Faktura bez VAT – czy konieczne jest wskazanie podstawy zwolnienia?

2

Co do zasady, przedsiębiorca, zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z VAT, ma obowiązek umieszczenia na fakturze adnotacji określającej podstawę prawną zwolnienia.