„Na terenie zakładu pracy na podstawie umowy, pracują pracownicy obcej firmy. W jakim zakresie BHP wobec tych pracowników odpowiada pracodawca macierzystej firmy, w której pracuje obca firma? Czy wyznaczony koordynator ds. BHP, który jest pracownikiem firmy macierzystej (np. kierownik) ma prawo lub obowiązek kontrolować ważność orzeczeń lekarskich i szkoleń...
Dnia 26 sierpnia 2020 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym dokumencie – dyrektyw odpowiednich uprawnionych organów UE. Wykaz, o którym była...
Po raz kolejny przesunięto termin wejścia w życie przepisów wykonawczych określających wymagania BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych. Według dotychczasowych regulacji rozp. w powyższym zakresie miało wejść w życie z dniem 26 września br. Nowo wydany akt zmieniający przedłuża okres vacatio legis. Aktem wykonawczym, którego termin wejścia w życie uległ przesunięciu,...
Pacjenci nie są pewni jak wygląda procedura kierowania na testy wykrywające covid-19, ani co dzieje się z chorym, który otrzyma pozytywny wynik testu, a nie jest samodzielny. W ubiegłym tygodniu do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) trafiły zalecenia jak postępować w określonych sytuacjach.   Pacjent jest samodzielny i ma objawy Jak wygląda zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2...
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 września 2020 r. pod pozycją 1604 opublikowano obwieszczenie MEN z dnia 04.09.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U....
W dniu 11 września br. wchodzą w życie, z kilkoma wyjątkami, zmiany w przepisach rozp. MG z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 583). Zmiany do powyżej...
Program „Bezpiecznie w szkole” i dodatkowe działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w czasie pandemii były tematem czwartkowej konferencji prasowej z udziałem minister Marleny Maląg. Tematem przewodnim spotkania z dziennikarzami był program „Bezpiecznie w szkole” i dodatkowe działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz resortu rodziny w...
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązany udostępnić im nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje – jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 k.p.). Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określono w rozp. RM z...
W I kwartale 2020r. zgłoszono 14140 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 10,5% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 1,17 do 1,04. Osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły 0,2% wszystkich osób poszkodowanych (analogicznie...
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja 2020 r. pod pozycją 961 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.05.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372). W jednolitym tekście...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły