Notice: Undefined index: captcha_wc_lost_password in /var/www/clients/client8/web33/web/wp-content/plugins/no-captcha-recaptcha-for-woocommerce/lost-password.php on line 11
Gospodarka i finanse | Ekspert
Rzecznik Finansowy wystąpił do Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich  o wyjaśnienia i informacje dotyczące odnotowywania faktu skorzystania z wakacji kredytowych w rejestrze BIK. Jego zdaniem banki nie powinny raportować tej informacji do BIK. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której w przyszłości osoby, które skorzystały z odroczenia kredytu dostaną...
Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w lutym 2020 r. spadł o 3,6 punktu. Tak głęboki jednorazowy spadek wskaźnika odnotowano po raz ostatni 11 lat temu, w lutym 2009 roku, kiedy to polska gospodarka w efekcie światowego kryzysu rozwijała się w tempie 1,5 proc, w skali roku, przedsiębiorstwa redukowały...
Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2020 r. wzrósł o 0,8 punktu. Był to trzeci z kolei i jak dotychczas najsilniejszy wzrost wskaźnika. Decydującymi czynnikami odpowiadającymi za tę tendencję jest znaczne nasilenie obaw zarówno konsumentów, jak i przedstawicieli...
Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w styczniu 2020 r. ponownie obniżył się. Tendencję do spadku wskaźnika obserwujemy od blisko dwóch lat. Obecne jego niższe wartości spowodowane są głównie dwoma czynnikami: ograniczeniem tempa wzrostu wynagrodzeń oraz rosnącymi cenami towarów i usług konsumpcyjnych. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu ub....
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w styczniu 2020 roku, podobnie jak przed miesiącem niewiele się zmienił (spadek o 0,2 pkt.). Krótkookresowa ocena wskazań WWK jest więc podobna do tej sprzed miesiąca. Tempo pogarszania się perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki uległo ograniczeniu, co praktycznie oznacza,...
W dniu 16 grudnia br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozstrzygnięciu  w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 7/19, podjął uchwałę następującej treści: Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 491 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo...
Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 r. nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6383,3 tys. osób (we wrześniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6386,0 tys. osób). W porównaniu do października 2018 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o...
Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązują półroczne okresy rozliczeniowe. Oznacza to, że po ich zakończeniu funkcjonariusz sam zdecyduje czy za wypracowane nadgodziny będzie chciał otrzymać dni wolne, czy pieniądze. Wypłaty za II półrocze br. nastąpią w I kwartale 2020 r. Resort informuje, że zabezpieczone zostały również środki na podwyżkę uposażeń od...
Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 r. spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6386,0 tys. osób (w sierpniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6389,6 tys. osób). Jest to zatem spadek o 0,1 pkt proc. W porównaniu do września...
Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019 r. spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6389,6 tys. osób (w lipcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6397,2 tys. osób). Jest to zatem spadek o 0,1 pkt proc. W porównaniu do sierpnia...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły