W Dzienniku Ustaw z dnia 5 listopada 2019 r. pod pozycją 2136 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r....
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz.305) handel jest dozwolony tylko: w dwie niedziele bezpośrednio poprzedzające Boże Narodzenie; w jedną niedzielę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc, czyli Niedzielę Palmową; w ostatnią niedzielę...
Ukończenie szkół wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. ...   (...) Nie. Według powszechnych przepisów prawa pracy jedynie do stażu urlopowego, a nie do stażu pracy jako takiego wlicza się tylko ukończone okresy nauki, toteż fakt ukończenia szkoły musi być odpowiednio potwierdzony. Według art. 155 Kodeksu pracy...
Zgodnie z uregulowaniami pracownik ponosi dwa rodzaje odpowiedzialności majątkowej wobec pracodawcy – odpowiedzialność na zasadach ogólnych oraz odpowiedzialność za mienie powierzone. Rozgraniczenie obu rodzajów odpowiedzialności często rodzi duże problemy, dlatego z myślą o naszych czytelnikach, przygotowaliśmy krótkie zestawienie różnic. Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych? Już z chwilą nawiązania stosunku...
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze 1 lub 2 dni. Dokładne informacje znajdziesz w naszej tabeli.   W jakim wymiarze pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy?   2 dni robocze 1 dzień roboczy Ślub...
Dnia 13 listopada br. wejdą w życie zmiany do rozp. MZ z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 2013 r. poz. 1379). Modyfikacje dotyczące powyżej wspomnianego aktu wykonawczego wynikają przede wszystkim z potrzeby dostosowania przepisów rozp. MZ z dnia...
Firmy mogą korzystać z wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy. Wcześniej nie mogło to być więcej niż 4 miesiące. Ten maksymalny, 12 miesięczny okres, wpisany został aż do 1993 porozumień i układów (dane PIP na 24.10.19) Wprowadzenie przedłużonego okres rozliczeniowego pozwala dostosować pracę pracowników do bieżących zamówień....
Jak wskazano na konferencji, problem zastosowania nowych technologii w miejscu pracy nie jest zupełnie nowy. Już od kilku lat pracownicy coraz częściej muszą zostawiać swoje dane biometryczne (np. odcisk palca) pracodawcy, aby ten w sposób nowocześniejszy mógł ewidencjonować czas pracy. Dochodzą do tego sprawy monitoringu w miejscu pracy. O ile...
W pewnych dniach prowadzenie działalności może być ekonomicznie nieuzasadnione. Sytuacja taka dotyczy przede wszystkim okresów przedświątecznych oraz okresów, w których większa część osób zatrudnionych przebywa na urlopie, a w pracy pozostaje jedna lub dwie osoby. Pracodawcy często szukają odpowiedzi na pytanie, czy w takich dniach mogą skierować pracowników na...
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 października 2019 r. pod pozycją 2011 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 25.09.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy, jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły