Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 6,1 proc. i utrzymała się na tym samym poziomie, co w czerwcu - wynika z szacunków MRPiPS. Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w lipcu stopa bezrobocia nie wzrosła względem poprzedniego miesiąca i nadal utrzymuje się na poziomie 6,1 proc....
W czerwcu 2020 r. większość państw członkowskich UE wycofała obostrzenia związane z COVID-19. Stopa bezrobocia wyrównana sezonowo w strefie euro wyniosła wówczas 7,8%, w porównaniu z 7,7% w maju 2020 r. W całej UE stopa bezrobocia wyniosła 7,1% w czerwcu 2020 r., w porównaniu z 7,0% w maju 2020...
Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 450 tys. osób. W pierwszej połowie tego roku grupa ta wzrosła o prawie 27 tys. obcokrajowców. Zdecydowanie przeważają obywatele Ukrainy i osoby młode, poniżej 35. roku życia. Z 450 tys. cudzoziemców posiadających obecnie ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowią obywatele: Ukrainy – 237 tys. osób, Białorusi – 28 tys., Niemiec –...
Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, po mocnym spadku spowodowanym stanem epidemicznym, w czerwcu regeneruje się. Reakcja konsumentów i pracodawców na zmniejszenie ograniczeń aktywności gospodarki jest szybka. W...
Po okresie zamrożenia gospodarki i wynikających z tego ograniczeniach sytuacja na rynku pracy się stabilizuje. Pierwsze niepokojące reakcje pracodawców i związane z nimi zapowiedzi zwolnień wyraźnie osłabły. Pandemia koronawirusa i zamrożenie gospodarki nie pozostały całkowicie bez wpływu na sytuację na rynku pracy w Polsce. Dzięki szerokiemu pakietowi wsparcia dla przedsiębiorców,...
Europejska Platforma ds. Zwalczania Pracy Niezadeklarowanej przy Komisji Europejskiej rozpoczęła swoją pierwszą kampanię informacyjną, zmierzającą do zwiększania świadomości pracodawców i pracowników na temat korzyści związanych z pracą legalną. Ogólnym celem kampanii jest zwalczanie pracy niezarejestrowanej oraz głównych przyczyn różnic pomiędzy wartościami, praktykami oraz przekonaniami obywateli a przepisami. Przedsięwzięcie przewiduje informowanie...
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w czerwcu br. wzrósł o blisko 1 punkt po raz trzeci z rzędu. Choć skala tego wzrostu była znacznie mniejsza od tej odnotowanej w poprzednich dwóch miesiącach, to nadal należy liczyć się ze wzrostem stopy bezrobocia silniejszym niż...
W maju stopa bezrobocia w Polsce nieznacznie wzrosła (3,0% wobec kwietnia 2,9%). To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę średnią w UE na poziomie 6,7%. Jeszcze wyższą stopę bezrobocia notują kraje strefy euro (7,4%). Liczba bezrobotnych w maju wyniosła 505 tys. wobec 496 tys. w kwietniu. Co istotne, obserwujemy dalszą redukcję...
W maju stopa bezrobocia w Polsce nieznacznie wzrosła (3,0% wobec kwietnia 2,9%). To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę średnią w UE na poziomie 6,7%. Jeszcze wyższą stopę bezrobocia notują kraje strefy euro (7,4%). Liczba bezrobotnych w maju wyniosła 505 tys. wobec 496 tys. w kwietniu. Co istotne, obserwujemy dalszą redukcję...
Stopa bezrobocia w końcu marca 2020 r. wyniosła 5,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo i była o 0,2 p. proc. wyższa niż w IV kwartale 2019 r., w porównaniu do marca 2019 roku była niższa o 0,5 p. proc. Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: ...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły