Emerytury niższe od najniższych

W ostatnich latach rośnie liczba emerytur niższych od najniższych, czyli tych których nie obejmuje systemowa gwarancja polegająca na dopłacie do emerytury najniższej (zwanej też minimalną), przysługująca tylko tym emerytom, którzy wypracowali minimalny staż uprawniający do tej dopłaty.

2

Nowy system emerytalny wprowadzony 20 lat temu, wprowadził system zdefiniowanej składki polegający na tym, że emerytura jest proporcjonalna do wkładu pracy, czyli zgromadzonych uprawnień na indywidualnym koncie prowadzonym przez ZUS. Jednocześnie wprowadzono instytucję gwarancji minimalnej emerytury, która zapewnić ma dopłaty tym osobom, które „uzbierały” za mało tych uprawnień, ale mają jednocześnie staż pracy – obecnie…