W Dzienniku Ustaw z dnia 6 grudnia 2019 r. pod pozycją 2365 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492). W jednolitym tekście wymienionej powyżej...
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada 2019 r. pod pozycją 2325 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz....
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2019 r. pod pozycją 2173 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2148). W jednolitym tekście wymienionej...
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 listopada 2019 r. pod pozycją 2181 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 2170). W...
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2019 r. pod pozycją 2167 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2107). Jednolity...
W Dzienniku Ustaw z dnia 6 listopada 2019 r. pod pozycją 2140 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58). W jednolitym tekście wymienionej...
Z dniem 19 listopada br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MZ z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753). Wspomniane powyżej modyfikacje zostały zawarte w rozp. nowelizującym wydanym przez MZ dnia 11 października 2019 r. (Dz.U. poz. 2118). Zmiany te...
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 października 2019 r. pod pozycją 2086 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.10.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682), zwanej...
W Dzienniku Ustaw z dnia 14 października 2019 r. pod pozycją 1950 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11.09.2019 r., w załączniku do którego zawarto nową – urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600), zwanej...
Z dniem 15 października br. wchodzą w życie przepisy przewidujące zmiany w przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych oraz wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Wspomniane korekty odnoszą się do rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły