W Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2019 r. pod pozycją 2167 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2107). Jednolity...
W Dzienniku Ustaw z dnia 6 listopada 2019 r. pod pozycją 2140 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58). W jednolitym tekście wymienionej...
Pod koniec października br., jak podaje MRPiPS, było w Polsce 841,9 tys. bezrobotnych. To o 9,3 tys. osób mniej niż we wrześniu br. (spadek o 1,1%) i o 95,5 tys. mniej niż przed rokiem (spadek o 10,2%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku br. 5,1%, tyle samo co miesiąc...
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i...
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 listopada 2019 r. pod pozycją 2136 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r....
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) zostaną przekształcone tak, aby system emerytalny w najbliższych latach oparty był na filarach: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK); Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Taki system stworzy podstawy do oszczędzania na późne lata życia...
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz.305) handel jest dozwolony tylko: w dwie niedziele bezpośrednio poprzedzające Boże Narodzenie; w jedną niedzielę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc, czyli Niedzielę Palmową; w ostatnią niedzielę...
Z dniem 19 listopada br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MZ z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753). Wspomniane powyżej modyfikacje zostały zawarte w rozp. nowelizującym wydanym przez MZ dnia 11 października 2019 r. (Dz.U. poz. 2118). Zmiany te...
„Jestem Ukrainką, mam 4 dzieci, już 1,5 roku czekam na decyzję o przedłużenie pobytu w Polsce. Jestem w Polsce już 7 lat, mam 5 dzieci. Jak można załatwić 300+ i 500+ w trakcie rozpatrywania przedłużenia? Moje dzieci odczuwają rasizm. Są pieniądze dla uczniów polskich szkół, moje w tej chwili...
Aż 90,5 tys. osób przeszło w 2018 r. rehabilitację leczniczą, którą Zakład oferuje w ramach tzw. prewencji rentowej. To o ponad 17,5 tys. więcej rehabilitowanych niż jeszcze w 2013 r. W pierwszych 6 miesiącach tego roku rehabilitację zakończyło natomiast już blisko 40 tys. osób. Prawie 90 proc. ubezpieczonych korzysta...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły