W Dzienniku Ustaw z dnia 7 lipca 2020 r. pod pozycją 1205 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 29.06.2020 r., w załączniku do którego zawarto nową jednolitą wersję rozp. MPIPS z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz...
Niespełna dwa tygodnie od uruchomienia naboru wniosków o świadczenie „Dobry start” rodzice i opiekunowie uczących się dzieci złożyli ich już ponad 925 tys. 1 lipca ruszyła trzecia już edycja programu „Dobry start”. Od tego dnia możliwe jest składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną. Można to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej,...
Wypłacono już 110 mln zł dla blisko 85 tys. osób w ramach dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, które straciły pracę po 15 marca br., i były zatrudnione na umowę o pracę co najmniej 60 dni. Zasiłek wynosi 1400 zł miesięcznie i będzie on wypłacany w czerwcu, lipcu i sierpniu...
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 lipca 2020 r. pod pozycją 1228 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.06.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498).   W jednolitym tekście wymienionej...
Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, po mocnym spadku spowodowanym stanem epidemicznym, w czerwcu regeneruje się. Reakcja konsumentów i pracodawców na zmniejszenie ograniczeń aktywności gospodarki jest szybka. W...
W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2020 r. pod pozycją 1169 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.06.2020 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z...
To bardzo dobra wiadomość dla ok. 76 tys. emerytów. Będą oni mieli możliwość przeliczenia emerytur i odzyskania zaniżonych świadczeń. Według rządowych wyliczeń w większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł, a wyrównanie zaniżonej emerytury – średnio 12 786 zł. W Dzienniku Ustaw pod poz. 1222 opublikowano ustawę z...
Trwa Światowy Szczyt MOP. 1 lipca 2020 r. odbyło się wirtualne Spotkanie Regionalne Europy i Azji Środkowej w ramach Globalnego Szczytu MOP: COVID-19 i świat pracy: Budowanie lepszej przyszłości pracy. Celem spotkania było zidentyfikowanie konkretnych problemów, przed którymi stoją rządy i partnerzy społeczni w Europie i Azji Środkowej, zapewnienie możliwości podzielenia...
Z dniem 16 lipca br. wchodzą w życie zmiany w płacowych przepisach wykonawczych, przewidujące waloryzację wynagrodzeń zasadniczych przysługujących urzędnikom oraz innym pracownikom sądów i prokuratury. Zmiany w tym zakresie zawarto w rozp. zmieniającym, wydanym przez Ministra Sprawiedliwości dnia 17 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1170). Powołana nowelizacja odnosi się do...
Po okresie zamrożenia gospodarki i wynikających z tego ograniczeniach sytuacja na rynku pracy się stabilizuje. Pierwsze niepokojące reakcje pracodawców i związane z nimi zapowiedzi zwolnień wyraźnie osłabły. Pandemia koronawirusa i zamrożenie gospodarki nie pozostały całkowicie bez wpływu na sytuację na rynku pracy w Polsce. Dzięki szerokiemu pakietowi wsparcia dla przedsiębiorców,...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły