Jak krok po kroku założyć swoją firmę?

117
Rejestracja-firmy.-Jak-krok-po-kroku-założyć-firmę

Znalezienie niszy na polskim rynku to wyzwanie młodych przedsiębiorców. Pomysł na biznes to jednak jeszcze nie wszystko. W rzeczywistości zanim rozpoczniesz działalność musisz przejść proces prawnego rejestrowania firmy. Zanim więc zdecydujesz się na własną działalność, dowiedz się jakie wnioski wypełnić oraz jakie urzędy odwiedzić, aby rozpocząć działalność. W artykule znajdziesz instrukcję, krok po kroku jak stworzyć firmę oraz kilka wskazówek jak znaleźć odpowiedni pomysł i na nim zarabiać.

Zacznij od… słuchania klienta

Nowoczesne usługi ogrodnicze, porady prawne przy porannej kawie w kawiarni czy reklamy wykonywane z mchu to tylko kilka z nowatorskich pomysłów, które odniosły sukces na rynku, ponieważ odpowiedziały na potrzeby ludzi. Znalezienie niszy na polskim rynku nie jest jednak wcale takie proste, jak więc to zrobić? Rada jest tylko jedna. Słuchać. Jeśli zaczniesz słuchać ludzi, którymi się otaczasz dowiesz się jakie mają problemy, za których rozwiązanie chętnie zapłacą. Być może w ten sposób stworzysz swój pierwszy produkt bądź usługę. Skup się zatem na otoczeniu i dostarcz mu tego, czego potrzebuje. Stwórz model biznesowy, a następnie analizuj, analizuj i raz jeszcze analizuj. Czas, który poświęcisz na analizę i planowanie swojego biznesu nigdy nie będzie czasem zmarnowanym, wręcz przeciwnie czas ten przełoży się na większy sukces twojej firmy. Jeśli uda Ci się znaleźć niszę na rynku masz znacznie większe szanse, aby stworzyć dochodowy biznes.

Pierwszym krokiem, który powinieneś wykonać jest analiza SWOT, dzięki której dowiesz się jakie są słabe i mocne strony twojego biznesu oraz poznasz potencjalne szanse i zagrożenia, które możesz napotkać.

Kiedy już przeanalizujesz swój pomysł, stwórz model biznesowy Canvas, który pomoże Ci usystematyzować i poukładać plan na biznes. W ramach Canvas analizie należy poddać 9 obszarów, dzięki którym twój biznes zacznie na siebie zarabiać, a są to:

 • Kluczowi partnerzy
 • Kluczowe działania
 • Kluczowe zasoby
 • Propozycje wartości
 • Relacje z klientami
 • Kanały dystrybucji
 • Segmenty klientów
 • Struktura kosztów
 • Struktura przychodów

Kiedy już ukończysz model biznesowy, wiesz już jaki będzie twój biznes. Pora więc, aby zrobić krok dalej i przejść do wyboru formy organizacyjnej i prawnej działalności gospodarczej. Kiedy już dokonasz wyboru, musisz przejść poniższe etapy rejestracji.

Rejestracja firmy w CEIDG 

Pierwszym poważnym krokiem w kierunku założenia swojej działalności jest wypełnienie formularza CEIDG (jest to wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Po wypełnieniu wniosku możesz rozpocząć działalność już w dniu jego złożenia.

Formularz CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o:

 • nadanie numeru REGON,
 • nadanie lub wskazanie numeru NIP,
 • wybór formy opodatkowania (jeśli nie zadeklaruje się żadnej z form, zostanie ona przypisana na zasadach ogólnych),
 • zgłoszenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą do Urzędu Skarbowego,
 • zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeń społecznych w ZUS.

Złożenie wniosku jest bezpłatne, a jego wypełnienie wymaga podania m.in.: danych osobowych, nazwy firmy (pełnej oraz skróconej), rodzaju działalności, przewidywanej liczby pracowników, adresów siedziby i oddziałów prowadzonej działalności, określenia przedmiotu i daty rozpoczęcia działalności.

Rejestracja firmy w urzędzie skarbowym dla celów VAT

Po złożeniu wniosku CEIDG konieczne jest zawiadomienie właściwego Urzędu Skarbowego o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Dużym uproszczeniem jest fakt, że jeśli do tej pory nie posiadałeś numeru NIP, to otrzymujesz go wraz ze złożeniem wniosku CEIDG. Sprawdzić go możesz korzystając z wyszukiwarki przedsiębiorców, gdzie powinien się pojawić najpóźniej w 3 dniu od podpisania wniosku CEIDG.

Każdy nowy przedsiębiorca musi zgłosić się do Urzędu Skarbowego z wyborem formy opodatkowania VAT. W tym celu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności należy złożyć druk VAT-R.

Każda firma, której właścicielem jest osoba fizyczna rozpoczynając działalność może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Osoby, rozpoczynające działalność mogą skorzystać z tego zwolnienia jeśli spodziewana wartość sprzedaży w danym roku podatkowym nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności kwoty 200.000 zł.

Jeśli planujesz rozszerzyć działalność poza granice Polski i chcesz prowadzić transakcje handlowe z kontrahentami z państw Unii Europejskiej musisz dokonać rejestracji jako podatnik VAT-UE. Wtedy to rozliczenia podatku dokonuje się przez nabywcę w miejscu, w którym posiada on siedzibę lub w miejscu zamieszkania.

Rejestracja firmy w ZUS i zatrudnianie pracowników

Przy złożeniu wniosku CEIDG-1 dokonuje się automatycznie rejestracja firmy w ZUS. Samo złożenie wniosku nie zwalnia nas z obowiązku osobistego odwiedzenia ZUS-u w przypadku kiedy planujemy zatrudnić pracowników. W terminie 7 dni od przyjęcia do pracy pracowników należy bowiem osobiście dokonać ich zgłoszenia do ubezpieczenia.

Będąc pracodawcą musisz opłacić 3 rodzaje składek na: Ubezpieczenie Społeczne, Ubezpieczenie Zdrowotne, Fundusz Pracy.

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego wymaga złożenia następujących druków:

ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej;

ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych;

ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek (osoba fizyczna).

UWAGA! Jeśli decydujemy się na zatrudnienie pracownika, należy także pamiętać, aby zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak obliczane są wymiary składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Składki na ubezpieczenie stanowią zadeklarowane kwoty, które nie mogą być jednak niższe niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota zadeklarowana, ale nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału. W obu przypadka w kwotę wliczane są wypłaty z zysku.

Zarejestrowałeś firmę i co dalej?

Kiedy już masz za sobą proces prawnej rejestracji firmy zadbaj o to, aby dostrzegli Cię klienci. Stwórz stronę firmową, profile w mediach społecznościowych oraz zadbaj o dobry content, który sprawi, że Twoi klienci zaczną kojarzyć markę oraz usługi bądź produkty, które sprzedajesz. Jak to zrobić ? Tego dowiesz się już niebawem z naszego kolejnego artykułu.