na celu upamiętnienie postaci Macieja Rybińskiego – wybitnego dziennikarza, publicysty, felietonisty i jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Do udziału w konkursie zachęca Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aby wziąć udział w walce o „Nagrodę Złotej Ryby – dla młodych” należy napisać pracę, według wytycznych zawartych w regulaminie, na...
"Czy refundacja należy się jak jest podpisana umowa o pracę w celu przygotowania do zawodu z uczniem za pośrednictwem cechu? Nauka prowadzona w szkole branżowej." Powstaje pytanie, jak należy rozumieć użyty w pytaniu zwrot „za pośrednictwem cechu”, a także o jakiego rodzaju refundację chodzi w tym przypadku? Małe i średnie...
„BohaterON w Twojej szkole” to jedno z przedsięwzięć organizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię!”. Projekt ma za zadanie upamiętnić i uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego, ale także edukować społeczeństwo, promować postawy patriotyczne oraz popularyzować historię Polski XX wieku. Głównym elementem akcji jest przeprowadzanie w szkole/placówce zajęć...
„Czy szkoła zamiast lekcji religii jest zobowiązana zapewnić uczniowi zajęcia np. z etyki?” Odpowiadając na pytanie, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć z etyki, jeśli taką chęć wyrażą rodzice uczniów bądź sami uczniowie. Zaznaczyć należy, że naukę religii i etyki organizuje się w szkołach na ... (...) życzenie rodziców uczniów lub uczniów...
Konkurs został przygotowany z okazji jubileuszu 200. rocznicy powstania Centralnej Administracji Drogowej, a jednym z jego celów jest zachęcenie uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematem dróg w Polsce. To także forma popularyzacji wiedzy o sektorze drogownictwa oraz jego roli w procesie rozwoju kraju. Konkurs „Droga Przyszłości” skierowany jest...
Drodzy Uczniowie, w tym szczególnym dniu, kiedy pełni wrażeń po wakacyjnych przygodach wracacie wreszcie do szkoły, życzę abyście jak najlepiej wykorzystali rozpoczynający się czas nauki. Korzystajcie ze wszystkich szans jakie daje Wam szkoła, aby stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi. Nie bójcie się zadawania pytań oraz poszukiwania na nie odpowiedzi....

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły