Cudzoziemcy i wiza Vander Elst

Wizy wydawane cudzoziemcom spoza UE, przebywajcym w Polsce a delegowanym do Niemiec.

550
34387896 - german-polish border

„Czy obywatel Ukrainy (posiadający paszport biometryczny, kartę pobytu w Polsce) pracujący w polskiej firmie będzie mógł wyjeżdżać w podróż służbową do Niemiec bez wizy vander elst po 01.03.2020 roku?”

Wiza Vander Elst wydawana jest cudzoziemcom spoza UE delegowanym do Niemiec. Uprawnia ona do wykonywania odpowiedniej pracy w Niemczech na czas świadczenia usług. Niemiecki ustawodawca przewidział pewne wyjątki od obowiązku jej uzyskania.

Jednym z nich jest …