Jakie elementy powinna zawierać faktura?

5

Kwestię elementów składowych faktury precyzuje przepis art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura powinna zawierać m.in.: datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik…