Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca spadło i wynosiło 6380,2 tys. osób (w kwietniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6392,4 tys. osób). Jest to zatem spadek o 0,2 pkt proc. W porównaniu do maja...
Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymało się na podobnym poziomie i wynosiło 6392,4 tys. osób (w marcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6393,6 tys. osób). W porównaniu do kwietnia 2018 roku zanotowano wzrost...
W dniach 13 do 15 maja w Katowicach odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy. Jego organizatorem jest Grupa PTWP, która realizuje już 11 edycję EKG. W ramach 11. edycji odbywa się również European Start-up Days, którego współgospodarzem jest Miasto Katowice. Przez trzy kongresowe dni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Spodku w...
Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 8997,2 tys. osób i było o 2,6% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,3% w 2017 r.). Wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 6,6%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,8%), budownictwo (o 5,3%), informacja i komunikacja...
Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca minimalnie wzrosło i wynosiło 6393,6 tys. osób (w lutym 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6378,0 tys. osób). W porównaniu do marca 2018 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 3...
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do obsługi e-faktur, wspólnie z brokerami, uruchomiło dla przedsiębiorców i jednostek publicznych bezpłatną Platformę Elektronicznego Fakturowania. Co zmieni ustawa Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym implementuje do polskiego prawa przepisy unijne. Zgodnie z nią przy zamówieniach publicznych,...
Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca minimalnie wzrosło i wynosiło 6378,0 tys. osób (w styczniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6368,4 tys. osób). W porównaniu do lutego 2018 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 2,9...
Rozszerzenie programu Rodzina 500 plus na każde dziecko pochłonie dodatkowo ok. 20 mld zł rocznie. Według dostępnych danych polski system wspierania rodzin bezpośrednim transferem gotówki będzie największy na świecie. Od 1 lipca, według wypowiedzi członków rządzącej koalicji, program Rodzina 500 plus zostanie rozszerzony – świadczenia będą przysługiwały wszystkim dzieciom do...
Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosło i wynosiło 6368,4 tys. osób (w grudniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6232,7 tys. osób). W porównaniu do stycznia 2018 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 2,9 pkt...
Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymało się na tym samym poziomie i wynosiło 6232,7 tys. osób (w listopadzie przeciętne zatrudnienie - 6232,4 tys. osób). W porównaniu do grudnia 2017 roku zanotowano wzrost zatrudnienia...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły