W Dzienniku Ustaw z dnia 25 kwietnia 2019 r. pod pozycją 757 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 5 kwietnia 2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu...
28 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W związku z tym Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) opublikowała raport dotyczący zmian w praktyce zawodowej, demografii, technologii i środowisku które stwarzają nowe wyzwania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Obecnie ponad 374 miliony osób doznaje obrażeń lub choruje każdego...
Cukrzyca uważana jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Według danych Światowej Federacji Cukrzycy (International Diabetes Federation IDF), w 1985 roku na tę chorobę chorowało 30 milionów ludzi, a obecnie liczba ta sięga już 415 milionów. Jak przewiduje IDF do 2040 roku liczba chorych na cukrzycę przekroczy 642 miliony. Z...
W dniu 9 kwietnia otwarta została uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Sesja zorganizowana została w intencji upamiętnienia ofiar tragicznych zdarzeń związanych z pracą. Połączona była z konferencją poświęconą poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy. Zgromadziła parlamentarzystów,...
Dnia 5 marca 2019 r. powstał projekt rozp. zmieniającego do rozp. RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. poz. 279), którego celem jest dostosowanie dotychczasowych regulacji do nowych możliwości w zakresie zapewnienia posiłków profilaktycznych dla pracowników. Pojawienie się usług cateringowych spowodowało zapotrzebowanie pracodawców...
Do konsultacji publicznych przekazano projekt nowego aktu wykonawczego określającego wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokół powypadkowy). Obowiązujące obecnie przepisy, czyli rozp. Ministra Gospodarki i Pracy (MGiP) z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227,...
Do uzgodnień międzyresortowych skierowano projekt rozp. zmieniającego do rozp. MPIPS z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. poz. 80, z późn. zm.), zwanego dalej „rozp. podstawowym”. Rozp. podstawowe wymaga nowelizacji w związku z przyjęciem w dniu 28 czerwca 2018 r. przez RM dokumentu...
Do konsultacji społecznych trafił projekt rozp. zmieniającego do rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1860, z późn. zm.), zwanego dalej „rozp. podstawowym”. Konieczność noweli wymienionego powyżej aktu wykonawczego wynika m.in. z faktu przyjęcia przez rząd, dnia 28...
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, wydanego na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu pracy. Zdaniem MRPiPS obowiązujące rozporządzenie wymaga zmiany pod kątem udostępniania danych oraz stosowania...
W Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2019 r. pod pozycją 155 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.12.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocen zgodności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1226). W jednolitym tekście...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły