GUS: inflacja w sierpniu 2019

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 r. pozostały na poziomie notowanym w lipcu br. W porównaniu z sierpniem 2018 r. ceny wzrosły o 2,9 proc.

0

Dane są zgodne z oczekiwaniami Ministerstwa formułowanymi przed miesiącem i zbliżone do szybkiego szacunku GUS opublikowanego 30 sierpnia.

W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,2%), transportu (o 0,5%), restauracji i hoteli (o 0,5%) oraz łączności (o 0,8%). Zgodnie z oczekiwaniami w sierpniu, w porównaniu do lipca, spadły ceny żywności (o 0,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,5 proc.), co wpłynęło na obniżenie wskaźnika cen.

W ocenie MPiT, we wrześniu roczny wskaźnik cen będzie zbliżony do sierpniowego.

źródło: MG