Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i...
„Jestem Ukrainką, mam 4 dzieci, już 1,5 roku czekam na decyzję o przedłużenie pobytu w Polsce. Jestem w Polsce już 7 lat, mam 5 dzieci. Jak można załatwić 300+ i 500+ w trakcie rozpatrywania przedłużenia? Moje dzieci odczuwają rasizm. Są pieniądze dla uczniów polskich szkół, moje w tej chwili...
Aż 90,5 tys. osób przeszło w 2018 r. rehabilitację leczniczą, którą Zakład oferuje w ramach tzw. prewencji rentowej. To o ponad 17,5 tys. więcej rehabilitowanych niż jeszcze w 2013 r. W pierwszych 6 miesiącach tego roku rehabilitację zakończyło natomiast już blisko 40 tys. osób. Prawie 90 proc. ubezpieczonych korzysta...
Wygaśnięcie uprawnień będzie dotyczyło turystów, osób odwiedzających państwo pochodzenia, osób odwiedzających rodziny zamieszkałe w Polsce lub w Wielkiej Brytanii, pracowników najemnych i osób samozatrudnionych, bezrobotnych, emerytów i rencistów, osób ubiegających się o przyznanie emerytury/renty, uczniów i studentów oraz członków rodziny osób ubezpieczonych. Bezumowny Brexit oznacza, że na terytorium Wielkiej Brytanii...
Wynagrodzenie, o którym mowa, w III kw. br. wyniosło 5150,15 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 7,56 zł, czyli o 0,15%. W stosunku do analogicznego kwartału 2018 roku przeciętna pensja włącznie z wypłatami z zysku wzrosła o 327,32 zł, czyli 6,79%. Wynagrodzenie za III kw. 2019...
Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów obowiązująca od 1 października 2019 roku, umożliwi zwiększenie wydatków PFRON dla samorządów wojewódzkich i powiatowych, na pokrycie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej oraz kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu, jednego uczestnika w warsztacie...
1 października weszły w życie przepisy dotyczące wypłacania świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapewniają one dodatkowe wsparcie finansowe osobom niepełnosprawnym. Kto może otrzymać świadczenie? Gdzie i kiedy można składać wnioski? Odpowiadamy na najważniejsze pytania. Do wsparcia uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat, i które są niezdolne...
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2020 roku. Rząd zarezerwował środki na wszystkie priorytetowe programy realizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przygotowany budżet jest prospołeczny i prorozwojowy – priorytetem rządu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji działań dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym...
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 20 sierpnia 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 787) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r. wynosi 99,5%. To o 8,6% mniej niż w poprzednim kwartale. Zasady obliczania wysokości świadczenia rehabilitacyjnego określono w art....
Świadczenie uzupełniające do 500 zł dla osób z niepełnosprawnościami będzie wypłacane już od października. Nie będzie to jednak jednorazowa forma pomocy, ale działanie systemowe, którego celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w perspektywie długofalowej. Nowe świadczenie przysługiwać będzie osobom, które ukończyły 18 lat i została u nich...

Najnowsze wpisy

Popularne artykuły