Wprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych samoobsługa na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS pozwala na samodzielne tworzenie elektronicznych dokumentów z wybranymi danymi z konta w ZUS. W taki sposób można na przykład utworzyć dokument z informacją o saldzie na koncie w ZUS, o liczbie ubezpieczonych czy...
osoby do 26. roku życia, objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, których przychody zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy obowiązujących od 1 sierpnia 2019 r. zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych...
„Od 01.07.2019 r. pracuje u nas dziewczyna w przedszkolu jako nauczyciel wspomagający, od marca jest studentką studiów podyplomowych i nie ma 26 lat. Czy ZUS powinien być opłacany w 100%?” Tak. Na podstawie przepisów zawartych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo wszystkim...
Zacznijmy od tego, że od kilku lat sytuacja gospodarcza Polski systematycznie się poprawia. W ubiegłym roku tempo wzrostu PKB przyśpieszyło do 5,1 proc. (z 4,9 proc. w 2017 roku), co oznacza, że było najwyższe od 2007 roku. W założeniach do projektu budżetu państwa w 2020 roku rząd prognozuje, że...
„Jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą na PIT w sytuacji niedopłaty składek społecznych i nadpłaty składki zdrowotnej? Jak to będzie wyglądało, kiedy składka zdrowotna zostanie zaliczona na poczet zaległych składek społecznych a cała kwota niedopłaty zostanie pokryta przez płatnika? Jak rozliczyć pracownika, kiedy zwróci zaległe składki, a jak w sytuacji...
„Otrzymaliśmy pismo z ZUS dotyczące złożenia prawidłowych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych za zleceniobiorcę, z którym co miesiąc przedłużamy umowę zlecenie. Na podstawie złożonych przez niego oświadczeń nie naliczaliśmy składek społecznych, tylko składkę zdrowotną i należny podatek. ZUS po analizie konta ubezpieczonego stwierdził, że od 01.09.2018 r. do 31.10.2018 r....
W Monitorze Polskim pod pozycją 697 opublikowano obwieszczenie MRiRW z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej. Przypominamy, że przekroczenie kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i niedopełnienie w związku z tym pewnych obowiązków skutkuje ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników. Zgodnie z zapisem art. 5a...
Wynagrodzenie, o którym mowa, w II kw. br. wyniosło 5142,59 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 127,56 zł, czyli o 2,54%. W stosunku do analogicznego kwartału 2018 roku przeciętna pensja włącznie z wypłatami z zysku wzrosła o 329,75 zł, czyli 6,85%. Wynagrodzenie za II kw. 2019...
W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS. W stopce adresowej widnieją natomiast adresy z rozwinięciem „gov.pl”, których to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie używa. Każdy z maili ma dołączony załącznik, który ma zawierać informacje...
W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2019 r. pod pozycją 1218 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 12.06.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r....

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły