Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje Ci w tym roku?

103
Urlop wypoczynkowy. Jak obliczyć ilość dni wolnych w danym roku kalendarzowym?

Wielkimi krokami zbliża się okres wakacyjny, a więc i czas kiedy myślimy o urlopie. Planując wakacje najchętniej korzystamy z urlopu trwającego 2 tygodnie. Zanim jednak spakujemy walizki i zakupimy lot na samolot warto sprawdzić ile dni wolnych przysługuje nam w danym roku kalendarzowym.

Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę masz prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. W przypadku umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie) pracownikowi nie przysługuje jednak prawo do urlopu wypoczynkowego. Wielkość Twojego urlopu zależna jest od stażu pracy i wynosi rocznie:

  • 20 dni – jeśli posiadasz staż pracy mniejszy niż 10 lat,
  • 26 dni – jeśli posiadasz staż pracy większy niż 10 lat.

Staż pracy a nauka
W lata stażu pracy, od którego zależny jest wymiar urlopu, wlicza się lata nauki w:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej – 3 lata;
  • średniej szkole zawodowej – 5 lat;
  • średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;
  • średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata;
  • szkole policealnej – 6 lat;
  • szkole wyższej – 8 lat.

Lata nauki w różnych szkołach nie sumują się!

Jeśli pracownik w trakcie nauki podjął zatrudnienie, do stażu pracy wlicza się czas pobierania nauki lub okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka. Bierze się pod uwagę okres, który jest korzystniejszy dla pracownika.
Warto pamiętać, że do okresu zatrudnienia, wliczane są wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, niezależnie od przerwy w zatrudnieniu oraz sposobu ustania stosunku pracy.

Dopiero rozpoczynasz pracę – co z urlopem ?
Urlop możesz wziąć już po przepracowaniu pierwszego miesiąca, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/12 rocznego urlopu. Z każdym przepracowanym miesiącem wzrasta ilość dni wolnych. Swój urlop masz prawo wykorzystać w całości, chyba, że złożysz wniosek o podział urlopu na części. W takim przypadku jedna część urlopu nie powinna trwać mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

WARTO WIEDZIEĆ!
Jeśli chcesz przedłużyć swój urlop wypoczynkowy, możesz dopisać do niego 4 dni urlopu udzielanego na żądanie, które przysługują Ci w ciągu roku kalendarzowego.

Czy niewykorzystany urlop przepada?
Jeśli w danym roku kalendarzowym nie skorzystasz z urlopu wypoczynkowego należy wykorzystać go do końca września kolejnego roku. W takiej sytuacji pracownik powinien porozumieć się z pracodawcą w jakim terminie urlop może zostać zrealizowany. Jako pracownik, masz także prawo złożyć wniosek i wykorzystać urlop zaległy bez akceptacji pracodawcy, jeśli nie ma porozumienia.

UWAGA! Najpóźniej Twój zaległy urlop powinien rozpocząć się ostatniego dnia września kolejnego roku kalendarzowego. Jeśli nie skorzystasz z prawa do urlopu wypoczynkowego, Twój pracodawca może wysłać Cię na tzw. urlop przymusowy.

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop
Wyjeżdżając na wakacje nie musisz martwić się wynagrodzeniem. Przysługuje ono każdemu pracownikowi, który jest na urlopie wypoczynkowym w takiej samej wysokości, jaką otrzymywał by, gdyby w tym czasie pracował.
Jeśli nie wykorzystałeś urlopu w całości z powodu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony masz prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zobacz więcej: Jak liczymy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? 

Nie zapominaj także, aby wcześniej złożyć wniosek o przyznanie urlopu wypoczynkowego. Pracodawca musi zaplanować przydzielanie urlopów pracownikom odpowiednio wcześnie, aby firma mogła funkcjonować poprawnie.