MEN: będzie łatwiejszy dostęp do SIO

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych SIO.

8

Według nowego projektu przyznawanie dostępu do systemu informacji oświatowej (SIO) ma być prostsze. Pracownik upoważniony pisemnie przez kierownika jednostki (np. dyrektora szkoły) do przyznawania danych dostępowych do bazy danych SIO (pod warunkiem, że sam będzie miał przyznane dane dostępowe), będzie mógł przyznawać dane dostępowe do bazy danych SIO innym pracownikom, upoważnionym wcześniej przez kierownika podmiotu…