PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe to system tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie. Zmiany wprowadzane będą stopniowo, w uzależnieniu m.in. od wielkości zatrudnienia, tj. obejmą od: 1 lipca 2019...
W Monitorze Polskim z dnia 10 maja 2019 r. pod pozycją 417 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, w którym ogłoszone zostały nowe kwoty zasiłków przysługujących osobom pozostającym bez pracy, posiadającym prawo do tego świadczenia. Zgodnie z treścią wymienionego powyżej obwieszczenia...
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2018 r. wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego wynosi 105,01. Przypominamy, że zgodnie z art. 40c ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U....
Z dniem 27 kwietnia br. weszły w życie przepisy nowego aktu wykonawczego, w którym określono m.in. nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Aktem wykonawczym, o którym wyżej mowa, jest rozp. MSWiA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na...
Jednym z ciekawych paneli Europejskiego Kongresu Gospodarczego był poświęcono kobietom w biznesie. Wzięły w nim udział: Sonia Draga, prezes, redaktor naczelna Wydawnictwa Sonia Draga; Beata Drzazga, prezes BetaMed Centrum Medyczne; Malka Kafka, start-uperka, właścicielka restauracji Tel Aviv Food & Wine; Anna Kieszkowska-Grudny, trenerka biznesu, psychoterapeutka, właścicielka Minds of Hope,...
Podczas spotkań Europejskiego Kongresu Gospodarczego ważnym tematem były pracownicze plany kapitałowe, którym poświęcono kilka debat. Od 1 lipca do PPK powinny przystąpić firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Takich przedsiębiorstw jest w Polsce ponad 5 tys., z czego blisko 2 tys. firm nie będzie objętych PPK, bo mają pracownicze programy emerytalne...
Nowy system emerytalny wprowadzony 20 lat temu, wprowadził system zdefiniowanej składki polegający na tym, że emerytura jest proporcjonalna do wkładu pracy, czyli zgromadzonych uprawnień na indywidualnym koncie prowadzonym przez ZUS. Jednocześnie wprowadzono instytucję gwarancji minimalnej emerytury, która zapewnić ma dopłaty tym osobom, które „uzbierały” za mało tych uprawnień, ale...
W dniach 13 do 15 maja w Katowicach odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy. Jego organizatorem jest Grupa PTWP, która realizuje już 11 edycję EKG. W ramach 11. edycji odbywa się również European Start-up Days, którego współgospodarzem jest Miasto Katowice. Przez trzy kongresowe dni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Spodku w...
Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w kwietniu po raz kolejny nieznacznie wzrósł. W tym roku jest to już trzeci z rzędu wzrost wskaźnika, wciąż jednak do poziomu niższego...
Z dniem 4 maja br. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły