Koszty studiów podyplomowych a zwolnienie z podatku

Czy przychód wynikający z pokrycia kosztów studiów podyplomowych będzie zwolniony z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 103[1] Kodeksu pracy) przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych?

2

NTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2019 r. (data wpływu 31 maja 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do sfinansowanych kosztów studiów podyplomowych – jest nieprawidłowe.