Pod koniec października br., jak podaje MRPiPS, było w Polsce 841,9 tys. bezrobotnych. To o 9,3 tys. osób mniej niż we wrześniu br. (spadek o 1,1%) i o 95,5 tys. mniej niż przed rokiem (spadek o 10,2%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku br. 5,1%, tyle samo co miesiąc...
W sierpniu br. japoński oddział Microsoft przeprowadził eksperyment obniżając czas pracy. Pełnoetatowi pracownicy firmy pracowali przez cztery dni w tygodniu przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Okazało się, że efektywność pracy zwiększyła się o 40%. Takie wyniki osiągnięto dzięki ograniczeniu czasu spotkań i zwiększeniu wewnętrznej komunikacji online. Jak poinformował Microsoft podczas eksperymentu odnotowano...
To symboliczna data wyznaczająca dzień, od którego kobiety w całej Europie przestają otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną przez siebie pracę zawodową, podczas gdy praca mężczyzn nadal jest opłacana aż do 31 grudnia. Dane dotyczące luki płacowej (Gender Pay Gap) opublikowane przez Eurostat w lipcu br. wskazują, że przeciętne wynagrodzenie godzinowe...
Ze wstępnych danych resortu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu września 2019 roku wyniosła 852,4 tys. osób. Spadek liczby bezrobotnych we wrześniu odnotowano aż w 14 województwach, przy czym największy odnotowany został w czterech województwach: wielkopolskim – o 2,3% (spadek o 1 tys. osób), łódzkim – o 2,1% (1,2 tys.), opolskim – o...
W 2018 r. w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 9 osób pracowało 4173,2 tys. osób, tj. o 83,4 tys. (2,0%) więcej niż rok wcześniej. Dla 85,6% osób było to główne miejsce pracy (wzrost o 1,8 p. proc. r/r). Podobnie jak w roku poprzednim najwięcej osób pracowało w jednostkach z...
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 27 września 2019 r. zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 30 września 2019 r. pod pozycją 898. Dane dotyczące bezrobocia na...
Masowe zwolnienia osób zatrudnionych w handlu, protesty zarówno pracowników, jak i pracodawców, a także próby omijania wymogów zbyt szybko rosnącego wynagrodzenia minimalnego. Tak się kończy eksperyment południowokoreańskiego prezydenta z drastycznym podniesieniem najniższej płacy. Na świecie trudno znaleźć lepszy przykład sukcesu gospodarczego niż Korea Południowa. Nieprzerwany od 20 lat wzrost PKB...
Jak donoszą serwisy 22 września przypadał Światowy Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy. Czy zatem dzisiaj któryś z pracowników skorzysta z wczorajszych ćwiczeń i będzie prosił o podwyżkę? Jeśli tak, to musi liczyć się z tym, że jego starania mogą okazać się nieskuteczne. Jak wskazują analitycy Narodowego Banku Polskiego,...
Godzinowe koszty pracy w drugim kwartale 2019 r. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku wzrosły o 2,7% w strefie euro (EA19), zaś w całej Unii o 3,1%. Dwoma głównymi składnikami kosztów pracy są wynagrodzenia i koszty pozapłacowe. W strefie euro koszt płacy i wynagrodzenia za przepracowaną godzinę wzrosły...
Ze wstępnych danych ministerstwa wynika, że liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2019 roku wyniosła 866,7 tys. osób i w porównaniu do końca lipca 2019 roku spadła o 1,7 tys. osób tj. o 0,2%. Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia była więc o prawie 92 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły