Jednym z ciekawych paneli Europejskiego Kongresu Gospodarczego był poświęcono kobietom w biznesie. Wzięły w nim udział: Sonia Draga, prezes, redaktor naczelna Wydawnictwa Sonia Draga; Beata Drzazga, prezes BetaMed Centrum Medyczne; Malka Kafka, start-uperka, właścicielka restauracji Tel Aviv Food & Wine; Anna Kieszkowska-Grudny, trenerka biznesu, psychoterapeutka, właścicielka Minds of Hope,...
Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w kwietniu po raz kolejny nieznacznie wzrósł. W tym roku jest to już trzeci z rzędu wzrost wskaźnika, wciąż jednak do poziomu niższego...
W przypadku osób pracujących w wieku 18 – 64 lata sprawujących opiekę nad dziećmi do 15 roku życia lub innymi członkami rodziny zbadano także ich możliwości w zakresie korzystania z elastycznych form pracy – decydowania o czasie rozpoczęcia lub zakończenia dnia pracy oraz możliwości wzięcia jednego dnia wolnego bez...
W populacji pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat udział osób korzystających z formalnych usług opieki nad dziećmi kształtował się na poziomie 47,0%. W tym samym czasie w zbiorowości osób bezrobotnych odsetek ten był wyraźnie niższy i wynosił 34,5%, natomiast wśród osób biernych zawodowo osiągnął poziom 28,9%. W zbiorowości osób...
GUS podał dane o bezrobociu rejestrowym za ostatnim kwartale. Wynika z niego,że w marcu 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo wyniosła 5,6%, podczas gdy w lutym ten sam wskaźnik wynosił 5,7%. W roku 2018 stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo w miesiącach marzec i luty wynosiła odpowiednio 6,3% oraz 6,4%. Liczba...
Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w marcu br. nie zmienił swej wartości w ujęciu miesięcznym. Po raz pierwszy od pięciu miesięcy wskaźnik WRP nie spadł, jednak zazwyczaj o tej porze roku obserwowano jego okresowe wzrosty. Tym samym należy spodziewać się niewielkich wzrostów wskaźnika...
Ludzie decydują się na podjęcie pracy poza formalnym systemem z wielu przyczyn, ale najczęściej wymieniane powody to: „trudna sytuacja materialna” (niewystarczające dochody), „brak możliwości znalezienia pracy formalnej” oraz „proponowanie przez pracodawcę wyższych wynagrodzeń bez rejestrowania umowy o pracę”. W porównaniu do badania z 2014 r. nastąpiła zamiana pomiędzy kolejnością wskazań...
Wyniki badania bezrobocia rejestrowanego według stanu na koniec grudnia 2018 roku wskazują, że w porównaniu z wrześniem br. roku nastąpił wzrost zarówno liczby zarejestrowanych bezrobotnych jak i stopy bezrobocia. Przeciwną tendencję odnotowano przy porównaniu danych z analogicznym okresem ub. roku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu grudnia 2018...
Według danych Eurostatu region stołeczny w Polsce ma najwyższy odsetek osób z wyższym wykształceniem w całej Unii. Co ciekawsze, finansowo najbardziej z tego faktu korzystają ci, którzy nie legitymują się dyplomem uczelni, a na miejsce pracy wybrali stolicę zamiast innej części kraju. Od 2018 r. obowiązuje zmodyfikowany podział terytorialny w...
Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują w 2019 r. realizację dwóch projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Celem projektów jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące –...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły