Dłuższy termin na złożenie zeznania i wpłatę podatku CIT

Z dniem 27 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozp. Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 788).

2

Ww. rozporządzenie przedłuża do 31 października 2019 r. termin na: złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB), wpłatę podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Rozporządzenie stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych,…