Senatorowie zwrócili uwagę na problem zaniżonych emerytur osób spoza rocznika ’53. Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznejprzyjęły bez poprawek senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ma on na celu  przywrócenie emerytom urodzonym także w innym roku niż 1953 pełnej...
Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Prognozuje się, że...
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2020 r. pod pozycją 1300 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.07.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1455). W jednolitym tekście wskazanej...
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2020 r. (data wpływu...
To bardzo dobra wiadomość dla ok. 76 tys. emerytów. Będą oni mieli możliwość przeliczenia emerytur i odzyskania zaniżonych świadczeń. Według rządowych wyliczeń w większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł, a wyrównanie zaniżonej emerytury – średnio 12 786 zł. W Dzienniku Ustaw pod poz. 1222 opublikowano ustawę z...
W związku z pandemią koronawirusa informację o stanie konta ubezpieczonego będzie można sprawdzić w tym roku wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych - informuje ZUS. Informację w wersji papierowej otrzymają tylko osoby, które wystąpią o to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – listem albo w placówce ZUS. ZUS zapowiada,...
Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 16 czerwca 2020 r., opublikowanym w M.P. pod poz. 562, w okresie od a 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 0,79% w skali roku. To...
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy dotyczącej emerytur. Osoby urodzone w 1953 r., które straciły na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury, będą miały możliwość przeliczenia emerytur i odzyskania zaniżonych świadczeń. Na zmianach skorzysta ok. 74 tys. osób. W 2013 r. zmieniono zasady obliczania wysokości świadczenia...
W Monitorze Polskim pod poz. 443 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2019 r. Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2019 rok wyniósł 108,94% i był niższy od wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r. o 0,26%. Zgodnie...
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r. wyniosło 5331,47 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 132,89 zł. Oznacza to, że kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury w okresie od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r. wyniosą odpowiednio: 3732,10 zł – 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 6931,00 zł –...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły