Inflacja w kwietniu – szybki szacunek GUS

Według szybkiego szacunku GUS inflacja w kwietniu 2019 r. wzrosła o 2,2 proc. (r/r). Tempo wzrostu cen jest szybsze niż w marcu, kiedy inflacja wyniosła 1,7 proc. Na ten wynik wpłynął przede wszystkim wzrost cen paliw (8,5 proc. r/r).

1

Wzrosły także ceny żywności i napojów bezalkoholowych o 3,3 proc. (r/r), natomiast spadły ceny nośników energii (0,8 proc., r/r).

Sytuacja na rynku paliw wpisuje się w trend światowy wzrostu cen ropy, gdzie ropa WTI przekroczyła cenę 60 USD/baryłkę i taki stan może się utrzymywać w kolejnym miesiącu. Mimo dalszego wzrostu cen paliw w kwietniu, Polska pozostaje krajem z najniższymi cenami, tuż za Rumunią i Bułgarią.

Co ważne, wzrost cen pozostaje w obszarze zgodnym z polityką monetarną i utrzymuje się w granicach celu inflacyjnego. Zachowanie stabilności cen w gospodarce przyczynia się do utrzymania wzrostu gospodarczego i zwiększenia dobrobytu.

Źródło: MPIT